پمپ بنزین پراید انژکتور مستر موتورز با قیمت استثنائى ٩٦٠٠٠٠ریال 💰💰💰

سر سیلندر کامل٤٠٥ بشل ١٨٣٥٠٠٠٠ریال
سر سیلندر٤٠٥ خالی بشل١٢٠٠٠٠٠٠ریال
(اعتبار قیمت فقط تا اخر هفته جاری)

بوستر ترمز پیکان ٢ مداره با پمپ طلایی مستر موتورز فقط ٤٥٠٠٠٠٠ریال

پمپ ترمز پراید ساده مستر موتورز ١٤٧٠٠٠٠ریال
لوازم کلاج کامل پیکان مستر موتورز٧٦٠٠٠٠ریال
(تمامی اقلام مستر موتورز بین٧-١٠ درصد زیر قیمت پخش تهران میباشد )

فروش تجارى یاتاقان بوش ایران⚫️🟡⚪️.     ثابت و متحرک استاندارد پراید فقط و فقط ١٢٠٠٠٠٠ریال. متحرک٢٥ پراید ٥٢٠٠٠٠ریال. فرصت ایده آل برای خرید یاتاقان

محصول جدید والتون⚪️🔴🔵 واشر سر سیلندر پراید والتون قیمت فقط و فقط ٣٦٠٠٠٠ریال ( هم قیمت نمونه هاى ایرانى!!!!!)

واشر سر سیلندر پیکان والتون٥٥٠٠٠٠ریال
زنجیر سفت کن تکى پیکان والتون١٢٠٠٠٠٠ریال

افر ویژه 🟡🟠🟢.                                          سر سیلندر٤٠٥ خالى دوگانه سوز پارس فقط و فقط ١١٠٠٠٠٠٠ریال!!!!!!!!!!!ارزان ترین سر سیلندر بازار.    سر سیلندر روا پارس قیمت💰💰💰

کیت کلاج پراید والئو٥٥٠٠٠٠٠ریال
همکاران محترم قطعه فوق روز شنبه هفته آینده افزایش قیمت دارد

سر سیلندر پراید انژکتور و کاربراتور عظام ٨٧٥٠٠٠٠ریال

انواع پیستون یورو ٤ و قلبی و تیبا عظام٢٧٥٠٠٠٠ریال

پیستون روا تمامى سایز ها٤٣٠٠٠٠٠ریال

پیستون پیکان تمامى سایز ها٤٢٠٠٠٠٠ریال

پیستون پراید تمامى سایز ها٢١٥٠٠٠٠ریال

پیستون سمند ملی تمامى سایز ها٥٣٥٠٠٠٠ریال

کمک پراید عظام دست کامل عددى٢١٣٠٠٠٠ریال

موتور فن٤٠٥عظام ٢٠٥٠٠٠٠ریال
موتور فن ٢ دور عظام ٢٠٥٠٠٠٠ریال

کویل سمند ملی عظام مجددا رسید ١٧٨٠٠٠٠ریال

بوش و پیستون ٤٠٥ عظام٥٣٥٠٠٠٠ریال

سر سیلندر کامل پراید دیناپارت فقط و فقط ١٤٥٠٠٠٠٠ریال. ١٠٠هزار تومان زیر قیمت💰

کمک جلو ال٩٠عظام٣٣٥٠٠٠٠ریال
کمک جلو و عقب تیبا عظام٢٦٥٠٠٠٠ریال
کمک عقب ٢٠٦ عظام٢٤٨٠٠٠٠ریال

رینگ موتور پراید در سه سایزStd .25.50به صورت مساوى٢١٠٠٠٠٠ریال

رینگ موتور پراید ٧٥ TP ژاپن ٢٠٠٠٠٠٠ریال رینک موتور تیبا استاندارد TP ژاپن ٢٣٥٠٠٠٠ریال.  (مخصوص مشتریان فعال)

بوش میل سوپاپ پیکان تکى HPC ١٥٥٠٠٠٠ریال

اجناس جدید عظام🔵⚪️🔴

کویل ٢٠٦ تیپ٥عظام ٦٠٠٠٠٠٠ریال
کویل سمند ملى١٧٨٠٠٠٠ریال
انواع میل سوپاپ پراید عظام١١٥٠٠٠٠ریال
میل سوپاپ٤٠٥ عظام١٣٥٠٠٠٠ریال
پیستون پراید تمامى سایز ها٢١٥٠٠٠٠ریال

پیستون٢٠٦ تیپ٥ std عظام٥٣٠٠٠٠٠ریال
پیستون٢٠٦ تیپ٥ تعمیر اول و تعمیر دوم عظام٥٧٥٠٠٠٠ریال

کویل ٢٠٦ تیپ٥ والئو عظام (اورجینال فرانسه) (فوق العاده کمیاب) ٧٥٠٠٠٠٠ریال

مجموعه موتور فن با پروانه و دیاق٢٠٦ عظام ٢٨٥٠٠٠٠ریال
ضمنا موتور فن پراید و پژو خاری نیز موجود میباشد

در صورت خرید موتور فن با پروانه٢٠٦ عظام قیمت کویل ها به ٧٢٠٠٠٠٠ریال تغییر خواهد یافت🔻

رینگ ریک در تمامى سایز ها رسید⚫️🔴🔵

پراید در چهار سایز به صورت مساوی ٢١٠٠٠٠٠ریال

پیکان سایز استاندارد و بیست ٣٥٥٠٠٠٠ریال
سایز های سی و چهل پیکان به همراه رینگ موتور٢٠٦ تیپ٢ ریک یا تیبا استاندارد فاکتور میگردد

رینگ موتور روا در تمامى سایز ها ٣٥٥٠٠٠٠ریال 
سایز سی روا به همراه رینگ تیپ٢ ریک یا تیبا استاندارد یا سوپاپ دوم پیکان سوپار فاکتور میگردد

رینگ موتور پراید یورو٤ در تمامى سایز ها ٣٣٥٠٠٠٠ریال

رینگ موتور تیبا  در تمامى سایز ها ٣٣٥٠٠٠٠ریال

رینگ موتور ٢٠٦ تیپ٢ ریک ٤١٠٠٠٠٠ریال

رینگ موتور٤٠٥ ریک ٢٢٥٠٠٠٠ریال

کویل سمند عظام ١٧٨٠٠٠٠ریال

کمک پراید عظام فروش به صورت دست کامل٢١٣٠٠٠٠ریال
کمک جلو پیکان عظام 
کمک عقب وانت عظام
کمک جلو ال٩٠ عظام٣٣٥٠٠٠٠ریال
کمک عقب ال٩٠ عظام٢٥٥٠٠٠٠ریال

میل لنگ پراید عظام٤١٠٠٠٠٠ریال

پیستون آردى سایز ٢٠ عظام ٤٥٠٠٠٠٠ریال(بسیار کمیاب)

بلبرینگ کلاج٤٠٥ تخم مرغى مستر ٦٠٠٠٠٠ریال
بلبرینگ ژامبون٢٠٦ تیپ٢ مستر دستى٥٧٠٠٠٠ریال
بلبرینگ ١١٧٤٩ چرخ عقب قدیم BKC ١٧٠٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ جلو٤٠٥ IRS ٩٠٠٠٠٠ریال

بلبرینگ کلاج پراید GT ٤٨٠٠٠٠ریال
بلبرینگ ژامبون٤٠٥ IRS دستى٥٧٠٠٠٠ریال
بلبرینگ وسط پلوس٤٠٥ IRS ١٢٠٠٠٠ریال
بلبرینگ تایم٤٠٥ مستر ٦٠٠٠٠٠ریال
بلبرینگ کولر٤٠٥ مستر ٤٥٠٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ جلو ١٤١ مستر ٦٠٠٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ جلو ١٤١ HSB ٦٦٠٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ جلو ١٤١ هرینگتون ٦٨٠٠٠٠ریال
بلبرینگ ١١٩٤٩-٤٤٦٤٩ مستر ٣٢٠٠٠٠ریال
بلبرینگ ٤٤٦٤٩ مستر تک ٢٠٠٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ جلو٢٠٦ مستر ٩٠٠٠٠٠ریال
بلبرینگ٣٢٢٠٤ مستر ٣١٠٠٠٠ریال
بلبرینگ١٢٦٤٩ مستر ٢٢٠٠٠٠ریال
بلبرینگ ٦٨١٤٩ مستر ٢٣٥٠٠٠ریال

اجناس برند سامفر زیر لیست قیمت شرکت رسید

فشنگى دنده عقب٤٠٥ سامفر٢١٠٠٠٠ریال

سنسور دور موتور پراید و ٤٠٥ زیمنس سامفر٤٢٠٠٠٠ریال
سنسور دور موتور پراید و ٤٠٥ ساژم سامفر ٤٢٠٠٠٠ریال

سنسور میل سوپاپ٤٠٥سامفر ٧٨٠٠٠٠ریال

پتانسیومتر دریچه گاز سمند روا زیمنس شاخکدار ٧٤٠٠٠٠ریال

فشنگى حرارتى پراید سامفر١٠٠٠٠٠ریال

فشنگی روغن پراید سامفر ١٣٠٠٠٠ریال

سنسور کیلومتر٤٠٥ مشکی با پنیون سامفر ٣٣٥٠٠٠ریال

فشنگى آب٤٠٥مشکى سامفر١٥٥٠٠٠ریال

فشنگى آب٤٠٥ آبى سامفر١٥٠٠٠٠ریال

فشنگى آب٤٠٥ سبز سامفر١٥٠٠٠٠ریال

فشنگى روغن پیکان تک فیش سامفر١٦٠٠٠٠ریال

رله فن٤٠٥ سامفر١٦٠٠٠٠ریال

فشنگى روغن٤٠٥ سامفر ١٦٥٠٠٠ریال

سنسور کیلومتر پراید معمولى سامفر٢٦٥٠٠٠ریال

رله دوبل٤٠٥-پراید سامفر٣٧٥٠٠٠ریال

رله دوبل٤٠٥ -پراید شیشه اى سامفر٣٩٥٠٠٠ریال

رله فن پراید انژکتور سامفر ١٩٠٠٠٠ریال

افتامات بوق ٥ فیش سامفر١٧٠٠٠٠ریال

کلید سه کاره کولر٤٠٥ سامفر ٦٦٠٠٠٠ریال (فوق العاده مصرفى و فصلى)

محصولات والتون با بهترین قیمت                           واشر سر سیلندر پیکان والتون٥٥٠٠٠٠ریال.             واشر سر سیلندر پراید والتون٣٦٠٠٠٠ریال.              زنجیر کش پیکان والتون١٢٠٠٠٠٠ریال

سنسور اکسیژن ٢٠٦ بوش با لیبل ایساکو٢٢٥٠٠٠٠ریال(کمیاب)

بوش و پیستون٤٠٥ عظام ٥٣٥٠٠٠٠ریال
جدید و قدیم