🔶لنت هایلنت 🔶
لنت جلو‌پراید ۳۲۰۰۰ت
لنت عقب پراید ۴۱۰۰۰ت
لنت جلو ۴۰۵،پرشیا،سمند ۴۷۰۰۰ت
لنت عقب ۴۰۵ ۷۷۰۰۰ت
لنت جلو سمند ملی ۵۳۰۰۰ت
لنت جلو تیپ۲ ۴۸۰۰۰ت
لنت جلو تیپ۵ ۵۰۰۰۰ت
لنت عقب تیپ۵ ۴۲۰۰۰ت
لنت جلو رانا ۵۰۰۰۰ت
لنت عقب رانا ۴۲۰۰۰ت
لنت جلو‌پیکان ۲۹۰۰۰ت
لنت جلو تیبا و ریو ۴۹۰۰۰ت
لنت جلو ال۹۰ ۵۵۰۰۰ت
لنت جلو مزدا وانت ۴۳۰۰۰ت
لنت جلو نیسان دیسکی ۵۷۰۰۰ت
لنت عقب دنا ۵۲۰۰۰ت
بدون صدا،با دوام ، بدون بو،دارای گیرایی فوق العاده
فروش فقط نقد و‌به صورت کارتنی میباشد
با ضمانت بی قید و شرط
لینک کانال👇👇👇