غلتک تسمه سفت کن آلترناتور٤٠٥ کامل با برند نفیس پارت١١٥٠٠٠٠ریال

تسمه تایم٢٠٦ تیپ٥ اورجینال ٢١٩٠٠٠٠ریال
تسمه تایم٢٠٦ تیپ٢ اورجینال١٢٥٠٠٠٠ریال
تسمه تایم٤٠٥ اورجینال١١٢٠٠٠٠ریال

بلبرینگ تایم٢٠٦ تیپ٥ ثابت با برند نفیس پارت٦٢٠٠٠٠ریال

هواکش کامل٢٠٦ تیپ٥ نفیس پارت ٩٠٠٠٠٠ریال

سر سیلندر٢٠٦ تیپ٢ ایساکو ١١٢٠٠٠٠٠٠ریال
اویل پمپ٤٠٥ ایساکو١٣٥٠٠٠٠ریال
غلتک تسمه سفت کن آلترناتور٤٠٥ ایساکو١٦٢٠٠٠٠ریال
شاتون و پیستون سمند ملی ایساکو٧٥٠٠٠٠٠ریال
رله دوبل ایساکو٤٤٠٠٠٠ریال
واشر قالپاق٢٠٦ تیپ٢ ایساکو ٣٥٠٠٠٠ریال
هواکش کامل سمند ملی ایساکو١٢٠٠٠٠٠ریال
تسمه تایم ال٩٠ سایپا٣٠٠٠٠٠٠٠ریال
شمع موتور٢٠٦تیپ٥ ایساکو ١٨٥٠٠٠ریال

کیت کلاج تیبا والئو آبی٦٥٠٠٠٠٠٠ریال

سرپلوس پراید عظام در دو مدل بیست خار و نوزده خار معمولی ١٨٠٠٠٠٠ریال
هر یک عدد بیست خار با یک عدد نوزده خار فاکتور میشود

سرپلوس پراید ABS عظام بیست خار با قیمت١٩٥٠٠٠٠ریال

مشعلی گیربکس پراید ٢٠ خار و نوزده خار معمولی عظام١٦٥٠٠٠٠ریال

فنر لول پراید امید فنر ٥٣٠٠٠٠ریال ( عقب CNG و عقب فابریک و عقب هاچ بک و جلو )

فنر لول جلو٤٠٥ امید فنر ٨٠٠٠٠٠ریال

فنر لول جلو٢٠٦ امید فنر ٦٥٠٠٠٠ریال

به اطلاع میرساند قیمت لیست شرکت فنر لول پراید٥٩٠٠٠٠ریال میباشد و قیمت فروشگاه ٥٣٠٠٠٠ریال میباشد💰