✅✅✅✅✅✅

موجودی و قیمت واشر سرسیلندر های                     کیک kiek

واشر سرسیلندر های معمولی 405
یک دو سه چهار سوراخ
143000 تومان

واشر سرسیلندر های یک طرف فلز 405
یک دو سه سوراخ
148500 تومان

واشر سرسیلندر های پرفورمنس 405
یک دو سه سوراخ
164000 تومان

واشر سرسیلندر های مولتی 405
یک دو سه سوراخ
187000 تومان

اورینگ. دور بوش کیک 405
120000 تومان


 

#سرسیلندرکامل ۴۰۵ بشل 
۱۷/۶۰۰۰/۰۰۰ریال

#سرسیلندرلخت۴۰۵بشل 
۱۱/۸۰۰/۰۰۰ریال