سنسور دور موتور زیمنس و ساژم IPNC
سنسور کیلومتر پراید IPNC
فشنگی دمای آب دوفیش سبز IPNC 
فشنگی دمای آب Ef7 سمند سبز IPNC 
فشنگی دمای آب Ef7سمند طوسی IPNC 
فشنگی روغن Ef7 سمند IPNC
فشنگی هیدرولیک فرمان۲۰۶ IPNC 
فشنگی روغن ۲۰۶ IPNC 
فشنگی دوفیش مشکی IPNC
فشنگی سه فیش سبز پیکان IPNC
فشنگی استپ دنده عقب پیکان IPNC
فشنگی روغن پیکان تک فیش IPNC
فشنگی روغن پراید IPNC
فشنگی روغن پژو ۴۰۵ IPNC 
فشنگی آب پژو ۴۰۵ آبی تک فیش IPNC 
مهره آب حرارتی پراید IPNC 
فشنگی دنده عقب پرایدIPNC
فشنگی دنده عقب پژو ۴۰۵ IPNC 
استپ ترمز پژو ۴۰۵ IPNC 
فشنگی روغن ساینا IPNC 
ماهک تعویض دنده پژو ۴۰۵ IPNC 
قاب تسمه تایم پراید IPNC 
ریگلاژ چرخ عقب پژو ۴۰۵ چپ و راست IPNC رسید.
✈️ ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷 🇮🇷
🔮