✅رله فن ۴۰۵ شرکتی 
۱۶۰۰۰تومان
✅رله فن ۲۰۶ شرکتی 
۱۷۰۰۰تومان
✅اتوماتیک راهنما ۴۰۵ شرکتی 
۲۶۰۰۰تومان
✅کلید بالابر اتوماتیک ۴۰۵ شرکتی 
۳۷۰۰۰تومان
✅کلید بالابر ۴۰۵ شرکتی 
۲۰۰۰۰تومان
✅کلید فلاشر ۴۰۵ شرکتی 
۲۰۰۰۰تومان
✅کلید چراغ پیکان شرکتی 
۹۵۰۰تومان
✅کلید بخاری پیکان شرکتی 
۱۳۰۰۰تومان
✅دسته راهنما ۴۰۵ شرکتی 
۱۲۰۰۰۰تومان
✅دسته راهنما سمند شرکتی 
۱۴۵۰۰۰تومان
✅دسته راهنما SLX شرکتی 
۱۴۵۰۰۰تومان
✅سنسور کیلومتر مشکی ۴۰۵ شرکتی 
۴۵۰۰۰تومان
✅سنسور دریچه گاز ساژم ۴۰۵ شرکتی 
۹۹۰۰۰تومان
✅سنسور دریچه گاز زیمنس ۴۰۵ شرکتی ۹۹۰۰۰تومان
✅سنسور میل سوپاپ ۴۰۵ شرکتی 
۸۵۰۰۰تومان
✅سنسور میل سوپاپ روا پیکان شرکتی 
۸۷۰۰۰تومان
✅سنسور میل سوپاپ سمند ملی شرکتی 

✅سنسور اکسیژن زیمنس ۴۰۵ شرکتی 
۲۰۰۰۰۰تومان
✅سنسور اکسیژن زیمنس  داخلNTK جعبه آبی کد ۷۱۲   شرکتی 
۲۶۰۰۰۰تومان
✅سنسور اکسیژن بوش پیکان ۲۰۶ شرکتی 
۲۲۰۰۰۰تومان
✅سنسور دور موتور ۴۰۵ زیمنس شرکتی 
۶۵۰۰۰تومان
✅سنسور دور موتور تیپ ۵ باسیم شرکتی 

✅سنسور دور موتور تیپ ۵ بی سیم شرکتی