انواع سپرهای کروز :
۲۰۷  - در رنگهای سفید . مشکی . نقره ایی . نوک مدادی
عقب ساندرو - سفید . نقره ایی 
جلو ساندرو - سفید . نقره ایی
و ....
رسید

طرح فروش بدنه ایساکو با درصد عالی تعداد محدود

سرسیلندر ۲۰۶ موجود است

گلگیر عقب L90 باقیمت عالی وارد موجودی شد

گلگیر جلو L90 باقیمت عالی وار  موجودی شد

درب موتور ۲۰۶ وار موجودی شد

سپر جلو ۲۰۷ بارنگهای متفاوت وارد موجودی شد

درب ۴۰۵ بدون لولا وارد موجودی شد