لیست قیمت لوازم یدکی ایرانی

 

1 کلید بالابر پراید صبا تک پل 10500 تومان

2 کلید بالابر پراید صبا دو پل 11500 تومان

3 کلید بالابر 131 تک پل 11000 تومان

4 کلید بالابر 131 دو پل 12000 تومان

5 کلید بالابر پژو ایرانی 11500 تومان

6 کلید بالابر پژو وارداتی 14000 تومان

7 پایه برف پاکن پراید 10000 تومان

8 پایه برف پاکن پیکان کاربراتور 10000 تومان

9 پایه برف پاکن پیکان انژکتور 9500 تومان

10 پایه برف پاکن پژو جفتی 29000 تومان

11 پایه برف پاکن سمند جفتی 32000 تومان

12 پایه برف پاکن نیسان 10500 تومان

13 پایه برف پاکن 206 جلو جفتی 60000 تومان

14 پایه 206عقب 19000 تومان

15 طلق خطر وانت 4200 تومان

16 طلق راهنما پیکان جفتی 4800 تومان

17 طلق خطر پیکان 9500 تومان

18 طلق جلو پراید 13800 تومان

19 طلق خطر پراید 13800 تومان

20 خطر وانت 9800 تومان

21 خطر پیکان 20500 تومان

22راهنما پارک پژو 4900 تومان

23 راهنما پارک پراید 4900 تومان

24 راهنما پیکان 5800 تومان

25 بست اطراف باطری پراید 4500 تومان

26 بست اطراف باطری پژو 4500 تومان

27 بست اطراف باطری پیکان 4500 تومان

28 آینه تاشو پراید 20000 تومان

29 آینه تاشو پیکان 20000 تومان

30 وایر شمع 206 تومان 11000

31 دستگیره 131 داخل 2500 تومان

32 دستگیره داخل صبا 2400 تومان

33 دستگیره 131 بالابر 2500 تومان

34 دستگیره بالابر صبا 2150 تومان

35 لامپ 1 و 2 کنتاکت 2350 تومان

36 آبگیر شیشه بیرون پیکان 3800 تومان

37 آبگیر شیشه پراید 5700 تومان

38 درب ترموستات پیکان 6300 تومان

39 درب ترموستات پراید 7300 تومان

40 شیر بخاری پیکان 17500 تومان

41 راهنما داخل سپر پراید 4200 تومان

 

سفارش تلفنی

☎️۰۲۱۳۶۳۰۸۰۵۳

۰۲۱۳۶۳۱۵۰۲۸