بلبرینگ چرخ جلو پراید ١٤١ عظام٨٥٠٠٠٠ریال

توپ چرخ عقب٤٠٥ ABS عظام٢٥٠٠٠٠٠٠ریال

سر سیلندر پراید انژکتور عظام٧١٥٠٠٠٠ریال

سر سیلندر پراید کاربراتور عظام٧١٥٠٠٠٠ریال

سر سیلندر٤٠٥ خالی عظام١١٢٠٠٠٠٠٠ریال

سرپلوس پراید معمولی عظام ١٨٠٠٠٠٠٠ریال
یک عدد بیست خار یا یک عدد نوزده خار فاکتور میشود

سرپلوس٤٠٥ ٢٢ خار وسط ای بی اس عظام٢٠٠٠٠٠٠ریال

جعبه فرمان پراید عظام٢٦٥٠٠٠٠٠ریال

لنت عقب پراید سایپا با قیمت استثنائى فقط و فقط٥١٠٠٠٠ریال💰

توپ چرخ جلو پراید جدید هرینگتون٤٦٠٠٠٠ریال
توپ چرخ جلو پراید قدیم هرینگتون٤٦٠٠٠٠ریال

واشر هلالى کارتل پراید سایپا قیمت هر دست فقط و فقط٩٠٠٠٠ریال💰