لیست قیمت امیرنیا


سیبک زیر کمک ۴۰۵ امیرنیا ۲۵۰۰۰
سیبک فرمان ۴۰۵ امیرنیا ۳۶۰۰۰
طبق کامل ۲۰۶ امیرنیا ۱۹۹۸۰۰
سیبک تعادل ۲۰۶ امیرنیا ۳۹۰۰۰
سیبک فرمان ۲۰۶ امیرنیا ۳۲۰۰۰
سیبک مفصل ۲۰۶ امیرنیا ۳۲۰۰۰
لنت جلو پراید امیرنیا ۴۴۸۰۰
لنت جلو ۴۰۵ امیرنیا۵۸۹۰۰
طبق پراید فلزی امیرنیا ۵۵۰۰۰
طبق پراید لاستیکی امیرنیا ۵۳۰۰۰
سیبک فرمان پراید امیرنیا ۲۶۰۰۰
سیبک مفصل ۴۰۵ امیرنیا ۲۷۰۰۰
سیبک مفصل پراید امیرنیا ۲۸۰۰۰
لنت عقب پراید امیرنیا ۳۹۰۰۰
 وایر شمع ۴۰۵ امیرنیا ۴۶۳۰۰
وایر شمع پیکان انژکتور امیرنیا ۴۳۰۰۰

 


جهت اطلاع بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید 

تهیه وتوزیع قطعات یدکی خودرو : قطعات عظام-کاسه نمد ویژن-واشر کیک-امیرنیا-بلبرینگ حامد ،حمید-تکلان- امکو -Gisp