#واتر پمپ ۴۰۵ و سمند معمولی(ایساکو)
۱۷۵۰۰۰ تومان

#دیسک و صفحه دایکن ژاپن،پژو ۴۰۵ و سمند معمولی
۸۹۰۰۰۰ تومان

#دیسک و صفحه و بلبرینگ اورجینال ال ۹۰(بسته بندی ایساکو)
۱۰۹۰۰۰۰ تومان

#دیسک و صفحه و بلبرینگ کلاچ ال ۹۰ والئو ترکیه(ایساکو)
۸۵۰۰۰۰ تومان

#دیسک چرخ جلو پژو ۴۰۵ و سمند معمولی(هرینگتون)
۱۴۵۰۰۰ تومان

#دیسک چرخ جلو پژو ۴۰۵
۱۹۵۰۰۰ تومان

#دیسک ترمز چرخ جلوی سمند ملی
۲۴۵۰۰۰ تومان

#دیسک ترمز چرخ جلوی ۲۰۶  تیپ ۲
۱۹۰۰۰۰ تومان( قیمت ایساکو ۲۰۰۰۰۰ ت)

#دیسک ترمز چرخ جلوی ۲۰۶ تیپ ۵
۲۱۰۰۰۰ تومان(قیمت ایساکو ۲۱۵۰۰۰ ت)

#کاسه ترمز چرخ عقب پژو ۴۰۵
۱۰۰۰۰۰ تومان،(قیمت ایساکو ۱۱۰۰۰۰ ت)

#بوش و پیستون و گژنپین عظام
پژو ۴۰۵(درجه  A)
۴۴۰۰۰۰ تومان

#واتر پمپ سوخت اما پژو ۴۰۵
۱۵۶۰۰۰ تومان

#اویل پمپ پژو ۲۰۶ تیپ ۵،اطلس
۱۳۴۰۰۰ تومان

#واتر پمپ سوخت اما سمند ملی
۱۸۵۰۰۰ تومان

# اویل پمپ پژو ۴۰۵
۱۳۸۰۰۰ تومان

#اویل پمپ پژو ۴۰۵،اطلس
۱۳۴۰۰۰ تومان

#اویل پمپ سمند ملی EF7،اطلس
۱۳۹۰۰۰ تومان

# تسمه تایم پژو ۴۰۵،اصل دایکو ایتالیا
۱۰۹۰۰۰ تومان

#تسمه تایم سمند ملی EF7
۳۳۰۰۰۰ تومان

#تسمه تایم سمند ملی EF7،رایکالتون
۲۷۵۰۰۰ تومان

#وایر شمع والئو پژو ۴۰۵
۵۸۰۰۰ تومان

#وایر شمع والئو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و ۳
۳۳۰۰۰ تومان

#وایر شمع والئو پژو ۲۰۶ تیپ ۵
۳۳۰۰۰ تومان

#وایر شمع والئو سمند ملی
۳۳۰۰۰ تومان

#وایر شمع والئو رانا
۳۳۰۰۰ تومان

#موتور فن خاری پژو ۴۰۵
۱۹۰۰۰۰ تومان

#موتور فن خاری پژو ۴۰۵
۱۷۵۰۰۰ تومان

#سرسیلندر کامل تک گانه کد ۱۰۱ پژو ۴۰۵
۱۸۰۰۰۰۰ تومان (ایساکو ۲۰۰۰۰۰۰ ت)

#سر سیلندر لخت دوگانه گسترش
۱۰۵۰۰۰۰ تومان

#کارتل پژو ۴۰۵
۱۶۸۰۰۰ تومان

#میل لنگ پژو ۴۰۵
۳۶۰۰۰۰ تومان

#واشر سرسیلندر سمند ملی EF7 پیوند قطعات ارین تحت لیسانس  میلر فرانسه
مورد استفاده در خط تولید
۱۴۰۰۰۰ تومان

#واشر سرسیلندر مگ ترکیه پژو ۴۰۵
تک گانه ۱۱۰۰۰۰ ت
۵ لایه مخصوص دوگانه ۱۴۰۰۰۰ ت

#واشر درب سوپاپ پژو ۲۰۶ تیپ ۵
اورجینال شرکتی
۸۸۰۰۰ ت(قیمت ایساکو ۱۰۰۰۰۰ ت)

#واشر درب سوپاپ پژو ۴۰۵ کد ۲۱۵
۱۶۰۰۰ ت

#واشر درب سوپاپ پژو ۴۰۵ تمل 
۲۰۰۰۰ ت

#ترموستات ۸۳ درجه پژو ۴۰۵
۱۷۸۰۰ ت

#ترموستات ۷۶ درجه پراید
۱۶۲۰۰ ت

#قاب دریچه های بخاری پژو ۴۰۵-چپ
۱۸۰۰۰ ت

#پوسته ترموستات الومینیومی پژو ۲۰۶ تیپ ۵
۴۵۰۰۰ ت

#پوسته ترموستات الومینیومی ۲۰۶ تیپ ۲
۵۶۰۰۰ت

#بوق پژو ۴۰۵
۴۷۰۰۰ ت

#تسمه دینام  پژو ۴۰۵
۱۱۵۰۰۰ ت

#تسمه دینام  پژو ۲۰۶ تیپ ۵(۱۵۶۸)
۱۲۰۰۰۰ ت

#تسمه دینام  پژو ۴۰۵ دایکو
۱۲۰۰۰۰ ت

#رادیات پژو ۴۰۵
۲۵۵۰۰۰ ت (قیمت ایساکو ۲۸۰۰۰۰ت)

#رادیات بخاری پژو ۲۰۶ شرکتی
۲۰۰۰۰۰ ت(ایساکو ۳۳۰۰۰۰ ت)

#رادیات بخاری پژو ۴۰۵ شرکتی
۲۰۰۰۰۰ ت (ایساکو ۲۲۰۰۰۰ ت)

#کوئل یک تکه پژو ۴۰۵ بهرام
۱۵۹۰۰۰ ت

#کوئل دو تکه ایساکو
۱۸۰۰۰۰ ت

#مدول بخاری پژو ۴۰۵ بهرام
۷۰۰۰۰ ت

#میل سوپاپ پژو ۴۰۵
۱۶۰۰۰۰ ت

#شیر فرمان طرح قدیم پژو ۴۰۵
۴۵۰۰۰۰ت

#سیم کلاچ تنظیم دستی سمند ملی و پژو slx سبزوار(skc) مورد استفاده ایساکو
۳۴۵۰۰ ت (فروش کارتنی با ۵ درصد تخفیف)

#سیم کلاچ خود تنظیم سمند ملی و معمولی و پرشیایی قدیمی سبزوار(skc) مورد استفاده ایساکو
۵۵۴۰۰ ت (فروش کارتنی با ۵ درصد تخفیف)

#سیم کلاچ خود تنظیم ۲۰۶ سبزوار
(مورد استفاده ایساکو SKC)
۵۰۰۰۰ ت (فروش کارتنی با ۵ درصد تخفیف)

#سیم کلاچ تطیم دستی ۲۰۶ سبزوار (SKC مورد استفاده ایساکو )
۳۰۲۰۰۰ ت ( فروش کارتنی با ۵ درصد تخفیف)

#سیم کلاچ خود تنظیم رانا سبزوار(مورد استفاده ایساکو SKC)
۵۸۰۰۰ ت (فروش کارتنی با ۵ درصد تخفیف)

#سیم کلاچ تنظیم دستی رانا سبزوار(SKC مورد استفاده ایساکو)
۳۶۸۰۰ ت (فروش کارتنی با ۵ درصد تخفیف)

#سیم کلاچ پیکان سبزوار (SKC مورد استفاده ایساکو)
۲۴۶۰۰ ت ( فروش کارتنی با ۵ درصد تخفیف)

#سیم ترمز دستی RD سبزوار(SKC مورد استفاده ایساکو)
۲۴۷۰۰ ت (فروش کارتنی با ۵ درصد تخفیف)

#شیلنگ بالای رادیات RD پولاسا(مورد استفاده ایساکو)
۸۳۰۰ ت

#شیلنگ پایین رادیات RD پولاسا(مورد استفاده ایساکو)
۱۱۲۰۰ ت

#شیلنگ بالای رادیات پراید پولاسا (مورد استفاده ایساکو)
۶۲۰۰ ت

#شیلنگ پایین رادیات پراید پولاسا(مورد استفاده ایساکو)
۶۷۰۰ ت

#شیلنگ بالای رادیات پیکان پولاسا(مورد استفاده ایساکو)
۵۸۰۰ ت

#شیلنگ پایین رادیات پیکان پولاسا(مورد استفاده ایساکو)
۸۰۰۰ ت

#شیلنگ بخاری کوتاه اردی پولاسا(مورد استفاده ایساکو)
۷۶۰۰ ت

#شیلنگ بخاری متوسط اردی پولاسا (مورد استفاده ایساکو)
۸۳۰۰ ت

#شیلنگ بخاری بلند اردی پولاسا (مورد استفاده ایساکو)
۱۲۴۰۰ ت

#شیلنگ کج بخاری پراید پولاسا
۵۰۰۰ ت

#شیلنگ بخاری راست پراید پولاسا
۵۳۰۰ ت

#شیلنگ بخاری کج پیکان پولاسا
۱۱۰۰۰ ت

#شیلنگ راست بخاری پیکان پولاسا
۱۱۰۰۰ ت

#شیلنگ پایین رادیات پژو ۴۰۵ ساده پولاسا
۱۹۰۰۰ ت

#شیلنگ بالای رادیات پژو ۴۰۵ ساده پولاسا
۲۰۵۰۰ ت

#شیلنگ بالای رادیات خاری پژو ۴۰۵ پولاسا
۲۴۴۰۰ ت

#شیلنگ پایین رادیات خاری پژو ۴۰۵ پولاسا
۲۵۵۰۰ت

#شیلنگ حصیری بخاری پژو ۴۰۵ تک گانه پولاسا
۱۹۲۰۰ ت