پخش عمده قطعات ایساکو

 

✅ڪــاســه نــمــد ســاق ســوپــاپ تــیــپ ۵ مــوجــود اســت

✅ڪــاســه نــمــد جــلــو مــیــل لــنــگ ۲۰۶ مــوجــود اســت

✅ڪــابــل ڪــلــاچ ریــگــلــاژ دســتــی ۲۰۶-رانــا مــوجــود اســت

✅لــولــه روغــن ریــز ۴۰۵ مــوجــود اســت

✅مــنــی فــولــد ۲۰۶ تــیــپ ۵ مــوجــود اســتــ
✅قــیــمــت ۱/۶۰۰/۰۰۰﷼

✅ایل پمپ سمند EF7 موجود است

✅تقسیم دنده ۴۰۵ موجود است

✅فولی سر میل لنگ ۴۰۵ موجود است

✅درب پوش فیلتر روغن TU5 آلومینومی 
موجود است
✅کارتن ۳۶ عددی
✅قیمت ۸۵۰/۰۰۰﷼

✅مــقــاومــت فــن ۲۰۶ ایــســاڪــو مــوجــود اســت

✅گیربکس کامل پراید مگنتی-ساده موجود است