بلبرینگ وسط پلوس 
HPC ۲۲۵۰۰۰﷼
فرانتک ۲۳۰۰۰۰﷼
AMT ۱۶۰۰۰۰﷼

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵
AMT ۱۱۳۰۰۰۰﷼
HPC ۱۳۵۰۰۰۰﷼

بلبرینگ چرخ جلو جدید 141
 HPC ۹۳۰۰۰۰﷼
دیناپارت ۹۷۰۰۰۰﷼
دیناپارت(UNIX) ۹۸۵۰۰۰﷼
فرانتک ۸۸۰۰۰۰﷼

شمع تک پلاتین بوش روس
۱۴۸۰۰۰﷼

زنجیر موتور FAI
۳۱۸۰۰۰﷼
زنجیر سفت کن FAI
۵۰۰۰۰۰﷼

بوش شاتون و میل سوپاپ HPC
1900000﷼

بلبرینگ عقب جدیدGT
۳۷۰۰۰۰﷼

صافی مزدایی کاربرات CBS H
65000﷼

صافی بنزین پراید کاربراتCBS H 
65000﷼