رینگ موتور ایساکو ماهله

منبع انبساط ۲۰۶ و رانا مژده وصل

 

بوش و پیستون و گژنپین تیپ ۲ ایساکو و عظام وارد موجودی گردید 


 

کویل موتور ال ۹۰ هرینگتن و اورجینال

 وارد موجودی گردید 


 

سبد اقلام موتوری مصرفی ۲۰۶ 

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۱۸۰۰ استاندارد SATEC
 
وارد موجودی گردید.

تسمه تایم ۱۱۴ دایکو
 
وارد موجودی گردید.