زنجیر و سفت کن HPC
۲۰۵۰۰۰ تومان

دیسک صفحه تیپ ۵ 

والئو سبز هرینگتون
۲۸۰۰۰۰۰ تومان

تیپ ۵ دایکن
۱۶۹۰۰۰۰ تومان

دیسک صفحه عظام پراید 
صادراتی
۴۵۰۰۰۰ تومان
معمولی 
۴۲۰۰۰۰ تومان

دیسک صفحه عظام پژو
 پلاس 
۸۴۰۰۰۰ تومان
معمولی ۷۶۰۰۰۰ تومان

استپر دینا پارت ۹۵۰۰۰ تومان

توپی چرخ عقب پژو ABS HSB 
۲۱۵۰۰۰ تومان

 بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ hsb
 ۵۸۰۰۰ تومان

سرپلوس ۲۲خار پژو ABS
برند : شتابکار
قیمت : ۲۰۰۰۰۰ تومان