دیسک و صفحه کامل پیکان شایان صنعت
۵۷۰،۰۰۰تومان

دیسک و صفحه کامل ۴۰۵ شایان صنعت
۵۴۵۰۰۰تومان

دیسک و صفحه کامل پراید شایان  صنعت   ۹۹/۲/۸
۳۹۹۰۰۰تومان

دیسک و صفحه کامل پراید  شایان صنعت   ۹۹/۲/۸
۳۹۹۰۰۰تومان

بلبرینگ کلاج پرایدMWH      
۹۹/۲/۸
۶۹۰۰۰ تومان

بلبرینگ کلاج ۴۰۵ MWH
۹۹/۲/۸
۷۹۰۰۰تومان

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ پرایدMWH
۹۹/۲/۸
۸۹۰۰۰تومان

مغزی پمپ بنزین پراید بوش
۹۸۵۰۰تومان

پمپ بنزین بیرون باک ۴۰۵ فرانتک
۹۹/۲/۸
۲۶۵،۰۰۰تومان

پمپ بنزین خارج از باک ۴۰۵ MVH
۹۹/۲/۸
۲۲۵،۰۰۰تومان

مغزی پمپ بنزین پرایدMVH
۹۹/۲/۸
۱۰۵۰۰۰تومان

مشعلی ۲۰ خار abs پراید (تیبا) آپکو
۱۹۸۵۰۰ تومان 
۹۹/۲/۸
۲ کارتن موجود

مشعلی ۲۲ خار abs بلند سمت راست ۴۰۴ آپکو
۹۹/۲/۸
۳۳۵۰۰۰تومان

مشعلی ۲۴ خار abs بلند سمت راست ۴۰۵ آپکو
۹۹/۲/۸
۳۳۵۰۰۰تومان