✅اویل پمپ پژو تیپ ۵
✅اویل پمپ پژو تیپ ۲
✅اویل پمپ  ۴۰۵
✅اویل پمپ پیڪان _ آریسان
✅اویل پمپ سمند
✅درب رادیاتور پیڪان 
✅درب رادیاتور پژو ۴۰۵
✅درب ترموستات پیڪان
✅درب ترموستات  پژو ۴۰۵
✅بوش لبه دار ۴۰۵
✅ضرب گیر اڪسل عقب 
✅فولی سر میل لنگ۴۰۵
✅ڪابل ڪلاچ با رگلاژ دستی  پژو ۴۰۵
✅واتر پمپ پژو تیپ ۵
✅واتر پمپ پژو تیپ ۲
✅واتر پمپ پژو  ۴۰۵
✅واتر پمپ پیڪان _ آریسان 
✅دسته موتور دو سر پیچ ۴۰۵
✅دسته موتور دو سر پیچ پژو تیپ ۵
✅دسته موتور دو سر پیچ پژو تیپ ۲
✅قاب تایم میانی ۴۰۵
✅تسمه تایم ۴۰۵ 
✅تسمه دینام سمند 
✅رینڪ موتور TP جعبه قرمز ۴۰۵
✅ڪاسه نمد عقب میل لنگ پهن 
✅ڪاسه نمد عقب میل لنگ نازڪ 
✅قاب تسمه تایم بالا ۴۰۵
✅لوازم گلویی اگزوز ۴۰۵
✅لوازم گلویی اگزوز  ۲۰۶
✅پایه نگهدارنده دینام ۴۰۵
✅پایه نگهدارنده دینام  ۲۰۶
✅میل موجگیر ۴۰۵
✅درب سوپاپ مژده
✅سرسیلندر سمند ڪامل 
✅سرسیلندر پژو ۴۰۵
✅سرسیلندر پژو ۲۰۶
✅میل لنگ پژو ۴۰۵
✅ ڪمڪ فنر جلو راست ۲۰۶
✅ڪمڪ فنر جلو چپ ۲۰۶
✅ڪمڪ فنر جلو و عقب ۴۰۵ kYB
✅برف پاڪن سمند چپ و راست 
✅برف پاڪن پژو ۴۰۵ 
✅برف پاڪن پژو ۲۰۶
✅غلطڪ هرزگرد ۴۰۵ 
✅بلبرینگ تایم ۲۰۶تیپدو
✅بلبرینگ تایم  ۴۰۵صربستان
✅هوزینگ( پوسته ترموستات)۲۰۶ تیپ ۲
✅هوزینگ( پوسته ترموستات )۲۰۶ تیپ ۵
✅شمع رنویی جعبه سفید روسی 
✅شمع ان جی ڪا 
✅میل ماهڪ تقسیم دنده
✅ دوشاخه رام ۴۰۵
✅دوشاخه ڪلاچ  ۲۰۶ بهینه
✅ پتانسیومتر والئو
✅پیچ سرسیلندر 
✅واشر سر سیلندر تمل تعمیراتی 
✅واشر سر سیلندر تمل استاندارد
✅واشر سرسیلندر ای ال ایڪس
✅واشر درب سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵
✅میل سوپاپ ۴۰۵
✅لنت جلو تڪستار پژو ۲۰۶و۴۰۵
✅لنت جلوتڪستار سمند
✅لنت جلو  تڪستار رانا

اورینگ دور بوش پیستون شرڪت
لاستیڪ ساق سوپاپ تیپ دو _تیپ پنج
لنت جلو ۴۰۵ فردو شرڪت
ڪارتل سمند ای اف سون
تسمه دینام ۲۰۶
تایم موتور ملی شرڪت
میل سوپاپ ۴۰۵ شرڪت
دنده ڪیلومتر بزرگ
دنده ڪیلومتر ۴۰۵ شرڪت ڪوچڪ
اویل پمپ ۴۰۵ شرڪتی
شمع تڪ پلاتین بوش
تسمه تایم سمند ملی شرڪتی
تسمه دینام سمند ملی
غلطڪ ڪامل ۲۰۶ شرڪتی جدید
سرسیلندر تیپ۲ شرڪتی 
ڪابل ڪلاچ ۴۰۵ شرڪتی
لنت جلو ۴۰۵ تڪستار
اویل پمپ پیڪان شرڪت
رینگ ۴۰۵ جعبه قزمز شرڪت
لوله روغن ریز شرڪت
ڪیت تایم ال۹۰ شرڪت
پمپ بنزین بیرون باڪ بوش شرڪت
مهره آب سبز  شرڪت
سیم دستی ۴۰۵_چپ _ راست شرڪت
تسمه تایم ۲۰۶ تیپ۵ شرڪتی 
غلطڪ هرزگرد ۴۰۵ شرڪتی
واشر تمل شرڪتی تعمیری
واشر تمل استاندارد 
سرسیلندر ڪد ۳۰۴ _۳۰۵_۳۰۶_۳۰۷
واتر پمپ ۴۰۵ شرڪت
تسمه دینام ۴۰۵ 
ڪاسه نمد عقب پهن شرڪتی 
ڪاسه نمد نازڪ اورجینال
ترموستات ۴۰۵ باباپارت
بلبرینگ تایم ۴۰۵ شرڪت
درب رادیاتور ۴۰۵ شرڪت
ڪالسڪه ای قدیم شرڪت
رله فن ۴۰۵ شرڪتی 
موتور فن خاری 405
لوله روغن ریز ۴۰۵ 
سنسور ڪیلومتر ۴۰۵