✅دیسک چرخ جلو ۴۰۵ شرکتی 
✅دیسک چرخ جلو تیپ ۲ شرکتی 
✅دیسک چرخ جلو تیپ ۵ شرکتی 
✅دیسک چرخ جلو سمند ملی شرکتی 
✅دیسک چرخ جلو پیکان شرکتی 
✅دیسک چرخ جلو آردی شرکتی 
✅دیسک چرخ جلو آردی ABS شرکتی
✅دیسک چرخ جلو L90 شرکتی
✅دیسک چرخ عقب تیپ ۵ شرکتی 
✅دیسک چرخ عقب ELXشرکتی

✅هواکش تیپ ۲ شرکتی 
۹۵۰۰۰تومان
✅هواکش EF7 شرکتی 
۱۴۵۰۰۰تومان
✅هواکش تیپ ۵ 
۹۹۰۰۰تومان
✅هواکش EF7 
۱۲۰۰۰۰تومان
✅هواکش پیکان انژکتوری 
۱۵۰۰۰تومان
✅هواکش پراید انژکتوری
۱۷۰۰۰تومان
✅درب سوپاپ‌ایده نگر ۴۰۵
۲۲۸۰۰۰تومان
✅درب سوپاپ‌مژده وصل ۴۰۵
۲۴۰۰۰۰تومان
✅درب سوپاپ فلزی ۴۰۵
۳۵۸۰۰۰تومان