کلیه محصولات امیرنیا عظام و سوخت اما 

مغزی پمپ پراید عظام ۸۱۰۰۰

شیر فرمان پژو ۴۰۵ قدیم ۴۱۵

بلبرینگ ژامبون ۲۰۶ ۸۰

اویل پمپ پیکان کاربراتور ۱۲۵

استپ موتور پراید ۶۴

شاتون پراید ۴۵

توپی چرخ عقب ۴۰۵ ۲۲۵

بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ ۷۳

کمک جلو تیبا و عقب ۲۲۰

دینام پژو ۲۰۶ ۷۰۰

دینام ۴۰۵ ۶۹۰

دیسک چرخ پراید ۵۵

پیستون جور پیکان ۳۵۳

پیستون جور روا ۳۶۴

میل لنگ ۴۰۵ ۳۸۰

کاسه قدیم و جدید ۶۳

بوش پیستون تکی ۴۰۵ ۲۲۰

میل لنگ ۲۰۶ ۳۸۵

سر سیلندر کامل زیمنس ۱۵۵۰

بلبرینگ چرخ جلو پراید ۸۰ پژو ۱۳۳

دیسک چرخ تیبا ۷۰

میل لنگ پراید دینا ۲۹۸

دیسک و صفحه پراید ۳۸۳

دیسک و صفحه صادراتی ۳۹۸

مشعلی پلوس بلند پراید و تیبا ۱۸۸

سر پلوس ۲۲ معمولی ۱۴۵

دیسک چرخ جلو پژو ۸۱۰۰۰

سگدست پراید  abs ۷۳

بوش پیستون ۲۰۶ تیپ ۲ ۵۷۰

سر پلوس ۱۹ خار ۱۶۰

دیسک و صفحه ال۹۰ ۵۲۰

دیسک و صفحه ریو ۴۳۰

مشعلی ۲۴ خار ۲۱۰ کوتاه

مشعلی ۱۹ خار۱۳۰

میل لنگ ۴۰۵ ۳۵۰

کمک عقب سمند ۲۲۰

کمک عقب ۴۰۵ ۲۲۰

کمک فرمان ۴۰۵ ۱۶۱

مجموعه گردگیر پراید ۱۷۰۰۰

رینگ ریک پیکان

رینگ ریگ روا جور

واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ ۱۷۵

واتر پمپ سمند ملی ۱۸۰

اویل پراید ۱۳۵

واتر پمپ پراید ۱۳۲

سیم گاز پژو ۱۰

سر پلوس پراید ۱۸۰

سر پلوس ۱۹ خار abs

سه شاخه ۱۹/۲۰ پراید ۴۰

سه شاخه ۲۴ خار ۳۷

کمک جلو سمند ۲۶۰

بلبرینگ چرخ جلو پراید دینا پارت ۷۸

اویل پمپ پژو ۱۴۵

افتامات دینام ۲۰۶ ۱۷۰

مشعلی بلند ۲۲ رسید

تسمه دینام ۴۰۵ رسید ۸۸

سوکت سه فیش شرکتی درجه یک ۳۱۰۰