🔴فروش ویژه اجناس گیربکس پراید مروز اغاز شد

دنده 1

دنده2

دنده3

دنده4

دنده5

دنده عقب

کشویی 1و2

کشویی 3و4

کشویی 5

شفت ورودی (اصلی)

شفت خروجی (دوم)

دنده برنجی1

دنده برنجی2

دنده برنجی3و4

دنده برنجی5

اهرم واسطه دنده ها(سماوری)

دوشاخه بلبرینگ کلاج

دنده دیشلی پراید

دنده دیشلی پراید یورو4

دنده دیشلی تیبا

دنده دیشلی 405

ذنذه دیشلی 206

 

دنده دیشلی پیکان

صفحه تقسیم دنده گیربکس

میل تعویض دنده

دیفرانسیل پراید معمولی

دیفرانسیل پراید مگنتی

دیفرانسیل پراید یورو4

دیفرانسیل تیبا بهبود یافته

دیفرانسیل تیبا یورو4

دیفرانسیل تیباS81

دیفرانسیل پراید 151