لوازم یدکی ایساکو

 

‍ فروشگاه فرانس
✅غلطک هرزگرد ۴۰۵ شرکتی 
✅تسمه تایم پاور ۴۰۵ شرکتی
✅تسمه سفت کن آینا  شرکتی 
✅تسمه دینام دایکو ۴۰۵ شرکتی
✅دنده سرمیل سوپاپ پیکان         
✅دنده سرمیلنگ پیکان شرکتی
✅دیسک صفحه والو پری دمپر۴۰۵
✅تفنگی وسط مشکی شرکتی
✅دیسک صفحه والو تیپ۵ شرکت
✅تیغه کامل با آبپاش ۴۰۵ شرکتی
✅دیسک چرخ جلو ۴۰۵شرکتی
✅تیغه برف پاک کن والو ۴۰۵       
✅لوله روغن ریز ۴۰۵ شرکتی
✅کاسه چرخ عقب ۴۰۵ شرکتی
✅درب ترموستات ۴۰۵ شرکتی
✅درب روغندان ۴۰۵ شرکتی
✅پوسته ترموستات تیپ ۵ شرکتی
 ✅سیم ترمز دستی چپ۴۰۵شرکتی
✅پوسته ترموستات تیپ ۲ شرکتی
 ✅سیم کلاچ پیکان شرکتی
✅سیبک زیر کمک ۴۰۵ شرکتی 
✅دنده سرمیل سوپاپ۴۰۵ شرکتی
✅دسته موتور گرد ۴۰۵ شرکتی
✅سیم ترمز دستی وسط ۴۰۵
✅دسته موتور گرد کامل ۴۰۵          
✅دسته موتور ساطوری ۴۰۵ 
✅پنجه ای دسته موتور۴۰۵ شرکتی 
✅دیسک چرخ جلو تیپ ۵ شرکتی
✅واشر گلویی کامل ۴۰۵ شرکتی
✅دیسک چرخ جلو تیپ ۵شرکتی
✅واشر درب سوپاپ ۴۰۵ شرکتی 
✅دیسک چرخ جلو سمند شرکتی
✅اورینگ بوش پیستون ۴۰۵ شرکتی        
✅سیم کلاچ ۴۰۵ شرکتی