دریچه هوای پراید ساژم ایران کاربراتور

دریچه هوا رانا ایران کاربراتور

دریچه هوا پراید یورو 4 ایران کاربراتور

واتر پمپ ال90 ایران کاربراتور

واترپمپ 206 تیپ 5 ایران کاربراتور

دریچه هوا ایران کاربراتور

پتانسیومتر EF7 ایران کاربراتور

اویل کولر خنک کننده روغن EF7 ایران کاربراتور

اویل پمپ ماژول EF7 ایران کاربراتور

لنت ترمز کفشکی عقب پیکان 760.000 ریال

لنت ترمز دیسکی جلو L90 
650.000 ریال

سرسیلندر پراید انژکتور مگا تک
7.300.000 ریال

سر سیلندر نیسان کاربراتوری مگا تک
12.700.000 ریال

سر سیلندر نیسان انژکتوری-مگا تک
12.800.000 ریال

لنت ترمز دیسکی ریو -تیبا(طرح ریو)-مگا تک
630.000 ریال

لنت ترمز کفشکی عقب پراید - مگا تک
420.000 ریال

سنسور کیلومتر پراید مگا تک
310.000 ریال

لنت ترمز جلو دیسک 206 تیپ 2
620.000 ریال

لنت ترمز جلو دیسکی پژو 405-مگا تک
580.000 ریال

لنت ترمز جلو دیسکی پراید 
370.000 ریال

لنت ترمز جلو دیسکی سمند ملی 
635.000 ریال

لنت ترمز دیسکی پیکان
400.000 ریال

لنت ترمز عقب دیسکی رانا