لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>

برای مشاهده قیمت قطعه مورد نظر، نام آن را در کادر زیر جستجو کنید :

۶۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۹ ثبت شده است

پخش سوپاپ پیکان

یدکى خودرو 

99/11/27

🔵سوپاپ پیکان ساوه 

قیمت : 2,100,000 ریال 

🔵سوپاپ ٤٠٥ ساوه 

قیمت : 3,100,000 ریال 

🔵سوپاپ تیپ پنج ساوه 

قیمت : 5,900,000 ریال 

🔵سوپاپ سمند ملى ساوه 

قیمت : 6,800,000 ریال

 

99/11/27

🔵کمک جلو ٤٠٥ عظام 

قیمت : 4,400,000 ریال 

🔵کمک جلو ٤٠٥ کوشاوران 

قیمت : 4,300,000 ریال 

🔵کمک عقب ٤٠٥ کوشاوران

قیمت : 3,450,000 ریال

 

99/11/27

🔵صفحه تکى پراید عظام

قیمت : 2,600,000 ریال 

🔵دیسک صفحه پراید عظام 

قیمت : 6,100,000 ریال 

🔵دیسک صفحه رانا عظام 

قیمت : 12,200,000 ریال 

🔵دیسک صفحه ٢٠٦ تیپ پنج عظام 

قیمت : 12,200,000 ریال

 

99/11/27

🔵دینام ٤٠٥ عظام 

قیمت : 14,300,000 ریال 

🔵جازغالى جدید عظام 

قیمت : 1,390,000 ریال

 

99/11/27

🔵پیستون روآ عظام 

قیمت : 4,600,000 ریال 

🔵سرسیلندر پراید انژکتور عظام 

قیمت : 13,200,000 ریال

 

99/11/27

🔵سرسیلندر ٢٠٦ تیپ دو شرکتى 

قیمت : 20,000,000 ریال 

🔵سرسیلندر کامل ef7 شرکتى 

قیمت : 62,000,000 ریال

 

99/11/27

🔵رینگ موتور پژو ٢٠٠٠

قیمت : 3,500,000 ریال 

🔵بوش پیستون پژو ٢٠٠٠

قیمت : 7,500,000 ریال

🔵بوش پیستون ٤٠٥ قائم 

قیمت : 5,600,000 ریال

 

99/11/27

🔵رینگ پیکان ریک ژاپن 

قیمت : 4,900,000 ریال 

🔵رینگ روآ ریک ژاپن استاندارد

قیمت : 3,900,000 ریال

 

99/11/27

🔵دسته راهنما سمند کروز

قیمت : 2,300,000 ریال 

🔵دسته راهنما پیکان 

قیمت : 1,950,000 ریال

 

99/11/27

🔵استکان تایپیت ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 230,000 ریال 

🔵استکان تایپیت پیکان 

قیمت : 350,000 ریال 

🔵استکان تایپیت ef7

قیمت : 550,000 ریال

 

99/11/27

🔵بلبرینگ کلاج پیکان hpc 

قیمت : 1,300,000 ریال 

🔵واشر در سوپاپ پیکان hpc 

قیمت : 400,000 ریال 

🔵بوش شاطون و میل سوپاپ پیکان hpc

قیمت : 2,100,000 ریال

 

99/11/27

🔵کله گاوى پیکان سلپیک

قیمت : 25,700,000 ریال 

🔵سرسیلندر پیکان پارس 

قیمت : 8,200,000 ریال 

🔵گیت سوپاپ پیکان ساوه 

قیمت : 660,000 ریال 

🔵میل فرمان پیکان تبریز 

قیمت : 1,700,000 ریال

 

99/11/27

🔵واشر درب سوپاپ پیکان دیناپارت

قیمت : 270,000 ریال 

🔵میل سوپاپ پیکان انژکتور پایا 

قیمت : 2,520,000 ریال

 

99/11/27

🔵بوق ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 1,700,000 ریال 

🔵مهره دنده عقب ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 370,000 ریال 

🔵واتر پمپ ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 2,510,000 ریال

 

99/11/27

🔵بلبرینگ کلاج ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 1,950,000 ریال

🔵اوئل پمپ ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 2,100,000 ریال

 

99/11/27

🔵ماهک تعویض دنده ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 355,000 ریال 

🔵کارتل ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 2,750,000 ریال 

🔵سیخ گژ ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 95,000 ریال

 

99/11/27

🔵واشر سرسیلندر ٤٠٥ کلیک پاور

قیمت : 1,950,000 ریال 

🔵رینگ موتور ٤٠٥ ne آلمان

قیمت : 6,200,000 ریال 

🔵بلبرینگ کلاج ٤٠٥

قیمت : 900,000 ریال 

🔵پنل کولر ٤٠٥ قدیم

قیمت : 2,400,000 ریال

 

99/11/27

🔵ماهک تقسیم دنده داخل گریبکس ٤٠٥

قیمت : 1,900,000 ریال 

🔵بلوک سیلندر ٤٠٥ اصلى

قیمت : 31,000,000 ریال 

🔵تفنگى دستى ٤٠٥

قیمت : 850,000 ریال 

🔵وایر شمع ٤٠٥ فرانتک

قیمت : 1,160,000 ریال

 

99/11/27

🔵لنت جلو ٤٠٥ پارس آبى 

قیمت : 1,200,000 ریال 

🔵سرسیلندر لخت ٤٠٥ ایساکو هندى 

قیمت : 21,000,000 ریال 

🔵تسمه تایم ٤٠٥ پاور گریپ

قیمت : 1,540,000 ریال 

🔵سنسور کیلومتر ٤٠٥ کروز 

قیمت : 750,000 ریال

 

99/11/27

🔵مپ سنسور ٢٠٦ بوش 

قیمت : 1,300,000 ریال 

🔵دستگیره صندوق ٢٠٦ کامل

قیمت : 1,100,000 ریال

 

99/11/27

🔵اوئل ماژول سمند ef7 یونى پارت

قیمت : 13,400,000 ریال 

🔵پیچ سرسیلندر ef7

قیمت : 95,000 ریال 

🔵رینگ پیستون ef7 شرکتى 

قیمت : 11,400,000 ریال 

🔵دیسک چرخ جلو ef7 شرکتى 

قیمت : 4,400,000 ریال

 

99/11/27

🔵لوله روغن ریز فلزى

قیمت : 100,000 ریال 

🔵واتر پمپ دنا شرکتى

قیمت : 3,600,000 ریال 

🔵سوکت بنزین سرصاف و سرکج

قیمت : 85,000 ریال

 

99/11/27

🔵یاتاقان ثابت و متحرک پژو ٠٣٠ ibbc 

قیمت : 4,100,000 ریال 

🔵سه راهى آب فلزى بلند رانایى

قیمت : 420,000 ریال

 

99/11/27

🔵سنسور دور موتور ساژم زیمنس دلیفر 

قیمت : 620,000 ریال 

🔵پایه دسته موتور کلاهى tu5 ایرانى

قیمت : 1,200,000 ریال

 

99/11/27

🔵شیر برقى کنستر 

قیمت : 850,000 ریال 

🔵سیم اکسیژن سوکت بیضى بوش 

قیمت : 4,400,000 ریال

 

99/11/27

🔵روغن LHM زانتیا 

قیمت : 1,230,000 ریال 

🔵شمع دوپلاتین NGK 

قیمت : 425,000 ریال

 

99/11/27

🔵پروانه فن خارى شرکتى

قیمت : 275,000 ریال 

🔵موتور فن پراید امکو 

قیمت : 2,350,000 ریال

 

99/11/28

🔵استپر موتور ٤٠٥ TK 

قیمت : 950,000 ریال 

🔵استپر موتور پراید پیکان TK

قیمت : 950,000 ریال

 

99/11/28

🔵یاتاقان ثابت متحرک تیپ دو ibbc

قیمت : 3,200,000 ریال 

🔵یاتاقان ثابت متحرک سمند ibbc 

قیمت : 3,200,000 ریال

 

99/11/28

🔵قفل سویئچ درب ٤٠٥ نصیرى 

قیمت : 650,000 ریال 

🔵مغزى سویئچ ٤٠٥ نصیرى 

قیمت : 900,000 ریال

 

99/11/28

🔵 مارپیچ کامل پیکان ایران مارپیچ

قیمت : 3,300,000 ریال 

🔵پلوس چرخ عقب پیکان 

قیمت : 1,600,000 ریال 

🔵چدنى اگزوز پیکان انژکتور

قیمت : 1,650,000 ریال

 

99/11/28

🔵تسمه تایم پراید رایکالتون 

قیمت : 1,200,000 ریال 

🔵مگنت دلکو پراید amt

قیمت : 1,550,000 ریال 

🔵اوئل پمپ پراید سوخت آما

قیمت : 2,050,000 ریال

 

99/11/28

🔵پمپ شیشه شور ٤٠٥ وارداتى

قیمت : 400,000 ریال 

🔵غلطک هرزگرد ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 470,000 ریال

 

99/11/28

🔵رینگ موتور سمند ملى ne آلمان 

قیمت : 6,600,000 ریال 

🔵دنده CVVT سمند ملى 

قیمت : 14,000,000 ریال

 

99/11/28

🔵درپوش فیلتر روغن کوتاه ٢٠٦ فلزى 

قیمت : 750,000 ریال 

🔵گیت تایم ٢٠٦ تیپ پنج اورجینال

قیمت : 10,800,000 ریال 

🔵شاتون تیپ پنج عظام 

قیمت : 1,280,000 ریال

🔵شیلنگ مخزن انبساط تیپ پنج

قیمت : 240,000 ریال

 

99/11/28

🔵سوپاپ روآ سال ساوه 

قیمت : 3,500,000 ریال 

🔵بلبرینگ کلاج رانا هرینگتون 

قیمت : 1,100,000 ریال

 

99/11/28

🔵تسمه تایم زانتیا اورجینال 

قیمت : 4,400,000 ریال 

🔵درب سوپاپ جدید فلزى 

قیمت : 4,200,000 ریال

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ پنجشنبه ۳۰ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • پنجشنبه ۳۰ بهمن ۹۹

  میکروسویچ ۴۰۵

   

  میکروسوئیچ درب ۴۰۵ بی سیم 105000

   

   

   

  وایر شمع موتور ملی (EF7) 340000 

   

   

   

  سیم اکسیژن زیمنس (REM) 3500000

   

   

   

  سیم اکسیژن ۲۰۶_پیکان کوتاه بوش 3500000

   

   

   

  لامپ پرژکتور بی سیم 100000

   

   

   

  لنت جلو ۴۰۵ جهان 830000

   

   

   

  لنت جلو پراید جهان 550000

   

   

   

  لنت جلو پیکان جهان 440000

   

   

   

  کالکتور دینام( RD ) 330000

   

   

   

  بالشتک دینام پراید انژکتور 2950000

   

   

   

  بالشتک دینام ۴۰۵ 2980000

   

   

   

  اچار شمع انژکتور 187000 

   

   

   

  ناک سنسور بی سیم (BSK) 850000

   

   

   

  بوق پراید تکی 390000

   

   

   

  دیود دینام ۴۰۵ پرشیایی 1950000

   

   

   

  دیود دینام ۴۰۵ ماکویی 1950000

   

   

   

  بوش پیستون ۲۰۶ تیپ ۲ عظام 7100000

   

   

   

  سرسیلندر ۲۰۶تیپ۲ لخت 21300000

   

   

   

  بالشتک استارت پراید استام 1300000

   

   

   

  درب ترموستات پراید انژکتور 115000

   

   

   

  درب ترموستات پراید کاربراتور 125000

   

   

   

  درب ترموستات پراید یورو ۴ 135000

   

   

   

  راهنما روی گلگیر پراید 28000

   

   

   

  راهنما روی گلگیر سمند 38000

   

   

   

  راهنما روی گلگیر ۴۰۵ 38000

   

   

   

  راهنما روی گلگیر ۲۰۶ 38000

   

   

   

  جعبه فیوز پیکان انژکتور 1180000

   

   

   

  سنسور کیلومتر سفید ۴۰۵ 330000

   

   

  کابل شو 16 , 22000 

   

   

  کابل شو 25, 27000

   

   

  کابل شو 35, 30000

   

   

  کابل شو 50, 35000

   

  آینه بغل پیکان باردو ۶۳۰۰۰۰

   

   

   

  کاسه نمد سینی جلو پیکان ۱۵۵۰۰۰

   

   

   

  کاسه چرخ عقب پیکان ۱۵۷۵۰۰۰

   

   

   

  دسته موتور RD با پایه ۵۳۰۰۰۰

   

   

   

  قاب فرمان وانت ۱۷۰۰۰۰

   

   

   

  قاب فرمان وانت جدید ۱۷۰۰۰۰

   

   

  پولی واتر پمپ پیکان ۴۳۰۰۰۰

   

   

   

  لامپ ۲ کنتاکت ۱۲ ولت ۱۸۰۰۰ 

   

   

   

  سوییچ درب پراید ۵۵۰۰۰۰

   

   

   

  قفل کاپوت پیکان بالا ۲۴۰۰۰۰

   

   

   

  پمپ شیشه شور پاید سیم بلند ۳۶۰۰۰۰

   

   

  سر سیم مادگی ۱۲۰۲ ۳۶۰۰

   

   

   

  کلید صفر و یک ۴ کوش ۴۵۰۰۰

   

   

  سوکت ۱ کنتاکت ۴۰۰۰۰

   

   

  سوکت ۲ کنتاکت ۴۰۰۰۰

   

   

  سوکت چراغ کوچک ۴۰۵ ۲۵۰۰۰

   

   

   

  پمپ شیشه شور ۴۰۵ بی سیم (EMC) ۳۵۰۰۰۰

   

   

  سوکت ۲ فیش همه کاره ایرانی ۴۰۰۰۰  

   

   

   

  سوکت ۳ فیش کوتاه ایرانی ۶۵۰۰۰

   

   

  رله سبز ( فن ۲۰۶) ۱۸۰۰۰۰

   

   

   

  آفتامات دینام (RD ) ۶۵۰۰۰۰ 

   

   

  آفتامات دینام پراید انژکتور (MHCO217) ۶۵۰۰۰۰

   

   

   

   

   

   

  اتوماتیک استارت ۴۰۵عظام جدید ۱۴۵۰۰۰۰

   

   

   

   

   

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹

  پخش چراغ مدرن

  یدک بازار ، قیمت بروز لوازم یدکی خودرو:

  موتور فن خاری 405 

  282000

  موتور فن 206 امکو 

  280000

  اینه پژو برقی پژو کاوج 

  160000

  اینه پژو 405 دستی FFPCO 

  66000

  ایینه دستی کاوج 405 

  119000

  آینه بغل سمند کاوج 

  189000

  لامپ دو خار 

  22000

  کیت تسمه تایم تیپ 5 پاور گریپ 

  93000

  زنجیر و سفت کن والتون 

  339000

  لنت جلو گلد کره پژو 405 

  225000

  لنت گلد جلو پراید 

  153000

  لنت جلو HIQ پژو 405 

  230000

  لنت پراید HIQ پراید 

  170000

  سرسیلندر کامل پراید انژکتور اسیا 

  2550000

  چهار شاخ گاردان پیکان طوس 

  80000

  دیسک و صفحه ی وارداتی پراید 

  650000

  واتر پمپ پراید شرکتی 

  205000

  دیسک چرخ عظام 405 

  177000

  دیسک وص فحهی پراید شایان صنعت 

  525000

  دیسک و صفحه ی پژو شایان صنعت 

  855000

   

  کیت کلاچ پراید فرانتک 

  595000

  کیت کلاچ تیپ 5 عظام 

  1300000

  رینگ موتور پیکان 30 

  575000

  یاتاقان متحرک 10 پیکان 

  واتر پمپ پراید سوخت اما

  198000 

  واتر پمپ پژو ۴۰۵ سوخت اما 

  235000

  واشر سرسیلندر ۴۰۵ کیک مولتی 

  265000 

  واشر سرسیلندر ۴۰۵ کیک معمولی

  225000

  تسمه تایم 114 رایکایتون 

  178000

  تسمه تایم 206 تیپ ۲ رایکایتون 

  245000

   

   

  درب سوپاپ 405 مژده 

  293000

  کمک ۲۰۶ عقب 

  358000

   

  دیسک و صفحه ی ۴۰۵ عظام  

  940000

  تسمه تایم پراید رایکایتون 

  122000

  تسمه تایم پراید اپتی بلت 

  163000

  دنده برنجی والتون پیکان

  227000

  دیسک و صفحه ی پراید عظام 

  610000

  دیسک و صفحه ی پراید دایکن 

  770000

  دیسک و صفحه ی پلاستکس 405 

  970000

   

  رادیاتور بخاری پراید کوشش 

  105000

  دستگاه بالا بر پژو ابری 

  295000

  دستگاه بالا بر ابری پراید 

  275000

  اینه بغل پراید FFPCO 

  32500

  اینه بغل پیکان FFPCO 

  32500

  اینه دستی پژو FFPCO 

  61500

   

  بلبرینگ ژامبون 405 MWH 

  99000

   

  سرسیلند تیپ ۲ 206 

  1930000

  سرسیلندر کامل 206 تیپ ۲ 

  3240000

  سرسیلندر پیکان پارس 

  835000

  سرسیلندر روا سال 

  850000

  سرپلوس ۲۰ عظام 

  265000130000

  واشر سرسیلندر 1.5 میل طوس پیکان 

  55000

  ساعت پراید صبا 

  75000

   

  تسمه تایم کنتی 405 

  240000

  درب سوپاپ 405 فلزی 

  418000

  سیبک فرمان پراید 131 

  245000

   

  تسمه تایم 206 ابتی بلت 

  193000

  تسمه تایم 405 ابتی 

  188000

  اینه بغل پیکان تاشو FFPCO 

  32500

  آینه بغل پراید FFPCO 

  32500

   

  جعبه فرمان پراید MBC

  390000

  دیسک و صفحه ی پراید دایکن 

  765000

  کوئل زیمنس بهرام 

  280000

  لنت ترمز پراید پارس ابی 

  78000

  لنت تمرمز جلو پیکان پارس ابی 

  71000

  لنت ترمز پژو ۴۰۵ پارس ابی 

  122000

   

  لنت ترمز سمند EF7 پارس ابی 

  159000

  لنت جلو نیسان پارس ابی 

  172000

  روغن ترمز فومن ابی 

  27000

  روغن ترمز فومن زرد 

  23500

  مغزی پمپ بنزین پراید بوش 

  129000

  واتر پمپ پراید سوخت اما 

  198000

  وایر شمع سام پراید ساژم و زیمنس 

  63000

   

  اینه رانا پلاس شرکتی 

  ۱۰۵۰۰۰۰

   

  کیت کلاچ ۴۰۵ ایساکو کد ۷۰۱

  ۱۰۵۰۰۰۰

   

  #ریو 

  سرسیلندر ریو ptco 

  8100000

  پیستون استاندارد عظام ریو 

  410000

  شاتون استاندارد عظام 

  95000

  رینگ ریک ژاپن ریو استاندارد 

  480000

   

  پمپ ترمز پراید الومینیومی 

  195000

   

  پمپ ترمز پراید الومینیومی ABS

  230000

   

  پمپ ترمز پراید چدنی

  195000

   

  پمپ ترمز تیبا الومینیومی

  230000

   

  شیر تقسیم دنده پراید الومینیومی

  85000

   

  # L90 

  بلبرینگ چرخ جلو ال ۹۰ ABS KDK 

  420000

  بلبرینگ چرخ جلو L90اصلی 

  420000

   

  واتر پمپ پراید سوخت اما

  202000

   

  تسمه تایم پراید دانگیل

  183000

   

  واشر سرسیلندر 405 کیک

  225000

   

  واشر سرسیلندر پراید ایس

  125000

   

  تسمه تایم تیپ 5 دایکو

  320000

   

  دسته موتور دو سر پیچ 405 ispco

  69000

   

  دیسک و صفحه 405 عظام پلاس

  1015000

   

  اینه پیکان کاوج

  63000

   

  پمپ بنزین پراید mwh

  167000

   

  واشر سرسیلندر 405 الدورا

  212000

   

  استارت پراید سورن

  790000

   

  تسمه تایم پراید میتسوبیشی

  109000

   

  شمع یورو ۴ ngk جعبه قرمز

  ۳۷۰۰۰

   

  ارمیچر دینام پیکان  

  420000

  لاستیک تیغه ی 405 

  19000

  لاستیک تیغه ی پراید 

  18000

  لنت امکو پراید جلو 

  118000

  لنت جلو سمند اکمو 

  259000

  لنت جلو 405 امکو 

  215000

  بلبرینگ چرخ جلو پراید حامد 

  128000

  بلبرینگ چرخ جلو 405 حامد 

  190000

  بلبرینگ عقب پراید حامد 

  83500

  قالپاق صنعت گر پراید

  66000

  قالپاق صنعت گر پژو 405 

  74000

  تسمه تایم پراید رایکایتون 

  122000

  تسمه دینام تاپگر 

  45000

  تسمه کولر پراید 

  45000 

  شمع پراید یورو 4 

  31000

  سپر عقب پراید سایپا 

  298000

   

  کیت تایم L90 

  1410000

  لنت جلو L90 تکسار 

  410000

  کیت تایم تیپ 5 پاور 

  890000

  بلبرینگ چرخ جلو ال ۹۰ای بی اس اصلی 

  420000

   

  جراق جلو مدرن 131 

  169000

  چراق جلو 132مدرن 

  195000

  چراق جلو 405 مدرن 

  99000

  تسمه تایم سمند ملی ایساکو 

  299000

   تسمه تایم سمند ملی پاور

  270000

  دیسک و صفحه ی والئو هرینگتون 405 

  1690000

  دیسک و صفحه ی ایساکو 701 

   1050000 

  سرپلوس عظام ABS 20 

  265000

  سیم کلاچ شرکتی 

   25500

  تسمه دینلم شرکتی

  66000

  چراق جلو مدرن بدون موتور جمع ساز ۴ 

  115000

  طبق رفیع نیا

  96000

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹

  لوازم یدکی برلیانس

  برلیانس کار 

  براکت سپر عقب ۳۳۰ چپ و راست

   

  یونیت ایربگ برلیانس سری ۳۰۰

   

  بلبرینگ کلاچ سری ۲۰۰ اصلی

   

  سنسور موقعیت میل سوپاپ برلیانس

   

  فشنگی دمای اب برلیانس اصلی

   

  میل آنتن برلیانس اصلی

   

  پیستون برلیانس اصلی

   

  قفل درب موتور برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

   

  پایه فیتر روغن برلیانس اورجینال

   

  بلبرینگ چرخ جلو برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

   

  اهرم ترمز دستی کرم برلیانس اصلی

   

  انتن کامل برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

   

  مجموعه رادیاتور ،منبع انبساط و فن خنک کننده برلیانس سری ۲۰۰ اصلی

   

  سنسور ABS چرخ جلو برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

   

  پایه فیلتر روغن برلیانس اورجینال

   

  پمپ شیشه شور ۲ راهه برلیانس ۳۲۰ و C3 اصلی

   

  مخزن روغن ترمز برلیانس سری ۳۰۰اصلی

   

  منبع شیشه شور برلیانس ۳۲۰ و C3

   

  منبع انبساط اب رادیاتور برلیانس سری ۳۰۰ دنده ای و اتوماتیک اصلی

   

  شیلنگ ترمز چرخ جلو برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

   

  فشنگی استپ ترمز برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

   

  ترموستات برلیانس اصلی

   

  سنسور خروجی گیربکس برلیانس سری ۳۰۰ اصلی

   

  براکت سنسور دنده عقب برلیانس اصلی

   

  یونیت ایربگ برلیانس 1.7 اصلی

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹

  پایه برف پاکن

   

  کلید بالابر تک پل صبا ۱۵۰۰۰

  کلید بالابر دو پل صبا ۱۶۰۰۰

  کلید بالابر ۱۳۱تک پل ۱۶۰۰۰

  کلید بالابر۱۳۱دوپل ۱۷۰۰۰

  کلید بالابراتو پژو چپ۱۵۵۰۰

  کلید بالابرراست پژو ۱۵۵۰۰

  فیوز دو شاخه کارتی ۴۵۰۰

  فیوز دو شاخه جعبه ای ۳۶۵۰

  نوار چسب اوزاکا ۳۶۰۰۰

  سرباطری سربی نشکن ۱۱۰۰۰

  چراغ سقف پراید ۹۵۰۰

  چراغ سقف پیکان ۱۱۰۰۰

  طلق ۱۳۱ جلو ۲۷۰۰۰

  طلق ۱۳۲ جلو ۳۰۰۰۰

  طلق خطر صبا ۱۸۰۰۰

  طلق ۱۳۱ خطر ۱۸۰۰۰

  طلق جلو پارس ۸۵۰۰۰

  طلق جلو سمند ۸۵۰۰۰

  طلق جلو صبا جعبه دار ۱۵۵۰۰

  طلق جلو ۱۴۱جعبه دار۱۵۵۰۰

  راهنما پارک پراید۹۸۰۰

  راهنما پارک پژو ۹۸۰۰

  راهنما پارک پژو نارنجی۱۰۰۰۰

  طلق خطر وانت ۸۵۰۰

  خطر وانت ۱۹۰۰۰

  راهنما داخل سپر پراید ۹۰۰۰

  طلق راهنما پیکان جفتی ۹۰۰۰

  راهنما پیکان ۱۱۰۰۰

  خطر پیکان ۳۹۰۰۰

  طلق خطر پیکان ۱۹چ۰۰

  راهنما بغل گلگیر پراید ۳۱۰۰کارتنی

  چراغ جلو ۱۳۱فراز ۱۲۹۰۰۰

  خطر ۱۳۱فراز۶۴۰۰

  خطر پراید صبا فراز ۶۱۰۰

  شیشه مه شکن سمند ۹۵۰۰

  شیشه چراغ پژو ۱۳۰۰۰

  شیشه چراغ پیکان ۱۴۰۰۰

  افتابگیر پراید فنر دار ۱۵۵۰۰

  سیم فیوز نسوز ۱۵۵۰

  لامپ ۳ خار ۲۳۰۰۰

  لامپ پرشیایی ۱۸۵۰۰

  لامپ ۱و۲کنتاکت۲۱۵۰

  لامپ بی سیم ۱۲۰۰۰

  لامپ سیم دار۱۲۲۰۰

  لامپ تک کنتاکت نارنجی ۳۷۰۰

  ست اطراف باطری پراید ۱۰۰۰۰

  بست اطراف باطری پژو ۱۰۰۰۰

  بست اطراف باطری پیکان ۱۱۰۰۰

  زه چراغ پیکان ۳۵۰۰۰

  هرزگرد پراید ۲۲۰۰۰

  هرزگرد پژو ۲۳۰۰۰

  پایه برف پاکن پراید ۲۰۰۰۰

  پایه برف پاکن پیکان کاربراتور ۲۰۰۰۰

  پایه برف پاکن پیکان انژکتور ۱۹۰۰۰

  پایه برف پاکن پژو جفتی ۵۹۰۰۰

  پایه برف پاکن سمند جفتی ۶۱۰۰۰

   

   

  هواکش پیکان ۱۹۰۰۰

  هواکش پراید ۲۶۰۰۰

  برند اوژن موتور

  شیر بخاری میل فلزی ۲۹۰۰۰

  افتابگیر پراید ۱۷۵۰۰تومان

   

  شیر بخاری میل فلزی ۳۰۰۰۰

   

  افتابگیر پراید ۱۷۰۰۰تومان

   

  دستگیره بالابر صبا ۳۱۰۰

  دستگیره داخل صبا ۳۶۰۰

  دستگیره ۱۳۱ داخل ۳۷۰۰

  دستگیره ۱۳۱بالابر ۴۰۰۰

  دستگیره ۱۴۱داخل ۴۰۰۰

   

  قفل کاپوت ضد سرقت

  پیکان ۸۷چ۰۰

  پراید ۸۶۰۰۰

  ۱۳۲پراید ۸۹۰۰۰

  ۲۰۶ و تیبا ۷۷۰۰۰

  پژو ۷۸۰۰۰

  پرشیا و سمند ۹۹۰۰۰

   

  دستگیره داخل پیکان ۳۴۰۰۰

  دستگیره بیرون پیکان ۶۹۰۰۰

  دستگیره بالابر پیکان ۲۷۰۰۰

   

  زه اطراف پراید ۲۹۶۰۰تومان

  زه اطراف پژو ۳۸۵۰۰تومان

  زه اطراف پرشیا ۸۷۸۰۰تومان

   

  فروش ویژه لاستیک تیغه

  لاستیک تیغه پراید و پیکان ۱۶۵۰۰

  لاستیک تیغه الباقی خودروها ۱۷۵۰۰

  برند mvh

  کارتن ۱۰۰عددی

  تیغه پراید ۳۴۰۰۰تومان 

  تیغه پژو ۴۱۰۰۰تومان

  کارتن ۵۰عددی

   

  قفل کاپوت پراید صبا ۲۳۰۰۰تومان

   

  قفل صندوق پراید ۲۱۰۰۰تومان

   

  قفل کاپوت پراید ۱۳۲

  ۲۵۰۰۰تومان

   

  رله دوبل برند لیون ۴۵۰۰۰تومان

   

  دستگیره بیرون پژو برند کاوج ۱۶۵۰۰

  دستگیره بیرون سمند ۱۶۵۰۰

   

  پلاتین پیکان ایران

  ۲۰۵۰۰

   

  صافی بنزین پژو المینیومی ۱۶۰۰۰تومان

  صافی پژو اهنی ۹۳۰۰تومان

  صافی پژو پلیمری ۷۰۰۰تومان

  صافی پراید ۱سر کج پلیمری ۸۰۰۰تومان

  صافی پراید ۲سر کج پلیمری ۸۰۰۰تومان

  صافی پراید ۱سر کج اهنی ۱۰۵۰۰تومان

  صافی پراید ۲سرکج اهنی ۱۰۵۰۰تومان

  صافی پراید کاربراتور ۱۰۵۰۰تومان

   

  درب باک پراید ۳۷۰۰تومان

  درب باک پژو ۳۵۰۰تومان

   

   

  رله ۴فیش شیشه ای ۸۰ امپر ضد اب ۲۳۰۰۰تومان

  رله ۵ فیش شیشه ای۸۰ امپر ضد اب ۲۵۰۰۰تومان

  افتامات چراغ ۸ فیش شیشه ای ۵۵۰۰۰تومان

  رله فن پراید انزکتور شیشه ای ۲۹۰۰۰تومان

  رله فن دو قلو پراید شیشه ای ۶۹۰۰۰تومان

  پمپ درب ۲ سیم پراید ۳۷۰۰۰تومان

  پمپ درب ۵سیم پراید ۳۹۰۰۰تومان

  پمپ درب ۲سیم سوکت دار ۴۳۰۰۰تومان

  پمپ درب ۵سیم سوکت دار ۴۵۰۰۰تومان

  موتور ابپاش سیم بلند ۴۷چ۰۰تومان

  موتور ابپاش سیم کوتاه ۴۸۰۰۰تومان

  موتور ابپاش بدون سیم ۴۵۰۰۰تومان

  برند piyer

  قیمتها کارتنی میباشد

   

   

  پروانه ۸پر پیکان ۱۸۵۰۰تومان

  پروانه ۶پر پیکان ۱۸۵۰۰تومان

  پروانه ۵ پر پیکان ۱۸۵۰۰تومان

  پروانه ۴پر پراید ۱۸۵۰۰تومان

  پروانه ۲دور پراید ۲۱۰۰۰تومان

  پروانه خاری پژو ۲۱۰۰۰تومان

  پروانه پیچی پژو ۲۲۵۰۰تومان

  منبع اب اضافه پراید ۱۷۵۰۰تومان

  منبع ابپاش پراید انژکتور قدیم ۲۲۰۰۰تومان

  منبع ابپاش انزکتور لوله دار ۲۱۲۵۰۰تومان

  منبع ابپاش پراید کاربراتور ۲۲۰۰۰تومان

  منبع ابپاش پیکان ۲۲۰۰۰تومان

  منبع ابپاش پژو ۲۴۰۰۰تومان

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ دوشنبه ۲۷ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • دوشنبه ۲۷ بهمن ۹۹

  لوازم ترمز

  قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

   

   

   

   

   

  7yadak.ir

  یدک بازار ، قیمت بروز لوازم یدکی خودرو:

  یدک بازار ، قیمت بروز لوازم یدکی خودرو:

  پیستون 50 پراید 

  252000

  درب سوپاپ فلزی 

  429000

  بوش پیستون قائم 

  570000

  ترموستات پراید بابا پارت 

   28000

  ترموستات 206 

  44000

  شمع بوش تک پلاتین روس 

  24000

  دیسک و صفحه ی سبز والئو 405 

  1730000

  کشویی دنده ی ۵ پژو

  320000

  اویل پمپ روغن شرکتی پژو 

  21500

  سینی فن پژو 405 برند بی نی سی 

  655000

  واتر پمپ پراید عظام 

  185000

   لنت جلو امکو پراید 

  126000

  لنت جلو پژو 405 

  234000

  کیت کلاچ پرای والئو ابی 

  790000

  فنر لول عقب تیبا دو گانه 

  120000

  کیت کلاچ پیکان پلاستکس 

  935000

  فشنگی روغن پراید 

  20500

  درب سوپاپ مژده 

  293000

  کوئل سمند ای اف سون بهرام 

  245000

  کوئل سمند ای اف سون هرینگتون 

  220000

  چهار شاخه پیکان Amt 

  82000

  تسمه تایم پژو 405 اورجینال 

  180000

  دیسک و صفحه ی پژو 405 عظام pci

  940000

   دیسک و صفحه ی پژو405 PLUS 

  1020000

  موتور فن خاری امکو چژو 405 

  295000

  موتور فن دو دور پراید امکو 

  275000

   

  واتر پمپ امکو پراید 

  184000

  دنده میل سوپاپ شرکتی 

  42000

  سرسیلندر بشل 405 

  1690000

  تلسکوپی فرمان پراید 

  230000

  تسمه هیدرولیک 945 شرکتی تیبا و پراید 

  72000

  سرسیلندر کامل بشل 

  262000

  سوزن انژکتور نارنجی 206 

  300000

  تیغه پژو مکس 

  36000

  تیغه سمند 

  78000

  سوپاپ ساوه 405 

  305000

  سوپاپ پراید معمولی 

  233000

  سوپاپ پراید یورو 4 

  242000

  کیلد شیشه بالا بر ریو ست راننده 

  900000

  کیلید شیشه بالا بر ریو شاگرد 185000

  دیسک و صفحه ی نیسان دور کوچیک 2200000

  دور بزرگ نیسان 

  2600000

  بلبرینگ دیسک و صفحه ی نیسان 

  115000

  سرسیلندر سمند ملی 

  6300000

  سرسیلندر لخت سمند ملی 

  4600000

  کمک فنر پیکان جلو عظام 

   440000

  کمک فنر عقب پیکان عظام 

  260000

  زنجیر و سفت کن پیکان فال 

  138000

  تسمه تایم اپتی بلت 206 تیپ2 

  195000

  تسمه تایم 405 اپتی بلت 

  198000

  سرسیلندر پراید کاربرات عظام 

  مجموعه کامل کاربرات 

  2500000

  استارت پراید 

  710000

  بلبرینگ چرخ جلو پراید HSB 

  93000

  تیغه برف پاکن پراید 

  30000

  زنجیر و سفت کن پیکان والتون 335000

  رینگ 20 پیکان 

  495000

  سرسیلندر سیلور کامل405 

  2500000

   

  یاتاقان دست ۲۵ پراید موجود

   

  یاتاقان استاندارد پراید

  198000

   

  تسمه تایم 405 اورجینال

  210000

   

  واشر سرسیلندر 405 اورجینال

  140000

   

   

   

  واشر سرسیلندر 405 ایساکو

  123000

   

  کوئل ساژم بهرام

  282000

   

  دیسک چرخ پراید عظام

  90000

   

  دیسک چرخ تیبا عظام

  172000

   

  تسمه تایم رایکالتون

  پراید 122000

  پژو 179000

  تیپ 5 390000

  EF7 390000

   

  لنت پراید پارس ابی

  79000

  لنت پراید پارس سبز

  71000

   

  لنت 405 پارس ابی

  125000

   

  لنت عقب 405 پارس ابی

  175000

   

   

   

  مه شکن سمند مدرن

  55000

   

  مه شکن SLX مدرن

  63000

   

  وایر شمع پراید سام

  63000

   

  وایر شمع تیبا سام

  75000

   

  کیت تایم تیپ 5 پاورگریپ

  890000

   

  دیسک و صفحه 405 پلاستکس

  970000

   

  جعبه فرمان پراید MBC

  395000

   

  دیسک و صفحه پراید والئو ابی

  795000

   

  دیسک و صفحه پراید دایکن

  765000

   

  دنده دیشلی پراید مشهد

  110000

   

  یاتاقان 25 پراید

  293000

   

  رینگ ریک پراید

  282000

   

  شیر فرمان 405 هرینگتون

  890000

   

  بوش پیستون 405 قائم

  570000

   

  واشر سرسیلندر پراید شرکتی

  79000

   

  سرپلوس ۲۰ ای بی اس اپکو

  ۲۴۵۰۰۰

  سرپلوس ۲۲ خار وسط رایو

  ۲۸۰۰۰۰

   

  تعداد تخفیف

  یاتاقان ثابت متحرک پژو ۴۰۵ ibbc 

  ۴۲۰۰۰۰

   

  تعداد تخفیف

   

  یاتاقان استاندارد متحرک تکی پراید

   

  ۹۷۰۰۰

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کلید ۱ پل و ۲ پل پراید ۱۳۲

  ۳۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کوئل کاربراتوری پیکان CBCO

  ۱۶۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کوئل EF7 دلیفر

  ۲۱۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کوئل زیمنس AMT

  ۲۹۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کشویی گاردان پیکان فال

  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  گردگیر پلوس پراید WRT

  ۱۲۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لاستیک تیغه پراید

  ۱۷۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لوازم ۵۴۷ آردی نلسون

  ۸۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لوزام ۵۵۰ پیکان لاکید

  ۸۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لوازم ۵۴۷ آردی لاکید

  ۸۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لوازم ۵۵۰ ABS پیکان لاکید

  ۹۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لوازم چرخ جلو ۲۶۱۵ پیکان لاکید

  ۱۳۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لوازم کلاچ دومداره پیکان مستر

  ۱۲۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لوازم ترمز دومداره پیکان مستر

  ۱۰۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  مقاومت فن ۲۰۶ پویش

  ۱۳۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لوله ترمز چرخ عقب بلند پیکان

  ۹۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لوله ترمز چرخ عقب کوتاه پیکان

  ۸۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لوله روغن ریز ۴۰۵

  ۱۰۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  مهره حرارتی پراید سانکی

  ۸۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  میل و واسر دیشلی پیکان فدرال

  ۲۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر بغل اگزوز پیکان

  ۱۱۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر بغل اگزوز پیکان PGI

  ۱۲۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر بغل اگزوز پراید

  ۵۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر سر سیلندر ۴۰۵ اورجینال

  ۱۳۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  عایق حرارتی ۴۰۵

  ۳۱۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر سر سیلندر پیکان HPC

  ۷۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر سر سیلندر پیکان AMT

  ۴۷۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر سر سیلندر پیکان طرح یوگسلاوی

  ۵۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر سر سیلندر روآ فلزی

  ۶۳۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر گلویی ۳ پیچ پراید

  ۳۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر سر سیلندر پیکان PGI

  ۴۳۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر گلویی ۲ پیچ پراید

  ۳۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱.۲۷

  کیت گلویی اگزوز ۴۰۵ ویدا

  ۲۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ BSCO

  ۱۸۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ AUTOREX

  ۱۹۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  مهره همه کاره CBS

  ۳۹۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر سر سیلندر ۱.۵ پراید طوس

  ۵۲۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر سر سیلندر ۲ پراید طوس

  ۵۳۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر سر سیلندر ۱.۵ پیکان طوس

  ۵۶۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر سر سیلندر ۲ پیکان طوس

  ۵۷۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  وایر شمع پراید،پیکان و ۴۰۵ ایرانی

  ۵۲۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  وایر شمع پیکان کاربراتوری روستر

  ۴۴۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر بغل اگزوز نسوز پیکان طوس (۳۰ تایی)

  ۱۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر گلویی اگزوز پیکان

  ۵۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر کامل پیکان فدرال

  ۱۸۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  یاتاقان ثابت ۲۰۶ تیپ ۲ STD

  ۱۶۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  واشر درب سوپاپ پیکان طرح یوگسلاوی

  ۱۴۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  یاتاقان ثابت و متحرک ۰۳۰ پیکان

  ۴۷۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  یاتاقان ثابت و متحرک EF7 STD

  ۳۱۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد چرخ جلو پیکان CBS

  ۸۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد سینی جلو پیکان CBS

  ۱۲۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد عقب میل لنگ پیکان CBS

  ۲۸۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد عقب گیربکس پیکان CBS

  ۱۲۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد جلو گیربکس پیکان CBS

  ۹۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد پینیون پیکان CBS

  ۱۲۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  یاتاقان متحرک ۰۲۰ روآ

  ۹۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  یاتاقان متحرک ۰۳۰ روآ

  ۹۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  یاتاقان متحرک ۰۱۰ پیکان

  ۹۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  یاتاقان متحرک ۰۲۰ پیکان

  ۹۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  یاتاقان متحرک ۰۳۰ پیکان

  ۹۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  بوش اکسل پراید رزن یدک

  ۱۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  بوش طبق ۱۸۰۰ پیکان رزن یدک

  ۵۹۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  بوش طبق لندروری پیکان رزن یدک

  ۱۶۶۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  گردگیر کمک فنر جلو ۴۰۵ رزن یدک

  ۱۶۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  گردگیر جعبه فرمان ۴۰۵ رزن یدک

  ۱۶۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  گردگیر کمک فنر جلو پراید رزن یدک

  ۱۴۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  گردگیر کمک فنر عقب پراید رزن یدک

  ۱۵۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لاستیک ۳ گوش پیکان رزن یدک

  ۱۴۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لاستیک قامه پیکان رزن یدک

  ۳۷۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لاستیک موجگیر پیکان رزن یدک

  ۲۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لاستیک نر وماده کمک فنر عقب پراید رزن یدک

  ۴۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  دسته موتور با پایه آردی رزن یدک

  ۵۲۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  لاستیک تعادل پیکان رزن یدک

  ۵۹۰۰۰ ریالِ

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  گردگیر پلوس پراید رزن یدک

  ۱۷۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  جعبه فرمان پراید رزن یدک

  ۳۸۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد اویل پمپ پراید CBS

  ۱۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد پلوس پراید CBS

  ۱۱۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه چرخ جلو بدون لبه پراید CBS

  ۱۱۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید CBS

  ۱۲۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد عقب میل لنگ پراید CBS

  ۲۸۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد میل سوپاپ پراید CBS

  ۱۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد اویل پمپ پراید POS

  ۶۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد شفت پراید POS

  ۶۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد پلوس پراید POS

  ۶۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد چرخ عقب پراید POS

  ۶۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد چرخ جلو بی لبه پراید POS

  ۷۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید POS

  ۷۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد میل سوپاپ پراید POS

  ۶۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  کاسه نمد عقب میل لنگ پراید POS

  ۲۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  قفل درب جلو پیکان پیشرفت

  ۶۲۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  ترمز درب قدیم ۴۰۵ پیشرفت

  ۱۵۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ دلیفر

  ۱۲۸۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  قفل درب ۴۰۵ پیشرفت

  ۶۲۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  قفل درب موتور پراید پیشرفت

  ۲۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  سیلندر ترمز چرخ عقب ABS ۴۰۵

  ۴۱۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  قفل صندوق ۴۰۵

  ۱۷۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  خروسکی کاپوت ۴۰۵

  ۱۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  سیلندر ترمز چرخ عقب ۴۰۵ ساده

  ۳۹۰۰۰۰ ریال

   

  ارزانسرا:

  ۹۹.۱۱.۲۷

   

  مغزی پمپ بنزین ۲۰۶ MWH 

  ۱۵۳۰۰۰۰ ریال

   

  مغزی پمپ بنزین ۴۰۵ (ال ۹۰) MWH

  ۱۵۳۰۰۰۰ ریال

   

  مغزی پمپ بنزین پراید MWH 

  ۱۵۵۰۰۰۰ ریال

   

  مغزی پمپ بنزین پراید بوش

  ۱۳۲۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  بلبرینگ چرخ جلو جدید ۱۴۱ پراید MWH

  ۱۰۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

   

  #NTK

   

  سنسور اکسیژن قدیم ۴۰۵

  ۵۳۰۰۰۰۰ ریال

   

  سنسور اکسیژن طوسی ساژم

  ۵۳۰۰۰۰۰ ریال

   

  سنسور اکسیژن ساژم بلند ۴۰۵

  ۵۳۰۰۰۰۰ ریال

   

  سنسور اکسیژن زیمنس تیبا و پراید

  ۵۳۰۰۰۰۰ ریال

   

  سنسور اکسیژن زیمنس پراید

  ۵۳۰۰۰۰۰ ریال

   

  سنسور اکسیژن رانا

  ۵۳۰۰۰۰۰ ریال

   

  سنسور اکسیژن ال۹۰

  ۵۴۰۰۰۰۰ ریال

   

  سنسور اکسیژن جدید ۴۰۵

  ۵۳۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  پتانسیومتر سمند یوفو دینا پارت

  ۹۵۰۰۰۰ ریال

   

  پتانسیومتر ۴۰۵ یوفو دینا پارت

  ۹۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  شمع تک پلاتین AMT

  ۲۲۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  شمع کاربراتور AMT

  ۲۰۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  شیلنگ ترمز چرخ جلو پیکان

  ۳۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  شیلنگ کلاچ دومداره جدید پیکان

  ۱۷۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  شیر بخاری پیکان لوکاس

  ۳۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  شمع تک پلاتین اکیوم

  ۳۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  غلاف کیلومتر پراید دنا قطعه

  ۳۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  شیلنگ ترمز چرخ جلو پراید

  ۴۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  شیلنگ منبع انبساط ۲۰۶ تیپ ۲

  ۱۷۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  شیلنگ ترمز چرخ جلو ۴۰۵

  ۳۹۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  فولی هرزگرد ۲۰۶

  ۲۶۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  #واشر_تکسون

   

  واشر سینی جلو پیکان

  ۲۳۰۰۰ ریال

   

  واشر کله گاوی پیکان 

  ۲۸۰۰۰ ریال

   

  واشر پلوس پیکان ABS

  ۱۵۰۰۰ ریال

   

  واشر گلدونی جلو پیکان

  ۳۶۰۰۰ ریال

   

  واشر واتر پمپ بزرگ پراید 

  ۱۲۰۰۰ ریال

   

  واشر واتر پمپ کوچک پراید

  ۲۳۰۰ ریال

   

  واشر ترموستات یک رو پیکان و پراید

  ۲۴۰۰ ریال

   

  واشر کارتل پیکان 

  ۵۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  شمع دو پلاتین AMT

  ۲۲۵۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  شیلنگ منبع انبساط ۲۰۶ تیپ ۵

  ۲۶۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  فولی سر میل لنگ ۴۰۵ WRT

  ۹۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  فولی سر میل لنگ پیکان دنا قطعه

  ۶۹۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  قفل صندوق پیکان نصیری

  ۳۸۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  فولی واتر پمپ پیکان دنا قطعه

  ۳۷۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  صفحه کلاچ پیکان فرانتک

  ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  قیفی گیربکس ۴۰۵

  ۳۷۰۰۰۰ ریال

  ۹۹.۱۱.۲۷

  قفل درب موتور ۴۰۵

  ۲۰۰۰۰۰ ریال

   

  ۹۹.۱۱.۲۷

  #واشر_نسوز

   

  واشر منیفولد هوا پراید

  ۳۳۵۰۰ ریال

   

  واشر اویل پمپ پراید 

  ۳۳۵۰۰ ریال

   

  واشر دریچه گاز پراید

  ۱۰۰۰۰ ریال

   

  واشر دریچه گاز ۴۰۵

  ۴۰۰۰ ریال

   

  واشر ترموستات پراید

  ۱۰۰۰۰ ریال

   

  واشر واتر پمپ پراید 

  ۲۳۰۰۰ ریال

   

  واشر واتر پمپ ۴۰۵

  ۲۱۰۰۰ ریال

   

  واشر پمپ بنزین پراید

  ۴۰۰۰ ریال

   

  واشر وسط کاربراتور پراید

  ۱۷۰۰۰ ریال

   

  واشر کف کاربراتور پراید

  ۱۷۰۰۰ ریال

   

  واشر اویل پمپ کوچک پراید

  ۲۵۰۰ ریال

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ دوشنبه ۲۷ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • دوشنبه ۲۷ بهمن ۹۹

  پخش عمده سرسیلندر

  یدک بازار ، قیمت بروز لوازم یدکی خودرو:

  واتر پمپ پراید سوخت اما

  198000 

  واتر پمپ پژو ۴۰۵ سوخت اما 

  235000

  واشر سرسیلندر ۴۰۵ کیک مولتی 

  265000 

  واشر سرسیلندر ۴۰۵ کیک معمولی

  225000

  تسمه تایم 114 رایکایتون 

  178000

  تسمه تایم 206 تیپ ۲ رایکایتون 

  245000

   

   

  درب سوپاپ 405 مژده 

  293000

  کمک ۲۰۶ عقب 

  358000

   

  دیسک و صفحه ی ۴۰۵ عظام  

  940000

  تسمه تایم پراید رایکایتون 

  122000

  تسمه تایم پراید اپتی بلت 

  163000

  دنده برنجی والتون پیکان

  227000

  دیسک و صفحه ی پراید عظام 

  610000

  دیسک و صفحه ی پراید دایکن 

  770000

  دیسک و صفحه ی پلاستکس 405 

  970000

   

  رادیاتور بخاری پراید کوشش 

  105000

  دستگاه بالا بر پژو ابری 

  295000

  دستگاه بالا بر ابری پراید 

  275000

  اینه بغل پراید FFPCO 

  32500

  اینه بغل پیکان FFPCO 

  32500

  اینه دستی پژو FFPCO 

  61500

   

  بلبرینگ ژامبون 405 MWH 

  99000

   

  سرسیلند تیپ ۲ 206 

  1930000

  سرسیلندر کامل 206 تیپ ۲ 

  3240000

  سرسیلندر پیکان پارس 

  835000

  سرسیلندر روا سال 

  850000

  سرپلوس ۲۰ عظام 

  265000

   

  بلبرینگ هوزینگ تیبا 3200 

  74000

  چهار شاخ گاردان پیکان توس 

  79000

  بازویی چرخ عقب 405 

  590000

  لنت گلد عقب پراید 

  169000

  لنت جلو گلد پراید 

  148000

  لنت جلو پژو گلد 

  211000

  لنت جلو سمند گلد 

  215000

  لنت جلو رانا گلد 

  235000

  لنت عقب رانا گلد 

  235000

  لنت جلو تیبا ریو سرامیکی 

  235000

  دیسک و صفحه ی سیکو وارداتی

  640000

  دیسک و صفحه ی پراید دایکن 

  765000

  دیسک وصفحه ی پیکان عظام 

  850000

  واتر پمپ سوخت اما 

  198000

  لنت پارس سبز پراید 

  71000

  لنت جلو هانتر پراید 

  54000

  کاسه نمد عقب میلنگ cbs 

  28500

  کاسه نمد جلو میلنگ cbs 

  135000

  کاسه نمد چرخ جلو پیکان cbs 

  92000

  کاسه نمد جلو میلنگ ویژن 

  19500

  کاسه نمد عقب میلنگ پراید ویژن 

  43500

  زنجیر و زنجیر سفت کن والتون 

  329000

  ‌واتر پمپ امکو 

  186000

  کمک APCO جلو پژو 

  442000

  کمک APCO جلو پراید 

  323000

  کمک عقب اپکو پراید 

  320000

  قیفی گیربکس پراید دینا پارت 

  39000

  قیفی گیربکس دنا قطعه 

  35000

  شاتون پراید عظام 

  87000

  موتور فن پژو امکو خاری 

  275000

  پروانه فن خاری امکو 

  53000

  بلبرینگ چرخ جلو پراید 141 HSB 

  90000

  بوش پیستون 405 کامل عظام 

  620000

  بوق شرکتی پراید 

  67000

   

  سیلندر چرخ عقب پژو ۴۰۵ اذین تنه  

  780000

  سیلندر چرخ عقب پیکان abs فال

  47000

  دنده سر میل سوپاپ پیکان فال  

  43000

  رینگ موتور پیکان ماهله برزیل 

  565000

  رینگ موتور روا ماهله برزیل 

  530000

  سرسیلندر پژو 405 کامل بشل

  2560000

   تسمه تایم تیپ ۵ دانگیل 

  280000

  تسمه تایم رایکایتون تیپ ۵

  390000

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ يكشنبه ۲۶ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • يكشنبه ۲۶ بهمن ۹۹

  لیست چراغ پراید پژو

  لیست چراغ

   

  اقلام زیر بصورت تعداد با قیمت عالی بفروش میرسد

  قیمت ها دایرکت

   

  اورینگ درب ترموستات پژو 405

   

  لاستیک مخزن ترمز پراید

   

  گردگیر سیلندر ترمز چرخ جلو پراید

   

  لوازم سیلندر ترمز چرخ جلو پراید

   

  لوازم سیلندر ترمز چرخ عقب پراید

   

  لوازم پمپ ترمز زیر پا پراید (CBS)

   

  لوازم پمپ ترمز زیر پا پراید (ABS)

   

  لوازم سیلندرترمزچرخ جلو پژو 206,405 و سمند

  ABS

   

  لوازم سیلندرترمزچرخ عقب پژو405

  ABS

   

  لوازم سیلندرترمزچرخ عقب پژو405 لبه دار

   

  لوازم سیلندر ترمز چرخ عقب سمند بدون لبه

   

  مجموعه خارگل پخش کن جلو پراید پویش

   

  مجموعه خارگل پخش کن عقب پراید پویش

   

  مجموعه خارسپر جلو پراید صبا پویش

   

  مجموعه خارسپر عقب پراید صبا پویش

   

  مجموعه خارسپر جلو پراید 132 پویش

   

  مجموعه خارسپر عقب پراید 132 پویش

   

  بست گوشه سپر جلو پراید

   

  چراغ جلو پراید صبا مدرن

   

  چراغ جلو پراید 131 مدرن

   

  چراغ جلو پراید 111/132 موتوردار مدرن

   

  چراغ جلو پراید 111/132 مدرن

   

  چراغ جلو تیبا موتودار مدرن

   

  چراغ خطر تیبا1 مدرن

   

  چراغ جلو L 90 موتودار مدرن

   

  چراغ جلو L 90 مدرن

   

  چراغ جلو پژو 206 مدرن

   

  چراغ جلو پژو 405 مدرن

   

  چراغ جلو پژو پارس مدرن

   

  راهنما پارک پراید صبا

   

  طلق چراغ جلو پراید 131

   

  راهنمای داخل سپر جلو پراید با سوکت

   

  مخزن تشدید هوا انژکتور پراید

   

  چوپقی درب سوپاپ پراید

   

  کور کن محل دلکو با سوراخ دو اورینگ

   

  چشم شیشه شور جلو پراید

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ يكشنبه ۲۶ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • يكشنبه ۲۶ بهمن ۹۹

  لیست قیمت کاسه نمد سی بی اس

   

  لیست کاسه نمد پیکان CBS

   

  🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

  کاسه نمد عقب گیربکس دولب قرمز و مشکی

  12.400

  کاسه نمد عقب میل لنگ دولبه قرمزو مشکی

  27.500

  کاسه نمد جلو گیربکس دولبا قرمز و مشکی

  8.800

  کاسه نمد جلو میل لنگ دولبه قرمز و مشکی 

  12.400

  کاسه نمد جلو میل لنگ مشکی یک لبه

  12.400

  کاسه نمد جلو گیربکس پهن قرمز و مشکی

  9.400

  کاسه نمد چرخ جلو دولبه قرمز و مشکی

  7.600

  کاسه نمد پینیون دولبه قرمز و مشکی

  12.400

  کاسه نمد پینیون اریسان 

  15.300

  کاسه نمد فرمان پیکان

  6.100

  کاسه نمد کمک مدل پایین

  2.500

  کاسه نمد کیلومتر پیکان

  5.400

  کاسه نمد ماهک۶دنده

  8.500

  کاسه نمد عقب گیربکس ۶دنده

  9.400

  کاسه نمد جلو گیربکس ۶دنده

  26.900

  کاسه نمد عقب گیربکس ۱۶۰۰

  12.000

  کاسه نمد عقب گیربکس اهنی۱۶۰۰

  9.300

  کاسه نمد پینیون تویوتایی

  17.000

  کاسه نمد چرخ عقب و پلوس اریسان

  14.000

  کاسه نمد پینیون ارژانتینی سبز

  21.500

  کاسه نمد پینیون ترکیه

  6.300

  کاسه نمد جعبه فرمان اردی

  66.500

  کاسه نمد جلو گیربکس ۱۶۰۰

  10.000

  کاسه نمد عقل گیربکس روا و اردی

  17.000

  کاسه نمدکاور تقسیم دنده اردی

  7.000

  لاستیک سوپاپ ۱۶۰۰سبز و قرمز

  37.000

  لاستیک سوپاپ دو فنره قرمز و مشکی

  34.000

  لاستیک سوپاپ تک فنره

  34.000

  لاستیک سوپاپ انژکتوری

  38.800

  لاستیک کاربراتور قرمز و مشکی

  8.200

  پیچ و مهره تنظیم سوپاپ

  8.600

  افتامات چراغ تایوانی

  58.000

  چهارشاخ گاردان پیکان

  58.000

  لیست کاسه نمد پراید CBS

  🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

  کاسه نمد اویل پمپ پراید قرمز و مشکی

  9.800

  کاسه نمد پلوس پراید قرمز و مشکی

  11.100

  کاسه نمد چرخ جلو پراید بزرگ لبه دار قرمزومشکی

  12.000

  کاسه نمد چرخ جلو پراید کوچک بی لبه قرمز و مشکی

  11.100

  کاسه نمد چرخ عقب پراید اهنی قرمز و مشکی

  10.500

  کاسه نمد شفت پراید قرمز و مشکی

  9.400

  کاسه نمد قیفی دسته دنده پراید قرمز و مشکی

  10.700

  کاسه نمد میل سوپاپ قرمز و مشکی

  9.400

  کاسه نمد جعبه فرمان قرمز و مشکی

  9.800

  لاستیک سوپاپ پراید

  37.000

  کاسه نمد ماهک دنده پراید

  7.050

  کاسه نمد عقب میل لنگ پراید قرمز و آبی

  28.000

  پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید

  8.700

  سوزن مصرفی ۷۵ الی ۱۴۵

  50.100

  لوازم کاربراتور پراید

   

  لوازم چرخ جلو پراید

  35.000

  لوازم چرخ عقب پراید

  15.900

  لوازم نیمه کامل ترمز پراید

  19.900

  لوازم کامل ترمز پراید

  74.500

  مهره حرارتی

  41.000

  پیچ و مهره شاتون

  12.050

  نیمه لوازم کاربراتور

  31.500

  لاستیک سوپاپ ریو 

  102.000

  لاستیک سوپاپ پراید یورو۴

  84.500

  کایه نمد میل سوپاپ ریو

  19.300

  کاسه نمد شفت ریو

  19.300

  کاسه نمد پلوس ریو

  لیست کاسه نمد پژو CBS

  🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

  کاسه نمد کاور دسته دنده RD

  6.800

  کاسه نمد ماهک تقسیم دنده405

  17.100

  کاسه نمد پلوس بزرگ405

  28.200

  کاسه نمد پلوس کوچک 405

  25.700

  کاسه نمد جلو میل لنگ 405

  44.000

  کاسه نمد جلو گیربکس 405

  16.000

  کاسه نمد عقب میل لنگ پهن405

  84.000

  کاسه نمد عقب میل لنگ باریک405

  84.000

  کاسه نمد عقب میل لنگ 206

  84.000

  کاسه نمد ژامبون 206

  16.100

  کاسه نمد جعبه فرمان 405

  24.700

  کاسه نمد جعبه فرمانRD

  66.000

  کاسه نمد میل سوپاپ 405

  18.300

  کاسه نمد عقب گیربکس ROR&RD

  17.000

  کاسه نمد ماهک206

  7.050

  کاسه نمد جعبه فرمان 206

  24.500

  کاسه نمد پلکس کوچک405طرح اصلی دورنگ

  29.450

  کاسه نمد پلوس بزرگ405طرح اصلی دورنگ

  29.450

  لاستیک سوپاپ 405

  37.000

  لاستیک سوپاپ 206تیپ2

  49.900

  لاستیک سوپاپ سمندEF7

  21.400

  لاستیک سوپاپ 206تیپ۵

  85.000

  لاستیک سوپاپ جدید سمند

  38.100

  کاسه نمد لبه دار گیربکس206

  10.200

  کاسه نمد پلوس کوچک 206

  25.900

  کاسه نمد پلوس بزرگ206

  28.30

  اسه نمد پلوس کوچک وبزرگ 206هردست

  54.000

  کاسه نمد میل سوپاپ 405

  12.700

  کاسه نمد میل سوپاپ206

  14.200

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ يكشنبه ۲۶ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • يكشنبه ۲۶ بهمن ۹۹

  لنت پراید عمده و تکی ۴۲۰۰۰ تومان

  لنت پراید 

   

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ جمعه ۲۴ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • جمعه ۲۴ بهمن ۹۹

  دیسک و صفحه تیبا

  دیسک و صفحه تیبا

   

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ جمعه ۲۴ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • جمعه ۲۴ بهمن ۹۹

  دیسک و صفحه پژو

  دیسک و صفحه پژو

   

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ جمعه ۲۴ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • جمعه ۲۴ بهمن ۹۹

  پخش تسمه تایم پراید

  پخش تسمه تایم پراید

  آپلود عکس

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ جمعه ۲۴ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • جمعه ۲۴ بهمن ۹۹

  تسمه ef7

  یدکى خودرو 

  99/11/23

  تسمه تایم ef7 شرکتى کد ٠٩

  قیمت : 4,900,000 ریال 

  تسمه تایم ef7 رایکالتون

  قیمت : 3,750,000 ریال

   

  99/11/23

  دنده میل سوپاپ پیکان ایرانى

  قیمت : 370,000 ریال 

  سوپاپ پیکان ساوه 

  قیمت : 2,100,000 ریال 

  بوش میل سوپاپ پیکان hpc

  قیمت : 1,370,000 ریال

   

  99/11/23

  پیستون پیکان عظام 

  قیمت : 4,500,000 ریال 

  رینگ موتور پیکان ریک ژاپن

  قیمت : 4,900,000 ریال 

  سرسیلندر پیکان پارس 

  قیمت : 8,200,000 ریال

   

  99/11/23

  کاسه نمد میل سوپاپ ef7 نمد دار 

  قیمت : 1,150,000 ریال 

  واشر در سوپاپ ef7 پیوند

  قیمت : 1,160,000 ریال 

  کوئل ef7 کروز

  قیمت : 3,550,000 ریال

   

  99/11/23

  مقاومت فن ٢٠٦ شرکتى

  قیمت : 260,000 ریال 

  سه شاخه پلوس ٢١ خار ٢٠٦

  قیمت : 720,000 ریال

   

  99/11/23

  واشر سرسیلندر تیپ پنج اورجینال

  قیمت : 4,700,000 ریال 

  واشر سرسیلندر تیپ دو اورجینال 

  قیمت : 2,400,000 ریال 

  واشر سرسیلندر زانتیا اورجینال 

  قیمت : 5,500,000 ریال

   

  99/11/23

  پمپ هیدرولیک ٤٠٥ کره

  قیمت : 10,100,000 ریال 

  پمپ هیدرولیک ٢٠٦ کره

  قیمت : 11,100,000 ریال

   

  99/11/23

  پنجه اى دسته موتور ٤٠٥

  قیمت : 460,000 ریال 

  پایه هرمى دسته موتور ٤٠٥

  قیمت : 1,300,000 ریال

   

  99/11/23

  کوئل ٤٠٥ ساژم کروز

  قیمت : 3,550,000 ریال 

  کوئل ٤٠٥ ساژم ksu

  قیمت : 2,750,000 ریال

   

  99/11/23

  هوزینگ آب ٤٠٥ شرکتى

  قیمت : 1,210,000 ریال 

  سه شاخه ٢٢ خار ٤٠٥

  قیمت : 760,000 ریال 

  قیفى گریبکس ٤٠٥

  قیمت : 310,000 ریال 

  غلطک هرزگرد ٤٠٥ شرکتى ina

  قیمت : 880,000 ریال

   

  99/11/23

  پیستون پراید عظام

  قیمت : 2,450,000 ریال 

  بوش شاطون روآ 

  قیمت : 710,000 ریال

   

  99/11/23

  چسب حرارتى زیپر 

  قیمت : 360,000 ریال 

  رله فن کلاهدار دیناپارت

  قیمت : 230,000 ریال

  بلبرینگ وسط پلوس tk

  قیمت : 250,000 ریال

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ جمعه ۲۴ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • جمعه ۲۴ بهمن ۹۹

  پخش کمک عظام عمده

  یدک بازار ، قیمت بروز لوازم یدکی خودرو:

  مغری بوش پراید

  131000

   

  یاتاقان 10 پیکان

  442000

   

  یاتاقان 25 پراید

  252000

   

  یاتاقان 50 پراید

  325000

   

  بغل یاتاقان پراید

  49000

   

  کمک پراید

  295000

   

  سیبک زیر طبق 405

  58000

   

  بوش لبه دار 405

  225000

   

  توپی چرخ جلو پراید abs لاهیجان

  120000

   

  فنر لول جلو پراید

  93000

   

  استپر پراید سانسبز 

  170000

  استپر پژو سانسبز 

  170000

  استپر دینا پارت پراید یونکس فلزی 

  126000

  موتور فن پراید امکو 

  227000

  موتور فن پژو خاری امکو 

  227000

  کوئل پرایدساژم 

  283000

   

  کوئل پراید زیمنس 

  280000

  کوئل ef7 

  230000

  کوئل تیپ ۲ 

  570000

  کوئل تیپ ۵ 

  670000

  یاتاقان ثابت متحرک پراید استاندارد

  198000

  یاتاقان ثابت و متحرک پراید ۰۲۵ 

  253000

  مغزی پمپ بنزین بوش 

  129000

  اکسل پراید روبین صنعت تک سوز 

  495000

  اکسل

   

  یاتاقان ٢٠ پیکان بوش ایران

  430000

  سرپلوس ١٩ خار ABS تکنو 

  235000

  بوش پیستون قائم  

  565000

  پایه اینه ی خرگوشی کاوج پژو ۴۰۵ 

  22000

  کله گاوی پیکان تویوتایی 

  318000

   دینام 405 

  1440000

   دیسک و صفحه ی پژو ایسین 

  1370000

  دیسک و صفحه ی دایکن 

  760000

  دیسک و صفحه ی پژو ۴۰۵ دایکن

  1470000

   

  شمع بوش روس 

  24000

  شمع یورو 4 پراید 

  31000

  شمع رنو روس 

  25000

  کیت کلاج پراید پلاستکس 

  630000

  کیت کلاج 405 پلاستکس 

  970000

   کیت کلاج پراید وانت پلاستکس 

  630000

   

  شمع NGK معمولی 

  35500

  شمع اکیو اصلی 

  340000 

  لنت پراید امکو : 

  118000

  لنت جلو 405 امکو

   

  میلنگ پراید عظام

  ٥٢٠٠٠٠

   

  پیستون پراید عظام

  ٢٥٢٠٠٠

   

  شاتون پراید عظام

  ٩٣٠٠٠

   

  شاتون ٤٠٥ عظام

  ١٣٢٠٠٠

   

  بوش پیستون ٤٠٥ عظام

  ٦٢٠٠٠٠

   

  رینگ ریک پراید

  ٢٩٢٠٠٠

   

  یاتاقان ثابت متحرک پراید استاندارد

  ١٩٨٠٠٠

   

  تسمه ٤٠٥ رایکالتون

  ١٧٩٠٠٠

   

  تسمه ٤٠٥ پاورگریپ 

  ١٦٠٠٠٠

   

  اکسل پراید رویین صنعت

  تک گانه 4.950.000

  دوگانه 5.050.000

  اکسل ال90 رویین صنعت

  14.300.00

  کمک فنر عظام405

  جلو 4.550.000

  عقب 3.550.000

  کمک فنرعظام پراید

  2.930.000

   

  کمک جلو پراید ایندامین 

  278000

  کمک عقب پراید ایندامین 

  278000

  کمک جلو پژو ایندامین 

  405000

  کمک عقب پژو ایندامین 

  330000

  کمک جلو پیکان ایندامین 

  378000

  کمک عقب پیکان ایندامین 

  245000

  کیت تایم تیپ ۵ پاور گریپ 

  930000

  واتر پمپ پراید عظام 

  175000

  جعبه فرمان nbc پراید 

  390000

  دیسک و صفحه ی پراید دایکن 

  765000

  کوئل زیمنس پراید بهرام 

  280000

  کوئل ساژم پراید بهرام 

  280000

  اینه FFPCO پراید 

  31500

  پیستون پراید استاندارد عظام 

  252000

  دیسک و صفحه ی ساینا 

  152000

  سیم کلاج ساینا 

  37000

  کاسه نمد عقب موتور 

  44000

  واشر سرسیلندر کیک پژو معمولی 

  225000

   

  دیسک و صفحه ی L90 دایکن 

  1150000

  دیسک و صفحه ی 405  

  1470000

  دیسک و صفحه ی ۲۰۶ تیپ ۵  

  1670000

  رینگ استاندارد پراید 

  285000

   واشر سرسیلندر پراید شرکتی 

  79000

  یاتاقان ثابت متحرک پراید ایران بوش 

  198000

  وایر شمع پژو 

  75000

  تسمه دینام پراید شرکتی 

  65000

  تسمه تایم پراید شرکتی 

  182000

  واتر پمپ پراید شرکتی 

  203000

  بوش لبه دار امیر نیا 

  24000

  بوش جناقی امیر نیا 

  485000

  قرقری پژو امیرنیا 

  49500

  سیبک زیر کمک پژو امیر نیا

  49000

  سیبک فرمان پژو امیر نیا 

  68000

  دیسک و صفحه ی پژو پلاس عظام 

  1010000

  کمک عقب پژو عظام 

  352000 

  کمک جلو پژو عظام 

  452000

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ چهارشنبه ۲۲ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • چهارشنبه ۲۲ بهمن ۹۹

  سرسیلندر شرکتی عمده

  یدکى خودرو 

  99/11/21

  سرسیلندر ٤٠٥ لخت شرکتى کد٣٠٤

  قیمت : 21,000,000 ریال 

  سرسیلندر کامل ٤٠٥ عظام 

  قیمت : 28,500,000 ریال 

  سرسیلندر کامل ٤٠٥ بشل

  قیمت : 26,000,000 ریال

  سرسیلندر کامل تکسوز ٤٠٥ شرکتى

  قیمت : 28,700,000 ریال

   

  99/11/21

  واشر سرسیلندر ٤٠٥ مسى

  قیمت : 2,750,000 ریال 

  واشر سرسیلندر ٤٠٥ مولتى کیک

  قیمت : 2,630,000 ریال

   

  99/11/21

  واشر سرسیلندر روآ سال جعبه کاهى 

  قیمت : 750,000 ریال 

  واشر سرسیلندر ٤٠٥ فرانس موتور

  قیمت : 2,100,000 ریال

   

  99/11/21

  سیخ گژ ٤٠٥ شرکتى 

  قیمت : 95,000 ریال 

  لوله روغن ریز ٤٠٥ شرکتى 

  قیمت : 235,000 ریال 

  شیلنگ بخارى بلند ٤٠٥ شرکتى

  قیمت : 735,000 ریال

   

  99/11/21

  سوپاپ ٤٠٥ ساوه 

  قیمت : 3,000,000 ریال 

  سوپاپ تیپ پنج ساوه 

  قیمت : 5,900,000 ریال 

  سوپاپ ef7 ساوه

  قیمت : 6,800,000 ریال 

  سوپاپ پراید معمولى ساوه 

  قیمت : 2,300,000 ریال 

  سوپاپ پراید یورو٤ ساوه 

  قیمت : 2,400,000 ریال

   

  99/11/21

  لاستیک سوپاپ روآ سال cbs

  قیمت : 380,000 ریال 

  لاستیک سوپاپ پیکان جدید cbs

  قیمت : 370,000 ریال

   

  99/11/21

  بلبرینگ چرخ جلو ٤٠٥ MWH

  قیمت : 1,730,000 ریال 

  بلبرینگ چرخ جلو ٤٠٥ شرکتى

  قیمت : 2,350,000 ریال

   

  99/11/21

  مغزى پمپ ٢٠٦ MWH

  قیمت : 1,550,000 ریال 

  مغزى پمپ پراید mwh

  قیمت : 1,600,000 ریال

   

  99/11/21

  واتر پمپ زانتیا ٢٠٠٠

  قیمت : 3,750,000 ریال 

  بوش پیستون زانتیا ١٨٠٠ ne 

  قیمت : 15,000,000 ریال 

  پیستون زانتیا ٢٠٠٠

  قیمت : 5,700,000 ریال

   

  99/11/21

  اوئل پمپ ef7 شرکتى

  قیمت : 2,250,000 ریال 

  میلنگ ef7 شرکتى

  قیمت : 8,300,000 ریال 

  میل سوپاپ ef7 

  قیمت : 2,600,000 ریال 

  هواکش کامل ef7 شرکتى

  قیمت : 1,170,000 ریال

   

  99/11/21

  اوئل پمپ پیکان شرکتى 

  قیمت : 1,970,000 ریال 

  استپر پراید پیکان کروز 

  قیمت : 1,900,000 ریال 

  میلنگ پیکان عظام 

  قیمت : 6,600,000 ریال

   

  99/11/21

  پایه دسته موتور گرد کامل ٢٠٦

  قیمت : 1,520,000 ریال 

  موتور فن کامل ٢٠٦ شرکتى

  قیمت : 3,850,000 ریال

   

  99/11/21

  واتر پمپ ٢٠٦ تیپ پنج شرکتى

  قیمت : 2,800,000 ریال 

  وایرشمع ٢٠٦ تیپ پنج والئو 

  قیمت : 380,000 ریال 

  پایه فیلتر روغن206 کامل

  قیمت : 3,400,000 ریال

   

  99/11/21

  شیشه بالابر عقب دستى ٤٠٥ ابرى

  قیمت : 1,050,000 ریال 

  میلنگ ٤٠٥ شرکتى

  قیمت : 7,700,000 ریال 

  پیچ نیم رزوه ٤٠٥ شرکتى

  قیمت : 172,000 ریال 

  پوسته جعبه فرمان ٤٠٥ 

  قیمت : 2,350,000 ریال

   

  99/11/21

  تسمه ١٢٥٣ دانگیل کره 

  قیمت : 1,140,000 ریال 

  شمع اکیوم LZ فرانسه

  قیمت : 340,000 ریال

   

  99/11/21

  لنت جلو ال نود تکستار شرکتى

  قیمت : 3,600,000 ریال 

  سرپلوس ٢٠ abs پراید عظام 

  قیمت : 2,650,000 ریال

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ چهارشنبه ۲۲ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • چهارشنبه ۲۲ بهمن ۹۹

  کمک عظام

   

  رینک موتور ۲۰۶ تیپ ۲ 6500000NE

   

  رینک موتور ۲۰۶تیپ۵ 6500000NE

   

  واشر سر سیلندر پژو الدورا درجه یک 2100000

   

  درب سوپاپ 405 مژده 2900000

   

  هواکش کامل 206تیپ 5 1020000

   

  رینک موتور 405 ریک 2700000

   

  کیت کلاچ والو سبز فرانسه هرینگتون زانتیا 1800 

  20200000

   

  شیر فرمان پژو 405 قدیم 8800000

   

  شیر فرمان پژو 405 جدید هرینگتون 8850000

   

  شیر فرمان پژو 206 هرینگتون 8800000

   

  کمک جلو پژو 405 عظام 4400000

   

  رینک موتور پراید ریک 2750000

   

  رینک موتور 206تیپ 2 ریک 4950000

   

  رینک موتور 206تیپ 5 ریک 5350000

   

  کمک عقب 405 عظام 3450000

   

  کمک جلو پراید عظام 2900000

   

  کمک عقب پراید عظام 2900000

   

  کمک فرمان 405 کیک 2400000

   

  کیت کلاچ پراید عظام 6200000

   

  کیت کلاچ پیکان عظام 8300000

   

  رینک موتور روا 020 4050000

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹

  دینا پارت قیمت

  یدکى خودرو 

  99/11/19

  🔵درب رادیاتور ٤٠٥ دیناپارت

  قیمت : 265,000 ریال 

  🔵درب رادیاتور پیکان شرکتى 

  قیمت : 195,000 ریال

   

  99/11/19

  🔵سرپلوس ٢٠ پراید معمولى عظام 

  قیمت : 2,500,000 ریال 

  🔵سرپلوس ٢٢ خاروسط ٤٠٥ شتابکار

  قیمت : 2,950,000 ریال

   

  99/11/19

  🔵کاسه نمد ته میلنگ ٤٠٥ پهن ویژن

  قیمت : 1,152,000 ریال 

  🔵کاسه نمد میل سوپاپ ٤٠٥ ویژن

  قیمت : 580,000 ریال 

  🔵لاستیک سوپاپ سمند ef7 ویژن

  قیمت : 3,390,000 ریال

   

  99/11/19

  🔵لنت جلو ٤٠٥ تکستار شرکتى 

  قیمت : 3,000,000 ریال 

  🔵لنت جلو ٤٠٥ LPR شرکتى

  قیمت : 1,920,000 ریال 

  🔵لنت جلو ٤٠٥ EMCO شرکتى

  قیمت : 2,300,000 ریال

   

  99/11/19

  🔵دنده برنجى پیکان والتون

  قیمت : 2,200,000 ریال 

  🔵چهار شاخ گاردن پیکان شرکتى 

  قیمت : 680,000 ریال 

  🔵اوئل پمپ پیکان شرکتى

  قیمت : 1,950,000 ریال

   

  99/11/19

  🔵میل سوپاپ XUM

  قیمت : 3,000,000 ریال 

  🔵میل موجگیر ٤٠٥ شرکتى

  قیمت : 450,000 ریال 

  🔵کمک فرمان ٤٠٥ شرکتى

  قیمت : 3,450,000 ریال

  🔵بوش پیستون ٤٠٥ شرکتى

  قیمت : 7,500,000 ریال

   

  99/11/19

  🔵اوئل پمپ تیپ پنج شرکتى

  قیمت : 2,450,000 ریال

   

  99/11/19

  🔵شمع تک پلاتین بوش روس

  قیمت : 235,000 ریال

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹

  بوش طبق

   

   

  آفتامات چراغ شیشه ای CBCO

  ۵۱۰۰۰۰ ریال

   

   

  آلترناتور ۴۰۵

  ۱۴۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  آفتامات بوش ۴ فیش AMT

  ۲۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  آلترناتور ۲۰۶

  ۱۲۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  آفتامات دینام پیکان IMC

  ۵۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  آفتامات دینام آردی HPC

  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  اهرم ترمز دستی پیکان ایران مکانیک

  ۴۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ چرخ جلو پیکان BW

  ۶۲۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ ۱۱۷۴۹ دلیفر

  ۳۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  اویل پمپ انژکتور پیکان اطلس

  ۱۹۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ تسمه تایم ثابت ۲۰۶ تیپ ۵

  ۹۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ تسمه تایم ساعتی ۲۰۶

  ۱۶۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ ۶۰۰۶ دلیفر

  ۲۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ تسمه تایم EF7 واسپور

  ۸۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ جدید پراید هرینگتون

  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ کلاچ پراید FLT

  ۷۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ دلیفر

  ۱۲۸۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ کلاچ پیکان FLT

  ۹۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ کلاچ پراید MWH

  ۸۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ سر کمک ۴۰۵ SNR

  ۵۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  بوش شاطون پیکان IBBC

  ۷۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  بلبرینگ کلاچ پیکان هانتر

  ۱۲۷۰۰۰۰ ریال

   

   

  بوش پایه کمک ۴۰۵

  ۱۲۰۰۰۰ ریال

   

   

  بوق پراید همت

  ۴۳۰۰۰۰ ریال

   

   

  بوق ۲۰۶ کیکر

  ۸۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  بوش شاطون روآ IBBC

  ۷۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  پایه برف پاک کن ۴۰۵

  ۲۸۵۰۰۰ ریال

   

   

  بوش طبق لندروری پیکان AMT

  ۳۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  پایه برف پاک کن انژکتور پیکان

  ۱۷۰۰۰۰ ریال

   

   

  پایه برف پاک کن پراید

  ۱۸۰۰۰۰ ریال

   

   

  پایه برف پاک کن کاربراتور پیکان

  ۱۸۵۰۰۰ ریال

   

   

  پایه دینام پیکان Y

  ۱۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  مغزی پمپ بنزین پراید فرانتک

  ۱۵۳۰۰۰۰ ریال

   

   

  پمپ شیشه شور بی سیم ۴۰۵ SMART

  ۴۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  پمپ بنزین بیرون باک ۴۰۵ بوش

  ۳۷۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  پولک آب پیکان اصفهان

  ۶۳۰۰۰۰ ریال

   

   

  پمپ ترمز با مخزن پیکان مستر

  ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  پولک آب پراید اصفهان

  ۴۹۰۰۰۰ ریال

   

   

  پولک آب ۴۰۵ اصفهان

  ۳۶۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۱۵۶۵ HPC

  ۱۲۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۱۶۶۵ CBCO

  ۹۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۱۵۶۵ CBCO

  ۹۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۱۵۶۸ رایکالتون

  ۱۴۲۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۱۵۷۵ HPC

  ۱۲۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۱۶۶۵ OPTIBELT

  ۱۵۹۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۱۶۶۵ HPC

  ۱۲۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۱۵۷۵ CBCO

  ۹۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۸۳۵ نامیانگ

  ۲۰۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۸۳۵ CBCO

  ۲۶۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۱۰۴ OPTIBELT

  ۱۸۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۸۸۵ OPTIBELT

  ۵۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۱۳۴ OPTIBELT

  ۳۶۵۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۱۱۴ OPTIBELT

  ۱۸۸۰۰۰۰ ریال

   

   

  تسمه ۱۰۷ CBCO

  ۸۵۰۰۰۰ ریال

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹

  یدکی عمده ارزان

   

  کیت کلاج ۲۰۶ تیپ پنج اورجینال ۱۸۳۰۰۰۰۰ریال

   

  تقویت درب ۲۰۶ ۱۱۰۰۰۰۰ریال

   

  قفل کامپیوتر ۲۰۶-رانا ۱۴۵۰۰۰۰ریال

   

  قفل فرمان دوبل لوکمس ۱۸۵۰۰۰۰ریال

   

  شمع ۲پلاتین بوش ۲۸۵۰۰۰ریال

   

  @

   

  جا زغالی استارت پراید ۵۹۰۰۰۰ریال

   

  استوپر پراید ۷۰۰۰۰۰ریال

   

  لامپ ۱کنتاک نارنجی ۲۳۰۰۰ریال

   

  زنجیر و سفت کن پیکان والتون ۳۲۸۰۰۰۰ریال

   

  دنده کیلومتر ۴۰۵ دینا ۶۹۰۰۰ریال

   

  مهره روغن ۲۰۶ ۱۹۸۰۰۰ریال

   

  مهره روغن پراید ۱۹۰۰۰۰ریال

   

  لامپ پرشیایی ۱۸۰۰۰۰ریال

   

  لامپ سه خار ۲۳۰۰۰۰ریال

   

  https://t.me/

   

  کلید فلاشر ۴۰۵قدیم ۳۰۰۰۰۰ریال

   

  لنت عقب ۴۰۵جهان ۱۴۰۰۰۰۰ریال

   

  نوار بوق ۲۰۶ ۲۵۰۰۰۰۰ یال

   

  خار دوشاخه کلاج پیکان ۵۹۰۰۰ریال

   

  مهره استپ ترمز پیکان ۱۷۸۰۰۰ریال

   

  کرکره ای دنده کیلومتر ۵۳۰۰۰ریال

   

  مهره روغن پیکان ۲فیش ۸۲۰۰۰۰

   

  پمپ شیشه شور بی سیم ۳۵۰۰۰۰ریال

   

  مغزی پراید ۱۳۰۰۰۰۰ریال

   

  مغزی زانتیا ۱۷۵۰۰۰۰ریال

   

  بوق حلزونی ۱۲۵۰۰۰۰ریال

   

  آفتامات چراغ ۴۷۰۰۰۰ریال

   

  جا زغالی استارت ۴۰۵ قدیم ۱۳۵۰۰۰ریال

   

  یونیت قفل مرکزی پراید قدیم ۲۸۵۰۰۰ریال

   

  غلطک هرزگرد دینام ۴۰۵ ۲۲۰۰۰۰ریال

   

  غلطک هرزگرد ۲۰۶ سوراخ تنگ ۳۸۰۰۰۰ریال

   

  غلطک هرزگرد ۲۰۶ سوراخ گشاد ۳۳۰۰۰۰ریال

   

  تقویت شیشه بالابر پراید ۲۴۵۰۰۰ریال

   

  زغال استارت ۴۰۵ سیم گرد ۲۲۰۰۰۰ریال

   

  @

   

  سوکت استوپر ۹۰۰۰۰ریال

   

  لوله ایکس دو ۸۰۰۰۰ریال

   

  لوله ایکس پنج تک سوز ۱۴۵۰۰۰ریال

   

  رله دوبل شیشه ای ۳۶۰۰۰۰ریال

   

  @

   

  جعبه فرمان پراید MBC

   

  ساده ۴۰۰۰۰۰۰ریال

   

  هیدرولیک ۲۳۰۰۰۰۰۰ریال

   

  @

   

  دسته راهنما نیسان ۱۲۰۰۰۰۰ریال

   

  بلوری گازی نیسان آبی ۷۵۰۰۰۰ریال

   

  مهره دنده عقب نیسان ۳۳۰۰۰۰ریال

   

  سوییچ استارت نیسان ۸۸۰۰۰۰ریال

   

  لنت جلو پراید پارس سبز ۶۸۰۰۰۰ریال

   

  لنت جلو پارس ۹۶۰۰۰۰ریال

   

  لنت جلو موتورملی پارس ۱۲۳۰۰۰۰ریال

   

  لنت جلو ریو پارس ۱۳۷۰۰۰۰ریال

   

  @

   

  طبق پراید فلزی ۷۸۰۰۰۰ریال

   

  سیبک فرمان پراید ۳۸۰۰۰۰ریال

   

  پمپ بنزین برقی پاترول ۸۵۰۰۰۰۰ریال

   

  کیت دسته راهنما پراید ۱۰۵۰۰۰۰ریال

   

  لامپ آریایی ۶۵۰۰ریال

   

  اتوماتیک استارت عظام جور ۱۵۰۰۰۰۰ریال

   

  شیلنگ بخار روغن تیپ دو و پنج ۷۸۰۰۰۰ریال

   

  مخزن هیدرولیک ۴۰۵ ۶۰۰۰۰۰ریال

   

  @

   

  توپی سر کمک موتور ملی ۷۹۰۰۰۰ریال

   

  بلبرینگ تایم موتورملی ثابت ۲۱۰۰۰۰۰ریال

   

  رله دوبل دیناپارت ۶۰۰۰۰۰ریال

   

  شمع کاربراتور ان جی کا قرمز ۳۱۵۰۰۰ریال

   

  کوئل دوبل بهرام ۲۸۵۰۰۰۰ریال

   

  کوئل دوقلو بهرام ۲۷۸۰۰۰۰ریال

   

  شیلنگ بخار روغن پژو ۸۰۰۰۰۰ریال

   

  سیم گاز تیبا ساده ۲۳۰۰۰۰ریال

   

  سیم گاز تیبا وزنه دار ۳۷۵۰۰۰ریال

   

  شیلنگ دوقلو ۴۰۵ دوگانه ایساکو ۸۳۵۰۰۰ریال

   

   

 • نظرات [ ۰ ]
 • توجه : قیمت این کالا در تاریخ يكشنبه ۱۹ بهمن ۹۹ درج شده است و  ممکن است بروز نباشد. برای خرید به قیمت امروز به شماره 09102909002 در واتساپ پیام دهید. 👇

  • يكشنبه ۱۹ بهمن ۹۹
  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲
  🏢آدرس۱ : تهران , خیابان ملت کوچه کاوه پلاک ۲۶ طبفه ۲