سر پلوس ال۹۰ هرینگتون
قیمت ۱،۸۰۰،۰۰۰ ﷼
.
پلوس کوتاه ال۹۰ هرینگتون
قیمت ۴،۵۰۰،۰۰۰ ﷼
.
قیمت ها به روز میباشد.
۹۸/۱۰/۱۱

 

🛒 سبد پیشنهادی والئو 🛒
.
دیسک و صفحه زانتیا ۱۸۰۰ والئو
۱ دست قیمت ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ﷼
.
لنت جلو ۴۰۵ والئو
۸ دست قیمت ۱،۴۰۰،۰۰۰ ﷼
.
قیمت ها به روز میباشد.
۹۸/۱۰/۱۱
 

🛒سبد های پیشنهادی والئو - هلا🛒
...................
...................
🛒سبد شماره ۱
دیسک و صفحه زانتیا ۱۸۰۰ والئو
۱ دست قیمت ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ ﷼
.
سنسور اکسیژن زیمنس هلا
۲ عدد ۱،۸۰۰،۰۰۰ ﷼
...................
...................
🛒سبد شماره ۲
دیسک و صفحه ۴۰۵ والئو پری دمپر
۱ دست قیمت ۹،۸۰۰،۰۰۰ ﷼
.
سنسور اکسیژن زیمنس هلا
۲ عدد قیمت ۱،۸۰۰،۰۰۰ ﷼
...................
...................
قیمت ها سبدی و به روز میباشد.
۹۸/۱۰/۱۲
پ