عظام‌

ذغال استارت 
جاذغالی جدید
جاذغالی قدیم
در فروشگاه موجود میباشد

میلنگ پیکان
پراید
تیپ٢
و پژو ٤٠٥ 
با برند دینا پارت هم اکنون در فروشگاه موجود میباشد

استارت پیکان
دینام پراید
دینام تیبا
دینام ال ٩٠
در تعداد محدود هم اکنون در فروشگاه موجود میباشد