پخش قطعات اصلی پراید

مغزی بوش
۷۴۰٬۰۰۰﷼

پیچ چرخ شرکت       
۱۵٬۰۰۰﷼

مشاهده ادامه قیمت ها

تیغه برف پاکن 
۱۴۷٬۵۰۰﷼

سیم کلاج شرکتی                   
۱۶۰٬۰۰۰﷼

واشر در سوپاپ شرکتی                   
۱۲۸٬۰۰۰﷼

استپ متور   شرکت            
۶۴۰٬۰۰۰﷼

لوله فرعی شرکت                      
۱۵۰٬۰۰۰﷼

لوله ورودی اب واترپمپ  شرکت                  
۱۹۵٬۰۰۰﷼

سیم گاز   شرکت           ت
۱۳۰٬۰۰۰﷼

اینه           شرکت         
۴۰۰٬۰۰۰﷼

استارت       شرکت                 
۳٬۴۵۰٬۰۰۰﷼

واشر کامل   شرکت               
۲٬۵۰۰٬۰۰۰﷼

تسمه کولر هیدرولیک شرکت
۲۹۰٬۰۰۰﷼

توپی چرخ جلو قدیم     شرکت           
۴۰۰٬۰۰۰﷼

توپی چرخ جلو جدید       شرکت     
۵۱۰٬۰۰۰﷼

جک شرکت                
۳۸۸٬۰۰۰﷼

هوزینگ                 
۳٬۱۵۰٬۰۰۰﷼

دسته موتور۱      شرکت                  
۳۰۵٬۰۰۰﷼

دسته موتور ۲ شرکت              
۲۷۸٬۰۰۰﷼

دسته موتور۳     شرکت               
۳۹۰٬۰۰۰﷼

دیسک چرخ جلو پراید شرکت                
۵۱۰٬۰۰۰﷼

لیور شرکت
۷۰۰٬۰۰۰﷼


طبقmbcفلزی                      
۴۸۰٬۰۰۰﷼

لاستیک سوپاپ کوچکcbs
۱۹۰٬۰۰۰﷼
لاستیک سوپاپ بزرگ cbs                      
۲۰۰٬۰۰۰﷼

واشر سرسیلند۱/۵m طوس
۳۱۵٬۰۰۰﷼

کاسه نمد ته میل لنگ cbs                    
۱۵۵٬۰۰۰﷼

میل لنگ عظام
۳٬۳۰۰٬۰۰۰﷼

میل لنگ دینا
۳٬۱۰۰٬۰۰۰﷼

شاتون پراید دینا پارت
۱٬۰۰۰٬۰۰۰﷼

پیستون پرایدعظام


میل سوپاپ پراید زیمنس                       
۹۸۰٬۰۰۰﷼

میل سوپاپ پراید عظام
۹۰۰٬۰۰۰﷼

سوپاپ پراید ساوه       
۱٬۲۴۰٬۰۰۰﷼
سوپاپ پیکان ساوه         
۱٬۱۳۰٬۰۰۰﷼

پیستون روا
۳٬۵۰۰٬۰۰۰﷼

تعداد تخفیف دارد ✅