سوخت اما 

واترپمپ پیکان ۱۹۰۰۰۰۰
اویل پراید ۱۸۰۰۰۰۰
اویل پژو ۱۸۵۰۰۰۰
شمع تک پلاتین ۱۵۰۰۰۰
شمع یورو ۴ ۲۱۰۰۰۰
سنسور دریچه گاز یورو۴ ۹۵۰۰۰۰
سه راهی اب ۲۰۶ ۱۳۵۰۰۰۰
سرسیلندر کامل پراید ۱۸۵۰۰۰۰۰
سرسیلندر کامل ۴۰۵ ۲۳۸۰۰۰۰۰
فنرلول پراید ۶۵۰۰۰۰
درب پوش فیلتر روغن ۲۰۶ ۵۰۰۰۰۰
سنسور اکسیژن سیم بلند ۳۳۰۰۰۰۰
وایر پراید زیمنس ۵۲۵۰۰۰
پمپ بیرون باک ۴۰۵ ۲۵۰۰۰۰۰
مغذی پمپ پراید ۱۲۶۰۰۰۰
ترموستات پراید ۲۳۰۰۰
واترپمپ پراید ۱۶۰۰۰۰۰
واترپمپ ۴۰۵ ۲۲۳۰۰۰۰
واترپمپوسمند ملی ۲۵۵۰۰۰۰
واترپمپ ۲۰۶ ۲۱۵۰۰۰۰