زه اطراف پراید پژو سمند

زه اطراف با کیفیت عالی وچسبندگی فوق العاده
⭕پراید                        14800
⭕پژو۴۰۵                     19000
⭕پژوپارس                 41000
⭕سمند قدیم              19000
⭕پراید ۱۳۲ سفید        37500
 

تلفن سفارش

02136308053

02136315028