👈 همکاران گرامی تمامی محصولات عظام افزایش قیمت مجدد داشته است.
در فروش خود دقت کنید

👈 واتر پمپ و اویل پمپ های سوخت آما افزایش قیمت داشته است

👈 فروش فقط بصورت نقدی و ارسال بار پس از تسویه حساب امکان پذیر میباشد.

✅ کمک فنر پراید با برند عظام وارد موجودی فروشگاه شد.
فروش فقط بصورت دست (کمک جلو و عقب) امکان پذیر میباشد.
قیمت با اجناس دیگر  ۱۸۵۰۰۰ تومان
فقط کمک فنر  ۱۹۰۰۰۰ تومان