✅ دسته راهنما پژو ۴۰۵ با برند فرانتک وارد موجودی فروشگاه شد.
قیمت همکار  ۸۵۰۰۰ تومان

✅ سنسور اکسیژن سیم بلند (سوکت سبز) پژو ۴۰۵ با برند فرانتک وارد موجودی فروشگاه شد.
قیمت همکار  ۲۴۰۰۰۰ تومان

✅ سنسور اکسیژن پراید،پیکان،۲۰۶ با برند فرانتک وارد موجودی فروشگاه شد.
قیمت همکار ۲۴۰۰۰۰ تومان

اجناس زیر با برند فرانتک وارد موجودی فروشگاه شد :                    
✅ دسته راهنما 405                                                                               85000 تومان                                                                                             ✅ دسته راهنما پیکان                                                                           100000 تومان                                                                                          ✅ دسته کامل راهنما و برف پاکن پراید                                                150000 تومان                                                                                           ✅ سنسور اکسیژن 206 - پراید - پیکان                                                                     240000 تومان                                                                                        ✅ سنسور اکسیژن 405                                                                         240000 تومان                                                                                                       ✅ درجه داخل با کامل 405 صفر درجه                                             310000 تومان                                                                                           ✅ درجه داخل باک کامل پراید                                                               245000 تومان                                                                                              ✅ درجه داخل باک کامل ۴۰۵ هفت درجه
۳۱۰۰۰۰ تومان
👈 تخفیف و شرایط فروش ویژه مشتریان فروشگاه