پوسته داشبورد پراید ساینا پژو

 

✅پوسته داشبورد پراید X100 مهرخواه
قیمت ۳،۱۵۰،۰۰۰﷼
✅داشبورد کامل پراید X100 مهرخواه
قیمت ۶،۹۰۰،۰۰۰﷼
✅پوسته داشبورد ۱۴۱ 
قیمت ۷،۳۰۰،۰۰۰﷼

✅پوسته داشبورد تیبا پلاسکو.            .
قیمت۵،۳،۰۰۰،۰۰﷼
✅پوسته داشبورد ساینا پلاسکو.         .
قیمت ۷،۶۰۰،۰۰۰﷼
 

✅پوسته داشبورد ۲۰۶ مهرخواه 
قیمت ۵،۵۰۰،۰۰۰﷼
✅پوسته داشبورد ۴۰۵ سوناتایی آذین
قیمت ۱۴،۹۰۰،۰۰۰﷼
✅پوسته داشبورد پارس آذین پارت
قیمت ۱۴،۹۰۰،۰۰۰﷼

☎️ ۰۲۱۳۶۳۰۸۰۵۳

۰۲۱۳۶۳۱۵۰۲۸