تسمه تایم تیپ ۵ موجود است

تسمه تایم تیپ ۲ موجود است

تسمه تایم تیپ۲ اورجینال موجود است

تسمه دینام ۲۰۶ موجود است

تسمه دینام ۲۰۶ اپتی بلت موجود است

تسمه دینام ۲۰۶ کنتی موجود است

⬅️کاسه نمد عقب میل لنگ ۴۰۵ پهن موجود است

⬅️تسمه دینام EF7 موجود است

⬅️بوش و پیستون ۴۰۵ وارد موجودی شد

⬅️ تسمه تایم ۴۰۵ وارد موجودی شد

⬅️واشر سر سیلندر ۴۰۵ استاندارد و تعمیری تمل موجود است

⬅️لنت جلو EF7  موجود است

⬅️لنت جلو رانا موجود است

⬅️لنت جلو ۴۰۵ تکستار موجود است

⬅️گیربکس کامل ۴۰۵ موجود است

گیربکس کامل پراید موجود است