✅لوازم اگزوز ۲۰۶ موجود است

✅منبع هیدرولیک ۴۰۵ موجود است

✅واشر منیفولد ۴۰۵ موجود است

✅تسمه تایم تیپ ۲ اورجینال موجود است

✅موتور تنظیم چراغ ۲۰۶ موجود است

✅بوش دوشاخ کلاج ۲ مدل موجود است

✅زبانه قفل سمند موجود است

✅کاسه نمد ساق سوپاپ EF7 موجود است

✅کاسه نمد ساق سوپاپ تیپ ۵ موجود است

✅غلتک با پایه کامل ۴۰۵ موجود است

✅غلتک با پایه کامل TU5 موجود است

✅غلتک تایم تیپ ۵ موجود است

✅بوش سیلندر(A)موتور ۴۰۵ موجود است

✅کاسه نمد جلو میل لنگ ۲۰۶ موجود است

✅کشویی۲-۱ کامل ۴۰۵ موجود است

✅کشویی ۵ کامل ۴۰۵ موجود است

✅ماهک کوتاه ۲۰۶ موجود است

✅درب منبع انبساط موجود است

✅دوشاخ کلاج ۴۰۵ موجود است

✅واشر کاتالیزور ۲۰۶ موجود است

✅رینگ موتور ۴۰۵ موجود است

✅غلتک تایم ساعتی تیپ۵ ایساکو موجود است

✅لنت جلو رانا موجود است

✅لنت عقب دنا موجود است

✅لنت جلو ۴۰۵ موجود است

✅سه راهی آب ۴۰۵ موجود است

✅سرسیلندر ۴۰۵ تک کامل ۱۷/۵۰۰/۰۰۰﷼

✅ماهک بلند ۴۰۵ موجود است

✅کارتل سمند موجود است

✅شیر فرمان جدید موجود است

✅درب سوپاپ ۲۰۶ ورودی-خروجی تیپ ۵ موجود است

✅گردگیر جعبه فرمان ۴۰۵ چپ و راست موجود است

✅چهار شاخ فرمان ۴۰۵ کامل موجود است

✅شیلنگ بخاری ۴۰۵ کوتاه موجود است

✅ڪــابــل تــرمــز دســتــی وســط ۴۰۵ مــوجــود اســت

✅واشــر ســرســیــلــنــدر تــعــمــیــری ۴۰۵ تــمــل مــوجــود اســت

✅شــیــلــنــگ هیــدرولــیــک ۴۰۵ فــشــار قــویــ
✅عــایــق حــرارتــی یــورو۴
✅بــلــبــریــنــگ وســط پــلــوســ
✅دوشــاخ ڪــلــاج بــهیــنــه
✅مــوتــور فــن خــاریــ
✅ایــل پــمــپ ســمــنــد 
✅پــیــنــیــون ڪــیــلــومــتــر ڪــوچــک ۴۰۵

✅واشر سرسیلندر سمند EF7 موجود است