۹۸/۱۱/۶

پمپ بنزین کاربراتور شمال
پمپ بنزین مکانیکی پراید شمال: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
پمپ بنزین مکانیکی ۴۰۵ ۲۰۰۰شمال: ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
پمپ بنزین پیکان باردو: ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال
پمپ بنزین پیکان انژکتور با فشارشکن (بیضی): ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال