افزایش قیمت لنت های تکستار 
لنت جلو٤٠٥ تکستار١٨١٠٠٠٠ریال
لنت جلو سمند ملی٢٢١٠٠٠٠ریال
لنت جلو٢٠٦ تیپ٢ تکستار١٨٧٠٠٠٠ریال
لنت جلو٢٠٦ تیپ٥ تکستار٢٠٧٠٠٠٠ریال
لنت جلو رانا تکستار٢٠٧٠٠٠٠ریال
🔺

افزایش برخی از اقلام ایساکو
لوله روغن ریز ٤٠٥ ایساکو١٤٠٠٠٠ریال
اویل پمپ٤٠٥ ایساکو١٥٣٠٠٠٠ریال
سر سیلندر٢٠٦ تیپ٢ ایساکو١١٥٠٠٠٠٠ریال
غلتک هرزگرد دینام٤٠٥ ایساکو٣٧٠٠٠٠ریال
کاسه نمد عقب موتور٤٠٥ اورجینال فرانسه با لیبل ایساکو٥٠٠٠٠٠ریال
فشنگی آب٤٠٥ مشکی ایساکو٢٣٠٠٠٠ریال
دنده سر میل لنگ پیکان ایساکو١٥٨٠٠٠ریال
شمع موتور١ پلاتین بوش روسیه ایساکو١٨٠٠٠٠ریال
شمع موتور رنویی ایساکو١٣٥٠٠٠ریال
🔺

شمع موتور تک پلاتین NGK با لیبل ایساکو ٢٢٥٠٠٠ریال🔺