✅ کیت کلاچ پژو ۴۰۵ با برند عظام،تعداد محدود موجود میباشد.
قیمت همکار  ۷۴۰۰۰۰ تومان
فقط نقدی

✅ کیت کلاچ پیکان پلاس با برند عظام تعداد محدود موجود میباشد.
قیمت همکار  ۷۲۰۰۰۰ تومان
فقط نقدی

✅ کیت کلاچ پراید طرح سکو با برند شایان وارد موجودی فروشگاه شد.
قیمت همکار  ۴۰۰۰۰۰ تومان
فقط نقدی