اقلام جدید شرڪتی وارد موجودی شد


طبق پراید بوش فلزی 
ڪاسه نمد چرخ عقب پراید
چراغ داخل صندوق عقب نسیم 
تسمه تایمینگ سی پارت
دیاق پلیمری سپر عقب132
سینی قاب را‌دیاتور 132-111
ڪلاف پایینی سینی قاب رادیاتور
دیسڪ ترمز جلو برلیانس سری 2و3 سی پارت 
واشر مانیفولد پراید 
قاب تایم پایین و بالا
گل جم ڪن عقب چپ و راست پراید 
بوش نگهدارنده جعبه فرمان 
فنر لول جلو پراید 
مجموعه اینه تاشو چپ و راست 
انگشتی سوپاپ 1.2و3.4
سینی جا باطری پراید
ڪاسه نمد داخلی چرخ جلو 
دسته موتور شماره 2
ڪاسه نمد ساق سوپاپ پراید
واشر واتر پمپ پراید 
لولای درب موتور راست
سنسور موقعیت دریچه گاز زیمنس و ساژم
شمع موتور یورو4
ڪورڪن محل دلڪو دواورینگی 
بلبرینگ بیرونی چرخ عقب 
سیم ڪاپوت ڪش
مجموعه ڪالیپر راست بدون لنت 
فنر لول عقب cng
میل فرمان عمودی فول 
سینی جا چراغی جلو راست 
بلبرینگ چرخ جلو پراید تڪ ردیفه قدیم 
ابرویی خطر عقب راست 
سیبڪ فرمان پراید 
هواڪش گلگیر عقب پراید
پروانه فن رادیاتور دودور
دسته موتور شماره 1
بوش لاستیڪی سر میل تعادل (لاستیڪ تعادل)
ڪیت ڪلاچ ۲۰۰میلیمتری 
فیلتر روغن ریو 
فیلتر هوا تیبا 
آینه بغل چپ و راست تیبا برقی 
فیلتر هوا پراید 
توپی چرخ جلو دوردیفه پراید 
واتر پمپ 
رله اصلی 
ڪیسه هوا راننده اندیشه ایمنی جدید مدل ساینا
پینیون ڪیلومتر شمار 
فیلتر روغن پراید و تیبا 
فیلتر روغن سراتو 
مجموعه دیفرانسیل بهبود یافته تیبا 
مجموعه قاب ستون عقب راست تیبا 
ست وایر شمع تیبا 
فیلتر هوا ال ۹۰مارڪ ۲
مجموعه بازڪننده درب صندوق و باڪ 
مجموعه ڪنسول عقب با شیشه بالابر ساینا 
لوله ورودی بنزین به باڪ یورو 
بلبرینگ داخلی چرخ عقب تقویت شده تیبا 
شاسی جلو راست پراید 
سینی تقویت سپر عقب ،دیاق سپر 
گلگیر جلو چپ لبه ڪوتاه با سوراخ
درب موتور پراید 
ست دربهای عقب و جلو 
دیاق پلیمری سپر جلو ۱۱۱-۱۳۲
در موتور ۱۳۲
مجموعه باڪ ڪامل ساینا 
فوم سپر جلو پراید 
پوسته داشبورد ڪروز ایربگ دار
فوم سپر جلو تیبا

اقلام جدید 
سی پارت 
سیم ڪلاچ پراید 
خطر عقب 131
چراغ جلو 131
خطر عقب 132
درب رادیاتور چانگان cs35
درب رادیاتور برلیانس H2

اقلام شرڪتی 
ڪمڪ عقب صبا 
بوق انژڪتوری 
چراغ جلو 111-132
مجموعه منبع انبساط
لولا در موتور پراید
پایه نگه دارنده رادیاتور بالا
مجموعه ڪاسه چرخ عقب abs
ڪاسه چرخ عقب 
واتر پمپ
بوش اڪسل عقب پراید 
مجموعه درسوپاپ
مجموعه دیفرانسیل یورو4
مجموعه ڪنسول عقب با گردگیر ترمز دستی 
دنده برنجی 1
ڪاسه نمد ته میل لنگ پراید 
سیلندر ترمز چرخ عقب 
زه درب جلو چپ 
سینی جا چراغی جلو راست 132
دینام برلیانس دو مدل 
فشنگی روغن پراید 
سنسور مپ و دمای هوا زیمنس 
سنسور دورموتور 
تیغه برف پاڪ ڪن ال 90
میل تعادل جلو راست با بوش ریو تیبا 
مجموعه لنت عقب teves 
مجموعه قاب تزئینی درب پنجم 
فنر لول جلو تیبا ریو
واشر بالای ڪمڪ فنر عقب تیبا 
ست چهار عددی سوپاپ دود و هوا ال 90

دسته سیم انژڪتور cng تیبا
ڪمڪ فنر جلو ال90
فنر لول عقب تیبا ریو 
درب صندوق صبا 
درب جلو راست ڪوئیڪ 
درب عقب راست ڪوئیڪ
در عقب چپ ڪوئیڪ
در جلو چپ ڪوئیڪ
سینی قاب رادیاتور 131
پوسته اڪسل عقب تیبا