❇ درب موتور 405 - ایساکو
💵 .... T
❇️ دربهای عقب سمند (چپ + راست)
💵 .... T
❇️ دربهای عقب 206 (چپ + راست)
💵 .... T
❇️ درب عقب راست 405
💵 .... T
❇️ درب موتور پرشیا
💵 .... T
❇ درب موتور 206
💵 .... T
❇ درب موتور سمند (با سوراخ)
💵 .... T
❇️ درب صندوق عقب پرشیا
💵 .... T
❇️ درب صندوق عقب سمند LX
💵 .... T
❇️ درب صندوق عقب 206 SD
💵 .... T
❇ درب اتاق بار 206 HB
💵 .... T
❇️ گلگیر جلو 206 (چپ + راست)
💵 .... T
❇ جاچراغی جلو 206 (چپ + راست)
💵 .... T
❇ درب های جانبی دنا
💵 .... T
❇ درب موتور دنا
💵 .... T
❇ گلگیر عقب وانت - ایساکو
💵 .... T
❇ گلگیر جلو پیکان - ایساکو
💵 .... T
❇ و ...


❇ لنت ترمز جلو 405 - تکستار
💵 6×165,000=990,000 T
❇️ لنت ترمز جلو سمند - تکستار
💵 3×210,000=630,000 T
❇️ لنت ترمز جلو رانا - تکستار
💵 3×190,000=570,000 T
❇️ لنت ترمز عقب دنا - تکستار
💵 3×175,000=525,000 T
❇️ لنت ترمز عقب رانا - تکستار
💵 3×160,000=480,000 T
---------------------------------------
جمع کل:
💵 3,195,000 T
تخفیف:
💵 75,000 T
جمع کل پرداختی
💵 3,120,000 T