لنت جلو ۴۰۵ تکستار    ۱۷۸،۰۰۰ تومان 
لنت عقب ۴۰۵ تکستار    ۲۱۵،۰۰۰ تومان 
لنت عقب ۴۰۵ کد ارزان    ۱۲۵،۰۰۰ تومان 

لنت جلو تیپ ۲ تکستار    ۱۸۵،۰۰۰ تومان 
لنت عقب تیپ ۲ تکستار     ۱۸۵،۰۰۰ تومان 

لنت جلو تیپ ۵ تکستار     ۲۰۵،۰۰۰ تومان 
لنت عقب تیپ ۵ تکستار     ۲۲۰،۰۰۰ تومان 

لنت جلو رانا تکستار    ۲۰۵،۰۰۰ تومان 
لنت عقب رانا تکستار     ۱۹۰،۰۰۰ تومان 

لنت جلو سمند ملی تکستار   ۲۲۰،۰۰۰ تومان 
لنت عقب سمند ملی ایداج    ۱۴۰،۰۰۰ تومان 

لنت جلو ال۹۰ تکستار   ۱۹۰،۰۰۰ تومان 


لنت عقب دنا تکستار    ۲۰۰،۰۰۰ تومان 

لنت جلو پیکان    ۵۰،۰۰۰ تومان 
لنت عقب پیکان   ۹۵،۰۰۰ تومان 


لازم به ذکر است اقلام با لیبل ایساکو و به روز میباشد