۹۹.۰۲.۰۶

بلبرینگ چرخ جلو پراید ۱۴۱ GT
۶۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو دو تکه پراید GT
۲۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ عقب پراید جدید GT
۳۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ هوزینگ پراید ( ۶۸۱۴۹ ) GT
۲۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ گیربکس پراید ( ۱۲۶۴۹ ) GT
۲۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ پراید GT
۵۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ ( تخم مرغی ) GT
۵۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کولر ۴۰۵ GT
۴۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ IRS
۹۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ GMB
۱۶۰۰۰۰۰ ریال

توپی چرخ عقب ۴۰۵ ABS  
۲۱۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ GT
۵۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم پراید GMB
۷۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ وسط پلوس ۴۰۵ GT
۱۳۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
کمک فرمان ۴۰۵ عظام
۱۷۳۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
میل لنگ ۴۰۵ عظام
۴۲۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
میل سوپاپ ساژم پراید عظام
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
موتور فن خاری ۴۰۵ عظام
۱۹۷۰۰۰۰ ریال

موتور فن دو دور عظام 
۱۹۷۰۰۰۰ ریال

موتور فن خاری یوفو دینا پارت
۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
مشعلی بلند ۲۲ خار ۲۰۶
۴۰۰۰۰۰۰ ریال

مشعلی کوتاه ۲۲ خار ۲۰۶
۲۰۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
استپر موتور پراید فلزی دینا پارت
۹۰۰۰۰۰ ریال

استپر موتور ۴۰۵ فلزی دینا پارت 
۹۰۰۰۰۰ ریال

استپر موتور ۴۰۵ یوفو پلاستیکی دینا پارت
۷۸۰۰۰۰ ریال

استپر موتور پراید یوفو پلاستیکی دینا پارت
۷۸۰۰۰۰ ریال

استپر موتور فلزی ۴۰۵ بیکو ( گرید A )
۶۷۰۰۰۰ ریال

استپر موتور فلزی پراید بیکو ( گرید A )
۶۷۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
اویل پمپ ۲۱ دندانه ۲۰۶ تیپ ۲ دینا پارت
۱۵۲۰۰۰۰ ریال

اویل پمپ ۲۱ دندانه ۲۰۶ تیپ ۵ دینا پارت
۱۵۲۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
تسمه تایم پراید آلمانی دینا پارت
۱۰۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
جعبه فیوز کالسکه ای ۴۰۵ دینا پارت
۲۵۵۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
واتر پمپ پراید دینا پارت GSP
۱۴۶۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
بوش پیستون ۴۰۵ دینا پارت
۵۲۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
درب سوپاپ ۴۰۵ مژده وصل
۲۳۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
جعبه فرمان پراید NBC
۲۹۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۰۶
کیت کلاچ پیکان شایان صنعت 
۵۰۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ رانا شایان صنعت
۶۰۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۲۰۶ شایان صنعت ( تعداد محدود )
۸۵۰۰۰۰۰ ریال

 

BSCO
سه شاخه پلوس پراید ٢٠ خار abs ٣٦٠٠٠٠ریال
تسمه تایم پراید ٥٥٠٠٠٠ریال
تسمه هیدرولیک روا ٣٦٥٠٠٠ریال
(قیمت قدیم -تعداد محدود)

اولین افزایش قیمت عظام🔺
پیستون پراید تمامى سایز ها٢١٠٠٠٠٠ریال💰
پیستون روا تمامى سایز ها٤٢٠٠٠٠٠ریال💰
پیستون پیکان تمامى سایز ها٤٢٠٠٠٠٠ریال💰
پیستون آردى تمامی سایز ها٤٤٠٠٠٠٠ریال💰
پیستون تیبا یورو٤ قلبی تمامئ سایزها ٢٨٠٠٠٠٠ریال💰
بوش و پیستون٤٠٥ ٥١٥٠٠٠٠ریال💰
بوش و پیستون٢٠٦ تیپ٢ ٦٢٠٠٠٠٠ریال💰