همکاران گرامی سلام
ورودی انبار                    ۹۸/۱۰/۰۱

پخش یدکی
شیشه بالابر جلو چپ برقی 405 سبزوار
شیشه بالابر جلو راست برقی 405 سبزوار
شیشه بالابر جلو چپ برقی پراید جهان پارت
شیشه بالابر جلو راست برقی پراید جهان پارت
شیشه بالابر جلو چپ تیبا جهان پارت
شیشه بالابر جلو راست تیبا جهان پارت
شیشه بالابر جلو چپ برقی سمند سبزوار
شیشه بالابر جلو راست برقی سمند سبزوار
شیشه بالابر عقب چپ برقی سمند سبزوار
شیشه بالابر عقب راست برقی سمند سبزوار
شیشه بالابر جلو چپ برقی ریو سبزوار
شیشه بالابر جلو راست برقی ریو سبزوار
شیشه بالابر دستی عقب چپ و راست ۴۰۵ سبزوار

کابل ترمز دستی 206 تیپ3 سبزوار
کابل ترمز دستی 206 تیپ5 سبزوار
کابل ترمز دستی شاخه اصلی 405 سبزوار
کابل ترمز دستی بلند چپ 405 سبزوار
کابل ترمز دستی کوتاه راست 405 سبزوار
کابل ترمز دستی اردی سبزوار
کابل ترمز دستی پراید معمولی سبزوار
کابل ترمز دستی پراید دوگانه سبزوار
کابل ترمز دستی ELX سورن و دنا چپ سبزوار
کابل ترمز دستی ELX سورن و دنا راست سبزوار
کابل ترمز دستی وسط پیکان بهینه سبزوار
کابل ترمز دستی قدیم بغل پیکان سبزوار
کابل ترمز دستی کوتاه چپ زانتیا سبزوار
کابل رها کننده درب باک پراید سبزوار
کابل رها کننده درب صندوق پراید سبزوار
کابل رها کننده درب موتور 405 و اردی سبزوار
کابل رها کننده درب موتور بهینه پیکان سبزوار
کابل رها کننده درب موتور سمند سبزوار
کابل گاز 206 سبزوار
کابل گاز 405 قدیم سبزوار
کابل گاز انژکتوری اردی و روا بهینه سبزوار
کابل گاز اردی کاربراتور سبزوار
کابل گاز پراید انژکتوری ساژم سر صاف سبزوار
کابل گاز پراید کاربراتور سبزوار
کابل گاز 206 و رانا جدید سبزوار
کابل گاز پیکان مدل زانتیایی سبزوار
کابل گاز انژکتوری پیکان سبزوار
کابل گاز پیکان بهینه سبزوار
کابل گاز زانتیا سبزوار
کابل کلاچ 206 اتومات سبزوار
کابل کلاچ بهینه اردی و روا سبزوار
کابل کلاچ اردی کاربراتور سبزوار
کابل کلاچ پراید انژکتوری قدیم سبزوار
کابل کلاچ پراید یورو 4 و تیبا و ساینا جهان پارت
کابل کلاچ رگلاژدار 206  سبزوار
کابل کلاچ 80 تا 84 پیکان سبزوار
کابل کلاچ رانا و 206 تیپ5 دستی سبزوار
کابل کلاچ زانتیا 2000سبزوار
کابل کلاچ رگلاژ دستی سمند ملی سبزوار
کابل کلاچ SLX، R2، tu5 ، SD سبزوار
کابل کلاچ سمند 405 و پارس اتوماتیک سبزوار
کابل کلاچ کوتاه 405 بهینه سبزوار
کابل کیلومتر اردی سبزوار
کابل ترمز دستی وانت اریسان سبزوار
کابل رهاکننده بلند اضطراری درب صندوق عقب سمند-دستگیره پراید7750015 سبزوار
کابل رها کننده درب موتور 207 سبزوار
کابل رها کننده درب موتور دنا سبزوار
کابل رها کننده درب موتور زانتیا بلند سبزوار
کابل رها کننده درب موتور زانتیا کوتاه سبزوار
کابل گاز پارس ELX سبزوار
کابل گاز تیبا سبزوار
کابل کلاچ پراید سرسربی سبزوار
کابل کلاچ پراید کاربراتوری سبزوار
کابل کلاچ خود رگلاژ سمند ملی سبزوار

دنده برنجی پراید کامل جهان پارت
پینیون دنده کیلومتر 22خار بزرگ 405 جهان پارت
پینیون دنده کیلومتر 19خار کوچک 405 جهان پارت
لوازم دنده دیشلی پراید جهان پارت
لوازم دنده دیشلی 14 دندانه 405 جهان پارت
لوازم دنده دیشلی 16 دندانه 405 جهان پارت
لوازم دنده دیشلی تیبا جهان پارت
دوشاخه ماهک تعویض دنده 405 جهان پارت
قیفی گیربکس 405 جهان پارت
لیور کامل تعویض دنده تیبا و تیبا2 جهان پارت
دسته دنده 405 جهان پارت
دسته دنده سمند جهان پارت
دسته دنده سمند ملی جهان پارت
دنده برنجی 5 پراید جهان پارت
دنده برنجی 2 پراید جهان پارت
دنده برنجی 3و4 پراید جهان پارت
دنده برنجی 1 پراید جهان پارت
لوازم دنده دیشلی 206 تیپ2 جهان پارت
دوشاخه کلاچ 206 تیپ 5 و رانا بهینه جهان پارت
قیفی گیربکس 206 جهان پارت
لیور کامل تعویض دنده 405 جهان پارت
لیور کامل تعویض دنده سمند جهان پارت

کاسه نمد جلو میل لنگ اویل پمپ پراید جهان پارت
کاسه نمد پلوس بزرگ  206 تایوان جهان پارت
کاسه نمد پلوس کوچک 206 تایوان جهان پارت
کاسه نمد پلوس بزرگ 405 گریس دار تایوانی جهان پارت
کاسه نمد پلوس بزرگ 405 کربنی جهان پارت
کاسه نمد پلوس کوچک 405 کربنی جهان پارت
کاسه نمد پلوس پراید تایوانی جهان پارت
کاسه نمد چرخ جلو بدون لبه کوچک پراید جهان پارت
کاسه نمد چرخ عقب پراید تایوانی جهان پارت
کاسه نمد چرخ عقب ژامبون 206تیپ 2 جهان پارت
لاستیک سوپاپ 405 تایوانی جهان پارت
لاستیک سوپاپ پراید وایتون جهان پارت
کاسه نمد شفت پراید تایوانی جهان پارت
کاسه نمد قیفی شفت گیربکس 405 جهان پارت
کاسه نمد ماهک دنده 405 جهان پارت
کاسه نمد میل سوپاپ 405 جهان پارت
کاسه نمد میل سوپاپ 405 تایوان جهان پارت
کاسه نمد میل سوپاپ پراید تایوانی جهان پارت
کاسه نمد عقب میل لنگ 206 جهان پارت
کاسه نمد جلو میل لنگ 405 جهان پارت
کاسه نمد جلو میل لنگ 405 جهان پارت
کاسه نمد عقب میل لنگ باریک 405 تایوان جهان پارت
کاسه نمد عقب میل لنگ پهن 405 کربنی جهان پارت
کاسه نمد عقب میل لنگ پهن 405 تایوان جهان پارت
کاسه نمد عقب میل لنگ پراید جهان پارت
کاسه نمد پلوس بزرگ 405 و 206 جهان پارت
کاسه نمد پلوس کوچک 405 و 206 جهان پارت
کاسه نمد پلوس پراید جهان پارت
کاسه نمد چرخ جلو لبه دار بزرگ پراید جهان پارت
کاسه نمد چرخ عقب پراید جهان پارت
کاسه نمد اهرم دوشاخه کلاچ پراید تایوانی جهان پارت
لاستیک سوپاپ 206 تیپ2 جهان پارت
کاسه نمد کوچک فرمان 206 جهان پارت
کاسه نمد قیفی شفت گیربکس 206 جهان پارت
کاسه نمد قیفی شفت گیربکس 405 جهان پارت
کاسه نمد ماهک دنده 405 جهان پارت
کاسه نمد ماهک پراید تایوانی جهان پارت
کاسه نمد عقب میل لنگ پیکان جهان پارت

فشنگی مهره فن حرارتی پراید IPNC
فشنگی مهره روغن تک فیش پیکان و اردی IPNC
فشنگی مهره روغن پراید IPNC
فشنگی مهره اب مشکی 2 فیش زیمنس پراید و 405 IPNC
فشنگی مهره اب سبز 405 پراید IPNC
فشنگی مهره روغن 405 IPNC
فشنگی مهره روغن سبز سمند ملی IPNC
فشنگی مهره اب تک فیش ابی  405 IPNC
فشنگی مهره روغن 206 IPNC
فشنگی مهره اب سبز 3 فیش پیکان IPNC
فشنگی مهره اب طوسی سمند ملی IPNC
فشنگی مهره اب 3 فیش ابی اردی IPNC
فشنگی مهره اب 2 فیش قهوه ای 405 IPNC
سنسور حرارتی ترموسوئیچ 405 IPNC
مهره استپ ترمز پراید جهان پارت
استپ کلاچ پراید جهان پارت
فشنگی مهره دنده عقب 405 IPNC
مهره استپ ترمز پیکان دو مداره جهان پارت
فشنگی مهره دنده عقب پیکان IPNC
فشنگی مهره دنده عقب 206 IPNC
فشنگی مهره دنده عقب پراید IPNC
مهره استپ ترمز 206تیپ5 IPNC
مغزی فندک 405 جهان پارت
فشنگی مهره اب سبز 206 IPNC
فشنگی مهره اب تهویه مطبوع 405 IPNC
فشنگی مهره اب سبز سمند ملی IPNC
مهره استپ ترمز 405 IPNC
مغزی فندک 206 جهان پارت

شاسی لادری پیکان جهان پارت
شاسی لادری سمند جهان پارت
شاسی لادری جلو تیبا جهان پارت
شاسی چراغ صندوق عقب 206 و رانا جهان پارت
کلید چراغ صندوق عقب و ترمز دستی 405 جهان پارت
شاسی لادری 405 طرح قدیم جهان پارت
کلید فن 4 فیش بخاری پراید جدید جهان پارت
کلید شیشه بالابر تک پل راست تیبا جهان پارت
کلید فن 5 فیش بخاری پراید قدیم جهان پارت
کلید شیشه بالابر راست 405 جهان پارت
کلید شیشه بالابر تک پل راست پراید صبا جهان پارت
کلید شیشه بالابر تک پل راست پراید 132و تیبا جهان پارت
کلید شیشه بالابر دوپل چپ پراید صبا جهان پارت
کلید شیشه بالابر راست سمند جهان پارت
کلید شیشه بالابر دوپل چپ پراید 132 و تیبا جهان پارت
کلید شیشه بالابر دوپل چپ پراید 141 جهان پارت
کلید شیشه گرمکن عقب 405 جهان پارت
کلید صندوق پران پارس و 405 جهان پارت
کلید فلاشر 405 جهان پارت
کلید مه شکن عقب 405 جهان پارت
کلید فلاشر رانا جهان پارت
کلید مه شکن پارس جهان پارت
کلید شیشه بالابر جلو راست و عقب پارس جهان پارت
کلید شیشه بالابر 206 تیپ2 جهان پارت
کلید شیشه بالابر دوپل عقب چپ پارس جهان پارت
کلید فلاشر 206 دوبل جهان پارت
کلید شیشه بالابر و تنظیم اینه 206 تیپ3 جدید جهان پارت
کلید شیشه بالابر عقب 206 تیپ5 جهان پارت
کلید شیشه بالابر تک پل راست پراید 141 جهان پارت
کلید شیشه بالابر دوپل چپ پراید تیبا جهان پارت
کلید شیشه بالابر لمسی تک پل پراید جهان پارت
کلید شیشه بالابر لمسی دو پل پراید جهان پارت
کلید تنظیم اینه 405 و سمند جهان پارت
کلید تنظیم اینه پارس جهان پارت

اویل پمپ 21 دندانه 206 تیپ2 جهان پارت
اویل پمپ 29 دندانه 206 تیپ2 جهان پارت
اویل پمپ 21 دندانه 206 تیپ5 جهان پارت
اویل پمپ 405 جهان پارت
اویل پمپ پیکان انژکتور جهان پارت
اویل پمپ پیکان کاربراتور جهان پارت
اویل پمپ تیبا جهان پارت
اویل پمپ سمند ملی جهان پارت
اویل پمپ پراید طرح قدیم جهان پارت

توپی سر کمک ال90 GISP
دسته موتور شاتونی ال90 GISP
دیسک چرخ جلو ال90 GISP
توپی سر کمک راست 206 GISP
توپی سر کمک چپ 206 GISP
دسته موتور زیر باطری 206 GISP
دسته موتور بالا دوسر پیچ 206 تیپ5 و زانتیا GISP
دیسک چرخ جلو 206 تیپ5 GISP
توپی سر کمک طرح 206 جدید 405 GISP
توپی سر کمک جلو قدیم 405 لبه دار GISP
دسته موتور بالا دوسر پیچ 405 GISP
دسته موتور بالا دوسر پیچ 405 بهینه GISP
دیسک چرخ جلو 405 GISP
توپی سر کمک جلو پراید GISP
توپی محور چرخ عقب پراید راست قدیم GISP
دسته موتور پراید شماره 1 GISP
دسته موتور پراید شماره 2 GISP
دسته موتور پراید شماره 3 GISP
دیسک چرخ جلو پراید GISP
توپی محور چرخ عقب تیبا چپ GISP
دسته موتور تیبا شماره 1 GISP
دسته موتور تیبا شماره 2 GISP
دسته موتور تیبا شماره 3 GISP

سیبک زیر کمک ال90 GISP
سیبک فرمان چپ ال90 GISP
سیبک فرمان راست ال90 GISP
لرزگیر دسته موتور کوچک راست 206 GISP
لرزگیر دسته موتور چپ بزرگ 206 GISP
سگدست چپ 206 تیپ2 GISP
سگدست راست 206 تیپ2 GISP
طبق چپ 206 تیپ5 GISP
سگدست راست 206 تیپ5 GISP
سیلندر چرخ عقب چپ 405 GISP
سیلندر چرخ عقب چپ 405 ABS GISP
سیبک زیر کمک 405 GISP
سیبک فرمان چپ 405 GISP
سیبک فرمان راست 405 GISP
ضربه گیر اکسل عقب مربعی 405 GISP
ضربه گیر دسته موتور بالا یو شکل 405 GISP
سگدست چپ 405 GISP
سگدست راست 405 GISP
طبق بوش لاستیکی پراید GISP
طبق بوش فلزی پراید GISP
رام زیر موتور پراید GISP
سگدست راست پراید جدید GISP ABS
سیبک فرمان ریو تیبا GISP
طبق چپ تیبا GISP
طبق راست تیبا GISP
سیلندر چرخ عقب تیبا GISP

میل ماهک بلند 206 GISP
لیور کامل تعویض دنده 206 GISP
لیور کامل تعویض دنده سمند GISP
میل ماهک کوتاه 405 GISP
میل ماهک بلند 405 GISP
شیلنگ هیدرولیک فشار قوی 405 و پارس GISP

توپی چرخ عقب ال90 GISP
کابل کلاچ ال90 وزنه دار GISP
میل موجگیر 206 GISP
کابل رها کننده درب موتور 206 و رانا GISP
میل توپی چرخ عقب 206 تیپ2 GISP
میل توپی چرخ عقب 206 تیپ5 GISP
میل توپی چرخ عقب 206 تیپ5 GISP
میل موجگیر چپ سمند GISP
میل موجگیر راست سمند GISP
کابل رها کننده درب موتور سمند با گردگیر GISP
میل توپی چرخ عقب 405 GISP
کابل کلاچ کوتاه 405 GISP
کابل ترمز دستی شاخه اصلی 405 GISP
میل موجگیر 405 GISP
کابل رها کننده درب موتور 405 و اردی GISP
کابل رها کننده درب موتور 405 و اردی (با گردگیر جدید)GISP
کابل کلاچ پراید دمپردار(طرح جدید) GISP
کابل رها کننده درب موتور پراید GISP
کابل رها کننده درب صندوق پراید GISP
کابل کیلومتر پراید کاربراتور GISP

کابل گاز رانا GISP
پیچ طبق 206 GISP
کابل گاز 206 GISP
پیچ سرسیلندر TU5 و ال90 GISP
کابل گاز سمند ملی GISP
کابل گاز اردی انژکتور GISP
پیچ چرخ 405 GISP
پیچ سرسیلندر تمام رزوه 405 GISP
پیچ هواگیری النی برنجی 405 GISP
پیچ دور کارتل 405 GISP
پیچ کاسه چرخ 405 GISP
پیچ و مهره چکمه ای پلوس 405 GISP
پیچ کپه قالپاق سوپاپ 405 GISP
پیچ کمک اچاری با واشر 405 GISP
کابل گاز 405 انژکتوری GISP
ترمز درب قدیم 405 چپ GISP
ترمز درب چپ جدید 405 GISP
ترمز درب راست جدید 405 GISP
پیچ و مهره طبق پراید GISP

زبانه صندوق 206 و رانا با میکروسوئیچ GISp
قفل بالای صندوق عقب 206 GISP
قفل داخل درب جلو چپ 206 GISP
قفل داخل درب جلو راست 206 GISP
زبانه ستون 405 طرح GISP LX
زبانه ستون 405 طرح جدید GISP
قفل صندوق ضد سرقت 405 GISP
قفل درب موتور 405 GISP
قفل داخل درب جلو راست 405 قدیم GISP
قفل داخل درب عقب چپ 405 قدیم GISP
قفل داخل درب عقب راست 405 قدیم GISP
قفل داخل درب جلو چپ 405 جدید GISP
قفل داخل درب جلو راست 405 جدید GISP
قفل داخل درب عقب راست 405 جدید GISP
ترمز درب قدیم 405 راست GISP
قفل صندوق عقب پراید هاچ بک 111 GISP
قفل داخل درب جلو چپ پراید جدید GISP
قفل داخل درب جلو راست پراید جدید GISP
قفل داخل درب عقب چپ پراید جدید GISP
قفل داخل درب عقب راست پراید جدید GISP
قفل داخل درب جلو چپ پراید قدیم GISP
قفل داخل درب جلو راست پراید قدیم GISP
قفل داخل درب عقب چپ پراید قدیمGISP
قفل داخل درب عقب راست پراید قدیمGISP
قفل صندوق تیبا2 با متحرک GISP
قفل صندوق تیبا GISP

دیسک و صفحه و بلبرینگ کلاچ ال90 GISP
پایه تسمه سفت کن کامل الترناتور 206 GISP
هرزگرد دینام (کولر) بالا بزرگ 206 GISP
پایه تسمه سفت کن کامل الترناتور 206 طرح جدید GISP
دیسک و صفحه و بلبرینگ کلاچ 206 تیپ2 GISP
بلبرینگ تایم ثابت 206 تیپ5 GISP
بلبرینگ تایم ساعتی 206 تیپ 5 GISP
هرزگرد کولر پایه کوتاه سمند ملی GISP
هرزگرد کولر پایه بلند سمند ملی GISP
بلبرینگ تایم ساعتی سمند ملی GISP
هرزگرد تایم لبه دار سمند ملی GISP
هرزگرد کولر شیاردار سمند ملی GISP
دیسک و صفحه و بلبرینگ کلاچ روا سال GISP
هرزگرد دینام 405 GISP
پایه تسمه سفت کن کامل الترناتور 405 GISP
بلبرینگ تایم 405 GISP
بلبرینگ تایم پراید GISP
دیسک و صفحه و بلبرینگ کلاچ تیبا GISP

بوش طبق لبه دار 405 GISP
بوش طبق جناقی 405 GISP

نوار درب صندوق عقب 206 معمولی GISP
ابگیر بیرونی جلو چپ 206 GISP
هرزگرد دینام (کولر) بالا بزرگ 206 GISP
میل توپی چرخ عقب 206 تیپ2 GISP
نوار درب صندوق عقب سمند GISP
شیلنگ بخاری بلند کنفدار دوگانه 405 GISP
سیبک زیر کمک 405 GISP
پیچ دور کارتل 405 GISP
رله مشکی 405 25 امپر GISP
میل موجگیر 405 GISP
لاستیک تعادل پرایدGISP

گل پخش کن هلالی جلو راست سمندGISP
نمدی درب موتور سمند GISP
زه اطراف سمند سورن GISP
دستگیره درب داخلی چپ بژ 405 GISP SLX
دستگیره درب داخلی راست بژ 405 GISP SLX
قاب دستگیره درب داخلی چپ بژ 405 GISP SLX
قاب دستگیره درب داخلی راست بژ 405 GISP SLX
دستگیره درب بیرونی چپ 405 GISP
دستگیره درب بیرونی راست 405 GISP
دستگیره درب داخلی چپ 405 GISP
نمدی درب موتور 405 و پارس GISP
شیلنگ ارامش پرایدGISP
زه اطراف تیبا GISP

گوی فرمان ال90 GISP
گوی فرمان 206 GISP
گردگیر جعبه فرمان 206 GISP
فنر لول 206 GISP
طبق راست 206 تیپ 5 GISP
طبق چرخ جلو 405 چپ GISP
طبق چرخ جلو 405 راست GISP
گردگیر پلوس داخلی قدیم 405 سمند GISP
گردگیر مفصل با رینگ فلزی 405 GISP
گردگیر جعبه فرمان کوچک 405 GISP
لوله سه خم هیدرولیک 405 GISP
لوله چهار خم هیدرولیک 405 GISP
لوله اکسل عقب 405 GISP
کاسه چرخ عقب 405 GISP
گردگیر کمک جلو 405 و 206 GISP
میل تورشن بالا عقب چپ 405 GISP
میل تورشن بالا عقب راست 405 GISP
میل تورشن عقب چپ 405 گازسوز GISP
میل تورشن عقب راست 405 گاز سوز GISP
گوی فرمان پراید GISP
گردگیر جعبه فرمان پراید GISP
گردگیر کمک عقب پراید GISP
گردگیر پلوس بغل گیربکس داخلی خاردار پراید GISP
لاستیک تعادل پرایدGISP
لاستیک چاکدار پراید GISP
فنر لول عقب پراید GISP
فنر لول عقب پراید دوگانه GISP
کاسه چرخ عقب قدیم پراید GISP
کاسه چرخ عقب پراید GISP ABS
گوی فرمان تیبا GISP
گردگیر جعبه فرمان هیدرولیک پرایدو تیبا GISP