فنر لول جلو پراید خاور
و فنر لول عقب پراید خاور
هر عدد ۴۸۵۰۰تومان

شیر فرمان ۴۰۵جدید  شرکتی ایساکو 
۴۷۵۰۰۰تومان

شیر فرمان ۴۰۵ قدیم شرکتی ایساکو 
۴۶۵۰۰۰تومان

سرسیلندر دوگانه سوز ۴۰۵ لخت شرکتی ایساکو
۱۳۸۰۰۰۰تومان

یاتاقان ثابت متحرک استاندارد ۴۰۵ بوش ایران
۱۴۴۰۰۰تومان

بوش طبق جناقی ۴۰۵ امیرنیا 
۲۲۸۰۰تومان
کارتن ۵۰ عددی

بوش طبق لبه دار ۴۰۵ امیرنیا
۱۰۴۰۰تومان
کارتن ۱۰۰عددی

سرپلوس ۲۰ خار ABS پراید شتابکار
۱۶۰۹۰۰تومان

واتر پمپ پراید سوخت آما 
۱۲۵۰۰۰تومان

میل فرمان وسط پیکان لاهیجان
۱۱۰۰۰۰تومان

میل فرمان وسط پیکان طوس مشهد
۶۵۰۰۰تومان

چهار شاخه گاردان پیکان امکو
۱۹۰۰۰تومان