پخش قطعات بدنه خودرو های پراید صبا ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، تیبا ، تیبا ۲ و پژو ۴۰۵ ، ۲۰۶ ، سمند 

کلیه گلگیر ها ، سپر های عقب و جلو رنگی و خام ، درب موتور ، درب

تودری ، رودری ، رادیاتور کوشش و والئو ارمکو  

بدنه ایساکو و سایپا یدک

اکسل پراید و تیبا