تسمه دینام پراید

تسمه دینام پیکان

تسمه دینام پژو

تسمه دینام تیبا

تسمه کولر پراید

تسمه کولر تیبا

تسمه هیدرولیک پراید وتیبا.

تسمه تایم پراید. پژو. سمند. 206

کابل گازپراید انژکتور فقط 11000

کابل کیلومتر پراید کاربراتور 17500

فشنگی روغن پراید
12000

کابل کیلومتر پراید انژکتور 14000

آفتامات چراغ  باکیفیت بی‌نظیر باضمانت قیمت فقط   32000💳😎

فشنگی آب ساژم زیمنس
12500

سنسور کیلومتر مگنتی پراید
24500

کابل کلاچ 405 انژکتور بهران ش ق سبزوار.  18500

کابل کلاچ 405 وزنه دار 25000

کابل کلاچ 405 کاربراتور بلند 26000

کابل کلاچ پیکان انژکتور 84     19800