دیسڪ و صفحه پلاستکس نیسان225سایپا
۶۶۵۰۰۰
دیسڪ و صفحه پلاستکس نیسان240پاترولی
۷۶۵۰۰۰۰
صفحه تک پژو 405  MWH
۲۶۵۰۰۰

صفحه تک پیکان MWH
۲۵۰۰۰۰
صفحه تک پیکان هرینگتون
۲۴۰۰۰۰
صفحه تک پراید پلاستکس
۲۰۲۰۰۰
دیسک و صفحه پیکان عظام
۷۱۰۰۰۰

هواکش پژو ۲۰۶ تیپ ۵
 
قیمت ۱۱۰۰۰۰

درب داشبورد پژو ۴۰۵ سوناتایی
 
قیمت ۱۲۰۰۰۰

چهارشاخه طوس
چهار شاخه پیکان ۳۳۰۰۰
چهارشاخه بلندپراید۵۲۰۰۰
چهارشاخه کوتاه پراید۵۰۰۰۰

دستگیره داخل صبا 2800
131 داخل 3000
بالابر صبا 2700
آینه داخل کاوج 17000 تومان
دستگیره شیشه  بالابر پیکان 17500 
دستگیره داخل پیکان 24500
دستگیره بیرون پیکان 47000
زبانه فنر دار 11800
دستگیره بیرون پژو 10300
قاب آینه پژو 12700
چراغ سقف پیکان پارس نور 6500
چراغ سقف پراید پارس نور 6500
پایه برف پاکن سمند دستی 41000 تومان
پایه برف پاکن پژو دستی 38000  تومان
پایه برف پاکن 206 جلو دستی 61000 تومان
پایه 206 عقب 23000 تومان

دیسک صفحه سکو وارداتی اصلی
 پراید
۵۴۰۰۰۰ تومان
ریو
۷۴۰۰۰۰ تومان

لیست ویژه بلبرینگهای مصرفی پراید   

DAC 141             TMB
69349/10            TMB
11749/10             FAG   
11949/10             TMB 
12649/10             TMB
32204                    TMB
44649/10              TM
62/22 2RS C3         FAG 
6304 2RS C3 FG      FAG
68149/10                 TMB
6202 2RS                   FAG