منیفولد دود موتور TU5
148/000تومان

روکش محافظ ECU
4/500تومان

اهرم ترمز دستی مشڪی۴۰۵
۴۵٫۰۰۰تومان

اهرم ترمز دستی بژ ۴۰۵
۴۵٫۰۰۰تومان

بوش طبق لبه دار ۴۰۵ 
۱۳٫۵۰۰تومان

پروانه فن خاری۱۵٫۰۰۰تومان

تیغه برف پاڪن سمند
چپ
راست
۷۰٫۰۰۰تومان

ماهڪ تعویض دنده ۴۰۵
۲۰٫۰۰۰تومان

واشر بالای سرسیلندر ای اف سون
EF7
۴۲٫۰۰۰تومان

واتر پمپ 405
۱۶۰٫۰۰۰تومان

بلبرینگ تایم ۴۰۵
ایساڪو
۶۹٫۰۰۰تومان

بوق ۲۰۶ ایساڪو
۵۰٫۰۰۰تومان

مهره آب سبز ۲۰۶
۲۱٫۰۰۰تومان

مهره روغن ۲۰۶
۲۵٫۰۰۰تومان

قاب ساعت ۲۰۶
قاب جلو داشبورد و صفحه نمایش و ڪلید فلاشر 
۱۸٫۰۰۰تومان

دیسڪ چرخ جلو تیپ ۵ ایساڪو
۲۱۵٫۰۰۰تومان

شلگیر عقب SD
۲۱٫۰۰۰تومان