بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ 
بلبرینگ چرخ جلو پراید جدید
بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶
بلبرینگ چرخ جلو ABS L90
بلبرینگ چرخ جلو نیسان 
بلبرینگ چرخ جلو پیکان 
بلبرینگ تایم پراید
بلبرینگ تایم پژو ۴۰۵
بلبرینگ تایم ۲۰۶ تیپ ۲
بلبرینگ هرزگرد دینام ۴۰۵
بلبرینگ هرزگرد دینام ۲۰۶ دومدل
بلبرینگ تایم ۲۰۶ ثابت تیپ ۵
بلبرینگ کلاچ پراید 
بلبرینگ کلاچ پژو ۴۰۵
بلبرینگ وسط پلوس ۴۰۵و۲۰۶
بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ کوچک و بزرگ
بلبرینگ ژامبون ۲۰۶ کوچک و بزرگ
بلبرینگ کمپرسور کولر ۴۰۵ و ۲۰۶
بلبرینگ ۱۲۶۴۹ سرشفت دوم گیربکس پراید
بلبرینگ ۶۲/۲۲ سرشفت اول گیربکس پراید
بلبربنگ ۶۳۰۴ ته شفت اول گیربکس پراید
بلبرینگ ۳۲۲۰۴ ته شفت دوم گیربکس پراید
بلبرینگ ۵۷۸۲۲۵ سرسفت دوم گیربکس پراید
بلبربنگ ۶۸۱۴۹ هوزینگ پراید
بلبرینگ ۳۲۰۰۷ هوزینگ تیبا
بلبرینگ ۳۲۰۰۵ گیربکس پژو ۴۰۵
بلبرینگ ۶۳۰۳ دینام بزرگ ۴۰۵
بلبرینگ ۶۲۰۲ ته میل لنگ پراید 
بلبرینگ ۶۳۰۲ دینام پراید 
بلبرینگ B8  دوبل دینام پراید 
بلبرینگ ۶۳۰۱
بلبرینگ ۶۲۰۱ 
توپی چرخ عقب ۲۰۶ مگنتی
برند ODM رسید

تسمه ۱۶۶۵دینام پژو ۴۰۵دانگیل ۱۲۸۰۰۰تومان
تسمه ۱۲۵۳ کولر TU5 دانگیل ۸۴۰۰۰تومان
تسمه ۸۵۵ دینام TU5 دانگیل ۴۸۰۰۰تومان
تسمه ۲۳۶۴ دینام EF7 دانگیل ۱۷۶۰۰۰تومان
تسمه دینام پراید دانگیل ۳۹۰۰۰تومان
تسمه تایم پراید دانگیل ۱۲۰۰۰۰تومان 
تسمه تایم پژو ۴۰۵ دانگیل ۱۴۵۰۰۰تومان 
دانگیل اصلی رسید .
 

محصولات زیر دایکو ایتالیا اصلی رسید.
تسمه ۱۱۴ تایم پژو ۴۰۵ دایکو ۱۹۵۰۰۰تومان 
تسمه ۱۰۷ تایم پراید دایکو ۱۶۰۰۰۰تومان
تسمه ۱۰۴ تایم ۲۰۶ تیپ۲ ۱۹۵۰۰۰تومان
تسمه ۱۳۴ تایم ۲۰۶ تیپ ۵ ۳۳۵۰۰۰تومان
تسمه ۱۲۷ تایم سمند EF7 دایکو ۳۲۵۰۰۰تومان
تسمه ۱۳۲ تایم L90 دایکو ۳۶۰۰۰۰تومان
تسمه ۱۳۶ تایم زانتیا دایکو ۳۵۵۰۰۰تومان
تسمه ۱۳۷ تایم ریو دایکو ۳۶۰۰۰۰تومان
تسمه ۱۵۷۵ دینام ۲۰۶ تیپ ۵ دایکو ۱۵۸۰۰۰تومان
تسمه ۱۵۶۵ دینام ۲۰۶ تیپ ۲ دایکو ۱۵۸۰۰۰تومان