انواع سیلندر چرخ عقب:
پژو ٤٠٥ معمولی و ABS
پژو ٢٠٦ معمولی و ABS
پراید معمولی و ABS
پیکان معمولی و ABS
پیکان ABS ، پیستون کوچک و بزرگ معروف به روآئی
آردی و روآ معمولی و ABS
,
.
.
.