کوئل ساژم 
کوئل زیمنس مشترک
کوئل زیمنس ایرانخودرو 
کوئل زیمنس روا
کوئل زیمنس نیسان
کوئل رانا 
کوئل Ef7 
مدول بخاری 
رله دوبل رزین قوی
رله فلاشر راهنما ۴۰۵
برند بهرام الکترونیک گستر 
رسید.