لوازم یدکی هانتر

 

💥انواع لنت ترمز هانتر 
لنت ترمز جلو پراید۴۲۹۰۰۰
لنت ترمز جلو پیکان۴۲۹۰۰۰
لنت ترمز عقب کفشکی پراید۴۹۰۰۰۰
لنت ترمز عقب کفشای پیکان۸۷۰۰۰۰
لنت ترمز جلو تیبا و ریو۷۸۹۰۰۰
لنت ترمز عقب کفشکی تییا و ریو۷۶۰۰۰۰
لنت ترمز جلو پژو۷۲۰۰۰۰
لنت ترمز کفشکی عقب پژو۹۱۰۰۰۰
لنت ترمز عقب کفشکی سمند۹۲۰۰۰۰
لنت ترمز عقب کفشکی ۲۰۶تیپ۲ ۷۸۰۰۰۰
لنت ترمز جلو ۲۰۶تیپ۲ ۷۹۰۰۰۰
لنت ترمز جلو ۲۰۶تیپ۵ ۸۲۹۰۰۰
لنت ترمز جلو۸۵۹۰۰۰Ef7 
لنت ترمز جلو رانا۷۷۹۰۰۰
لنت ترمز جلو ال۹۰ ۷۵۹۰۰۰

میل سوپاپ990000XU7 
میل سوپاپ پراید ساژم748000
میل سوپاپ پراید زیمنس748000
@IRANYADAK0181

کاسه چرخ پراید جدید528000
کاسه چرخ پراید قدیم528000
کاسه چرخ پراید558000ABS
کاسه چرخ پژو889000,405
کاسه چرخ پژو778000,206T2
کاسه چرخ پیکان690000
کاسه چرخ تیبا798000
کاسه چرخ عقب پراید وانت948000
کاسه چرخ ال838000,90